Namn: Lösen:

REMISSVAREN rörande lagskyddet för yngre vrak

(Läst 2219 gånger)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer

Begärde ut alla remissvaren rörande lagförslaget för skydd av yngre vrak.

Nedan har jag sammanställt remisssvaren (och uteblivna inbjudningar till remissvar):
1. Riksrevisionen
2. Göta hovrätt
3. Kammarrätten i Stockholm
4. Rikspolisstyrelsen
5. Försvarsmakten
6. Kustbevakningen
7. Statens fastighetsverk
8. Kammarkollegiet
9. Statskontoret
10. Länsstyrelsen i Stockholms län
11. Länsstyrelsen i Uppsala län
12. Länsstyrelsen i Södermanlands län
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län
14. Länsstyrelsen i Kalmar län
15. Länsstyrelsen i Gotlands län
16. Länsstyrelsen i Blekinge län
17. Länsstyrelsen i Skåne län
18. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
19. Länsstyrelsen i Värmlands län
20. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
21. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
22. Södertörns högskola
23. Havsmiljöinstitutet
24. Fiskeriverket
25. Naturvårdsverket
26. Sjöfartsverket
27. Statens energimyndighet
28. Transportstyrelsen
29. Stockholms läns museum
30. Sörmlands museum
31. Kalmar läns museum
32. Malmö museer
33. Regionmuseet Kristianstad
34. Västarvet
35. Sjöfartsmuseet Göteborg
36. Murberget – Länsmuseet Västernorrland
37. Västerbottens museum
38. Sveriges Kommuner och Landsting
39. Båtdokgruppen
40. Marinarkeologiska sällskapet
41. P2 Svenskt vrakskydd
42. Smålandskustens skärgårdsförening
43. Svenska sportdykarförbundet
44. Svenska Turistföreningen
45. Sveriges Hembygdsförbund
46. Dykarna.nu

Jag har lagt in varje svar som ett eget svarsinlägg med tanken att lättare kunna samla kommentarer kring olika remissvar (för de som vill kommentera).
De som nedan är markerade med "[NT]" är inbjudna att komma in med svar, men inte gjort det.

På slutet har jag försökt göra en summering av alla intressanta kommentarer för er som inte orkar läsa alla svar.

Notera:
Jag har tagit bort all formalia, så som: närvarnade vid föredragning, datum, regeringskansliets diarienummer, onödiga rubriker, mm – dock sparat diarenummer (där så finns) för de som eventuellt vill söka efter orginaldokument.
Vidare så har jag varit tvungen att skanna in texten, eftersom de inte vill lämna ut svaren i digitalt format, vilket självklart lämnar möjlighet för fel i texten (ex: "rn" till "m", "å" till "a", mm).


Dyk Väl!
Pär AhlgrenPär Ahlgren
Pär Ahlgren
2009-09-28 22:16:56
2 606 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg REMISSVAREN rörande lagskyddet för yngre vrak Pär Ahlgren 2009-09-28 22:16
svara 1 - RiksrevisionenPär Ahlgren2009-09-28 22:17
svara 2 - Göta HovrättPär Ahlgren2009-09-28 22:18
svara 3 - Kammarrätten I StockholmPär Ahlgren2009-09-28 22:18
svara 4 - RikspolisstyrelsenPär Ahlgren2009-09-28 22:19
svara 5 - Försvarsmakten HögkvarteretPär Ahlgren2009-09-28 22:19
svara 6 - KustbevakningenPär Ahlgren2009-09-28 22:19
svara 7 - Statens FastighetsverkPär Ahlgren2009-09-28 22:20
svara 8 - KammarkollegietPär Ahlgren2009-09-28 22:20
svara 9 - StatskontoretPär Ahlgren2009-09-28 22:21
svara Sv: 9 - StatskontoretPär Ahlgren2009-09-28 22:49
svara 10 - Länsstyrelsen I Stockholms LänPär Ahlgren2009-09-28 22:22
svara 11 - Länsstyrelsen I Uppsala LänPär Ahlgren2009-09-28 22:22
svara 12 - Länsstyrelsen I Södermanlands LänPär Ahlgren2009-09-28 22:23
svara 13 - Länsstyrelsen I Jönköpings LänPär Ahlgren2009-09-28 22:23
svara Intressant kommentar från JönköpingPär Ahlgren2009-09-29 00:19
svara 14 - Länsstyrelsen I Kalmar länPär Ahlgren2009-09-28 22:23
svara 15 - Länsstyrelsen I Gotlands LänPär Ahlgren2009-09-28 22:24
svara 16 – Länsstyrelsen I Blekinge Län [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:24
svara 17 - Länsstyrelsen I Skåne LänPär Ahlgren2009-09-28 22:25
svara 18 – Länsstyrelsen I Västra Götalands Län [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:25
svara 19 - Länsstyrelsen I Värmlands LänPär Ahlgren2009-09-28 22:26
svara 20 - Länsstyrelsen I Gävleborgs LänPär Ahlgren2009-09-28 22:26
svara 21 - Länsstyrelsen I Västernorrlands LänPär Ahlgren2009-09-28 22:27
svara Sv: 21 - Länsstyrelsen I Västernorrlands LänStaffan von Arbin2009-09-29 20:07
svara 22 - Södertörns HögskolaPär Ahlgren2009-09-28 22:27
svara 23 - Havsmiljöinstitutet [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:27
svara 24 - FiskeriverketPär Ahlgren2009-09-28 22:28
svara 25 - Naturvårdsverket [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:28
svara 26 - SjöfartsverketPär Ahlgren2009-09-28 22:29
svara Flera intressanta kommentarer från SjöfartsverketPär Ahlgren2009-09-29 00:36
svara Sv: 26 - SjöfartsverketStaffan von Arbin2009-09-29 20:15
svara 27 – EnergimyndighetenPär Ahlgren2009-09-28 22:29
svara 28 - TransportstyrelsenPär Ahlgren2009-09-28 22:30
svara 29 - Stockholms Läns Museum [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:30
svara 30 - Sörmlands Museum [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:31
svara 31 - Kalmar Läns MuseumPär Ahlgren2009-09-28 22:33
svara 32 - Malmö Museer [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:34
svara 33 - Regionmuseet Kristianstad [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:34
svara 34 - Västra Götalandsregionen (Västarvet)Pär Ahlgren2009-09-28 22:35
svara Intressant kommentar från VästarvetPär Ahlgren2009-09-29 00:46
svara Sv: Intressant kommentar från VästarvetStaffan von Arbin2009-09-29 19:59
svara 35 - Sjöfartsmuseet Göteborg [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:36
svara Sv: 35 - Sjöfartsmuseet Göteborg [NT]Martin Quensel2009-09-28 22:37
svara Varför då? (ang. Sjöfartsmuseet Göteborg)Pär Ahlgren2009-09-29 00:51
svara Sv: Varför då? (ang. Sjöfartsmuseet Göteborg)Martin Quensel2009-09-29 15:45
svara 36 - Murberget (Länsmuseet Västernorrland)Pär Ahlgren2009-09-28 22:36
svara 37 - Västerbottens MuseumPär Ahlgren2009-09-28 22:36
svara 38 - Sveriges Kommuner och LandstingPär Ahlgren2009-09-28 22:37
svara 39 - Båtdokgruppen [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:37
svara 40 - Marinarkeologiska SällskapetPär Ahlgren2009-09-28 22:37
svara Sv: 40 - Marinarkeologiska SällskapetStaffan von Arbin2009-09-29 21:10
svara 41 - P2 – Svenskt Vrakskydd (P2)Pär Ahlgren2009-09-28 22:38
svara 43 - Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)Pär Ahlgren2009-09-28 22:40
svara Sv: 43 - Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)Carl Ziegler2009-09-30 09:06
svara Sv: Sv: 43 - TvivlarSten Meyer2009-09-30 22:07
svara Sv: Sv: Sv: 43 - TvivlarSten Meyer2009-10-01 22:57
svara 44 - Svenska TuristföreningenPär Ahlgren2009-09-28 22:41
svara Sv: 44 - Svenska TuristföreningenStaffan von Arbin2009-09-29 20:31
svara 45 - Sveriges Hembygdsförbund [NT]Pär Ahlgren2009-09-28 22:41
svara 46 - Dykarna.nu /Tilja (spontant inkommen)Pär Ahlgren2009-09-28 22:42
svara Sv: 46 - Dykarna.nu /Tilja (spontant inkommen)Carl Ziegler2009-09-28 23:15
svara Sv: Sv: 46 - Dykarna.nu /Tilja (spontant inkommen)Lars Carlsson2009-09-29 07:30
svara Hur skall man ta fram ett remissvar?Pär Ahlgren2009-09-30 09:38
svara Sv: Hur skall man ta fram ett remissvar?Carl Ziegler2009-09-30 10:14
svara Vem ger dig rätt att prata för 20000 medlemmar?Henry Blom2009-09-29 21:44
svara Sv: Vem ger dig rätt att prata för 20000 medlemmar?Kristoffer Andersson2009-09-30 12:08
svara Sv: Sv: Vem ger dig rätt att prata för 20000 medlemmar?Martin Quensel2009-09-30 12:34
svara Sv: Sv: Sv: Vem ger dig rätt att prata för 20000 medlemmar?Kristoffer Andersson2009-10-01 12:21
svara Som svar till Carl och Henry.Micke Tilja2009-09-29 22:04
svara Sv: Som svar till Carl och Henry.Carl Ziegler2009-09-30 09:00
svara Appropå "..olika personers åsikter i tråden.."Pär Ahlgren2009-09-30 10:24
svara Sv: Appropå "..olika personers åsikter i tråden.."Carl Ziegler2009-09-30 11:20
svara Sv: Appropå "..olika personers åsikter i tråden.."Carl Ziegler2009-09-30 11:29
svara SUMMERING av intressanta remisskommentarerPär Ahlgren2009-09-28 22:43
svara Texten i LAGFÖRSLAGET för de som undrarPär Ahlgren2009-09-30 09:54

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: