Namn: Lösen:

Riksdagsmotion:Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Följande är ett pressmeddelande som kom in till NAUI Kl 14:00 idag.

Här börjar pressmeddelandet.

Pressmeddelande från Miljöpartiet de Gröna 2004-09-13


Riksdagsmotion:

GE SKEPPSVRAK STATLIGT SKYDD MOT PLUNDRING


Ge skeppsvrak statligt skydd. Det kräver idag Ingegerd Saarinen, riksdagsledamot för Miljöpartiet, i en motion till allmänna motionstiden i riksdagen.

- Det sker en omfattande och ofta legal plundring av skeppsvraken längs våra kuster, skriver Saarinen.

- Fartyg som är över hundra år är skyddade i lag. Även yngre vrak måste få skydd, annars riskerar vi att successivt förlora generationer av skeppsvrak. Dessa utgör en betydelsefull del av vårt gemensamma kulturarv, säger Ingegerd Saarinen.

Saarinen föreslår i sin motion att äganderätten till alla ägarlösa vrak skall övergå till staten.

Att ta reda på en rättmätig ägare av ett vrak kan ta månader i anspråk. Under tiden plundras oftast fartyget och kustbevakning och sjöpolis kan endast konstatera att det dyks och bärgas. Vrakplundrarna behöver bara påstå att vraket är övergivet.

- Det är lagligt att plundra eller bärga övergivna eller ägarlösa fartyg yngre än hundra år - så kallad ockupation. När Kustbevakningen påträffar plundrare som har påbörjat bärgning så påstår dessa att vraket är övergivet, vilket inte Kustbevakningen har någon möjlighet att kontrollera. De kan därför inte göra någonting. På detta sätt har alla tillgängliga vrak plundrats i Öresund, säger Ingegerd Saarinen.

- Vrakplundringen är inte bara ett kulturhistoriskt problem. Den innebär också att alla hederliga sportdykare fråntas de spännande och intressanta dykupplevelser som orörda vrak innebär.

Motionen lämnas in i morgon tisdag 14 september på årets första motionsdag under riksdagens allmänna motionstid. Den heter mp 653 - Värna värdefulla vrak, och bifogas nedan i wordfil. Den läggs även på vår hemsida www.mp.se/pressrum, och kan rekvireras från caroline.kling@riksdagen.se


För vidare information:
Ingegerd Saarinen 070-376 06 73
Caroline Kling, pressekreterare 08-786 57 80

Här slutar pressmeddelandet.

Jag tycker spontant att det är en mycket strålande motion. Vad tycker ni?
Stefan Hogeborn
Stefan Hogeborn 2004-09-13 14:15:53
382 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Riksdagsmotion: Stefan Hogeborn 2004-09-13 14:15
svara Sv: Riksdagsmotion:Mikael Carling2004-09-13 14:43
svara Sv: Sv: Riksdagsmotion:Roine Norström2004-09-15 15:40
svara Äntligen!!!Anders Thulin2004-09-13 14:55
svara Motionen i helhet:Stefan Hogeborn2004-09-13 15:01
svara Kan göra mer skada än nyttaMats Lillnor2004-09-13 22:59
svara Ett steg i rätt riktning!!!Joakim Atterstam2004-09-13 15:13
svara Sv: Riksdagsmotion:Linda Normark2004-09-13 15:49
svara Tandlös lag...Henry Blom2004-09-13 16:37
svara Sv: Tandlös lag...Lars Carlsson2004-09-13 18:03
svara Sv: Tandlös lag...Joakim Atterstam2004-09-13 20:24
svara Sv: Tandlös lag...Daniel Bergström2004-09-13 21:06
svara Var realist....Henry Blom2004-09-13 22:26
svara Sv: Var realist....Daniel Bergström2004-09-14 00:33
svara Sv: Var realist....John Adelman2004-09-14 10:10
svara Sv: Sv: Var realist....Lena Svensson2004-09-14 11:09
svara Sv: Var realist....Anders Palm2004-09-14 16:08
svara Jo för visso, men..Tobias Åberg2004-09-14 23:58
svara Sv: Sv: Vad bra..Lars Carlsson2004-09-14 16:03
svara Sv: Sv: Sv: Vad bra..John Adelman2004-09-14 22:34
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Vad bra..Lars Carlsson2004-09-15 12:03
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vad bra..Daniel Bergström2004-09-15 18:18
svara Bra svarat!Lena Svensson2004-09-15 18:34
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vad bra..Lars Carlsson2004-09-15 20:07
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vad bra..Dennis Malmström2004-09-15 22:11
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vad bra..Lars Carlsson2004-09-16 10:55
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vad bra..Henrik Enckell2004-09-16 15:52
svara Sv: Sv: Tandlös lag...Henrik Enckell2004-09-16 15:56
svara Sv: Riksdagsmotion: En tanke...Lars Lindblad2004-09-13 20:56
svara Sv: Sv: Riksdagsmotion: En tanke...Stig Morin2004-09-14 12:24
svara Helt rätt!Tobias Åberg2004-09-15 00:05
svara Sv: Riksdagsmotion:Allan Jensen2004-09-14 16:43
svara Sv: Sv: Riksdagsmotion:Staffan von Arbin2004-09-14 17:10
svara Sv: Sv: Sv: Riksdagsmotion:Henrik Enckell2004-09-16 16:11
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Riksdagsmotion:Charlotta Carlén2004-09-16 18:56
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Riksdagsmotion:Henrik Enckell2004-09-16 20:46
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Riksdagsmotion:Charlotta Carlén2004-09-16 21:39
svara En konsekvens av hårdre lagar...Mattias Morin2004-09-16 23:46
svara hårdare lagar baserade på rätt informationHenrik Enckell2004-09-17 11:03
svara Stora och starka skurkar?Anders Ståhl2004-09-17 21:03
svara Sv: Stora och starka skurkar?Henrik Enckell2004-09-17 22:31
svara Sv: Sv: Stora och starka skurkar?Anders Ståhl2004-09-18 01:21
svara Sv: Sv: Sv: Stora och starka skurkar?Henrik Enckell2004-09-18 09:38
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Stora och starka skurkar?Anders Ståhl2004-09-18 11:40
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Stora och starka skurkar?Henrik Enckell2004-09-18 11:49
svara Till vilken nytta...?Tobias Åberg2004-09-14 23:50
svara Sv: Till vilken nytta...?Anders Ståhl2004-09-15 20:43
svara Så klart!Tobias Åberg2004-09-15 23:45
svara Om regalskeppet Wasa...Anders Ståhl2004-09-16 21:24
svara Sv: Om regalskeppet Wasa...Henrik Enckell2004-09-16 21:46
svara Sv: Sv: Om regalskeppet Wasa...Anders Ståhl2004-09-16 21:58
svara Sv: Sv: Sv: Om regalskeppet Wasa...Anders Arnholm2004-09-22 16:58
svara Förstod inte riktigt...Anders Ståhl2004-09-26 14:22
svara Sv: Förstod inte riktigt...Henrik Enckell2004-09-27 16:23
svara Sv: Sv: Förstod inte riktigt...Anders Ståhl2004-09-27 19:38
svara Sv: Sv: Sv: Förstod inte riktigt...Henrik Enckell2004-09-27 23:48
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Förstod inte riktigt...Anders Ståhl2004-09-28 18:47
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Förstod inte riktigt...Henrik Enckell2004-09-30 09:46
svara Sv: Riksdagsmotion:Per Lejoneke2004-09-22 23:03

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: