Namn: Lösen:

Sammanställning över omkomna sportdykare

(Läst 4 518 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Sedan en tid tillbaka har ett arbete pågått att sammanställa de dödsolyckor som inträffat i samband med dykning.

För en tid sedan efterfrågades statistik över dödsolyckor. Nu finns en sammanställning med och av den information vi har kunnat ta del av via öppna media (dykarna.nu, tidningar mfl) samt från officiella källor (polisutredningar, domtolsbeslut mfl).

Bland annat i denna tråd:
https://www.dykarna.nu/forum/debatt-pa-tidigare-dykolyckor-378479/

Vad gäller informationen i polisutredningarna har jag, Håkan Karlsson, och Hans Örnhagen i Svenska Sportdykarförbundets namn fått ta del av dessa med förbehåll. Detta förbehåll, eftersom polisutredningen är hemlig, innebär att vi inte får lämna ut uppgifter som kan leda till att den omkomne eller andra inblandade kan identifieras.

Dessvärre saknas i dagsläget ett antal polisutredningar. Hanteringen där Svenska Sportdykarförbundet efterfrågar dessa från polismyndigheterna underlättas inte av att respektive läns polismyndigheter är enskilda myndigheter separerade från varandra.

Den sammanställning som jag har använt mig av sedan tidigare var av sådan karaktär att den inte var möjlig att publicera. Jag har därför kondenserat den totala sammanställningen till ett pdf dokument som kan hittas här:

http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSportdykarforbundet/Sakerhet/Nyheter/Sammanstallningoverdodsfallisambandmedsportdykning/

Se även arkivet:
http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSportdykarforbundet/Sakerhet/Mediaarkiv/

Kunskap som kan hjälpa mig att komplettera denna tragiska statistik kan mejlas via dykarna.nu, skrivas i denna tråd eller skickas till mig på e-postadress hakan.karlsson@ssdf.se.

Med förhoppning om att inte fler omkommer eller skadas i samband med sportdykning under resten av 2013

Håkan Karlsson
Förbundssäkerhetsombud
Svenska Sportdykarförbundet
Foto saknas
Håkan Karlsson 2013-02-03 14:35:53
66 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Sammanställning över omkomna sportdykare Håkan Karlsson 2013-02-03 14:35
svara Varför dör så många under kurs?Martin Quensel2013-02-03 18:42
svara Sv: Varför dör så många under kurs?P-A Andersson2013-02-04 12:49
svara Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Urban Lund2013-02-04 15:35
svara Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Tomas Persson2013-02-04 16:05
svara Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Emanuel Öllgaard2013-02-04 18:07
svara Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Tomas Persson2013-02-04 19:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Martin Quensel2013-02-04 23:17
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Emanuel Öllgaard2013-02-04 23:23
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Martin Quensel2013-02-04 23:40
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Ulf Meyer2013-02-04 23:48
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Martin Quensel2013-02-05 00:08
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Ulf Meyer2013-02-05 00:35
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Tomas Persson2013-02-05 00:03
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Ulf Meyer2013-02-04 23:37
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Martin Quensel2013-02-04 23:51
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Tomas Persson2013-02-04 23:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Varför dör så många under kurs?Ulf Meyer2013-02-05 00:03
svara Får ingen träff på länken ?Fredrik Plyhm2013-02-03 18:57
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-03 19:02
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykarePatrik Engström2013-02-03 19:03
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-03 19:11
svara Sv: Sv: Funkar intePelle Macs2013-02-03 23:17
svara Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareMattias Robertsson2013-02-04 12:43
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareMattias Ekholm2013-02-03 19:50
svara Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-03 22:36
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareMartin Quensel2013-02-04 00:01
svara Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-04 22:31
svara Sv: Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-04 23:01
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareMartin Quensel2013-02-04 23:26
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-05 08:46
svara Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareMartin Quensel2013-02-05 09:42
svara Sv: Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-05 14:03
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHenrik Kjellberg2013-02-11 09:03
svara Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareRaul Bäck2013-02-11 11:01
svara Sv: Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareJohan Isaksson2013-02-11 15:58
svara Sv: Viktigt...Sten Meyer2013-02-11 21:22
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareUlf Meyer2013-02-11 21:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareUlf Meyer2013-02-12 19:55
svara Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareOskar Sander2013-02-14 07:20
svara Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-15 05:52
svara Sv: Sv: Sv: Sammanställning över omkomna sportdykareHåkan Karlsson2013-02-24 18:39
svara Sv: Varför pratar alla om grundkurser?Sten Meyer2013-03-02 10:04
svara Sv: Sv: Varför pratar alla om grundkurser?Tomas Persson2013-03-02 10:40
svara Sv: Sv: Varför pratar alla om grundkurser?Anders Ståhl2013-03-03 13:45

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: