Namn: Lösen:

Seminariet VRAKPRAT 2015 hålls 26/9 i Sthlm

(Läst 1 326 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

För den som missat det arrangeras seminariet Vrakprat 2015 i samarbete mellan Sjöhistoriska museet och föreningen P2-Svenskt Vrakskydd.

PROGRAMÖVERSIKT:
10:15 Vrakprat 2015 öppnar
10:20 P2-Svenskt Vrakskydd & dykpolitik (Martin Prieto Beaulieu)
10:30 Stormaktstidens bakgård (Jim Hansson)
11:00 Marinarkeologi i Skeppshamn (Sila Sokulu)
11:30 Västerviks Dykpark (Anders Jälmsjö)
12:00 Lunch
13:30 Resande Man - från myt till vrakfynd (Lars Rabenius)
14:00 Konsten att hitta vrak i historiska källor (Ingvar Sjöblom)
14:30 Kritpipa som dateringsfynd (Arne Åkerhagen)
15:00 Fikapaus
15:30 Gasfartygen utanför Måseskär (Göran Ekberg)
16:00 Vrakfynd gjorda av Sjöfartsverkets M/S Baltica (Kent Lögdberg)
16:30 Avslut & tack för oss

(museet har öppet kl 10-17)BESÖKSINFORMATION

Som vanligt är tillställningen öppen för alla och gratis.
Eftersom antalet platser är begränsat krävs dock anmälan i förväg genom att mejla för- & efternamn till epost vrakseminariet (at) hotmail.com så får man bekräftelse och kompletterande besöksinformation via mejl.PROGRAMBESKRIVNINGAR

Nedan finns utförligare programbeskrivningar för de som vill läsa mer om tillställningen.

10:20-10:40 P2-Svenskt Vrakskydd & dykpolitik
Martin Prieto Beaulieu från P2-Svenskt Vrakskydd pratar om föreningen och hur man jobbar för att gynna vrakdykning och skydda mänskliga lämningar under vatten. Som vrakdykare behöver vi värna om våra intressen, en balans mellan att bevara och säkra tillgång.

10:40-11:00 Stormaktstidens bakgård
Marinarkeolog Jim Hansson vid Sjöhistoriska Museet ledde i somras undersökningarna vid Skepps- och Kastellholmen i Stockholm, där man påträffade 15 fartygslämningar, varav bara sju var kända sedan tidigare. Undersökningen tyder på att sju av vraken är örlogsfartyg, varav det äldsta från 1500-talet. Jim berättar om resultatet som framkommit och vad framtida forskning kring vraken kan ge.

11:00-11:30 Marinarkeologi i Skeppshamn
Sıla Sokulu från Marinarkeologiska Sällskapet berättar om förundersökningen och utgrävningen av ett 1600-tals vrak vid Skeppshamn, samt redogör för MAS projekt i allmänhet.

11:30-12:00 Västervik Dykpark
Anders Jälmsjö från Västervik Dykcenter berättar om Västervik Dykpark. Föredraget handlar dels om idén bakom projektet och samarbetet med myndigheter och räddningstjänst, dels om det praktiska arbetet med research av vrakens historia, dokumentation av dykplatser och installation av bojar. Dessutom får vi höra en genomgång om några av vraken i området, både de som redan dyks och de som eftersöks.

13:30-14:00 Resande Man - från myt till vrakfynd
Lars Rabenius, författare, berättar hur han har använt myterna krig vraket för att skapa intressanta berättelser. Under föredraget får vi ta del av hans arbete att i arkiven samla in uppgifter, värdera källorna och försöket att bestämma vrakets förlisningsort - och vad som fick honom (och Anders Franzén) och att missa den exakta platsen.

14:00-14:30 Konsten att hitta vrak i historika källor
Ingvar Sjöblom, lärare på FHS, berättar om hur man söker upptifter om vrak i historiskt källmaterial. Han berättar exempelvis om när han varit med och identifierat Resande Man, Gribshunden och Mars.

14:30-15:00 Kritpipan som dateringshjälp
Arne Åkerhagen, expert på kritpipor, berättar om kritpipor inom marinarkeologin. Varför finns kritpipor där dom finns, när användes dom, hur kan man se deras ursprung och hur kan kritpiporna bidra till att ge information om fyndplatsen?

15:30-16:00 Gasfartygen utanför Måseskär
Marinarkeolog Göran Ekberg på Sjöhistoriska Museet berättar om gasfartygen vid Måseskär, som är en av platserna där man efter andra världskriget dumpade uttjänta fartyg lastade med de kemiska vapen i form granater och minor som påträffades vid krigsslutet i tyska vapenlager. Eftersom de tekniska och praktiska kunskaperna att ta hand om dessa farliga föremål var begränsade, tog segermakterna beslut om att sänka ammunitionen i Skagerak. En av platserna är Måseskär, där det idag ligger ca 15-20 fartyg som varit föremål för en mindre undersökning inom projektet "Miljöfarliga vrak", där Göran själv medverkat.

16:00-16:30 Vrakfynd gjorda av Sjöfartsverkets M/S Baltica
Kent Lögdberg, sjömätare på Sjöfartsverkets sjömätnings och farledsfartyg M/S Baltica, berättar om mätningar på kända och okända vrak och vad man kan klara med fartygets utrustning i form av multibeamekolod, SideScanSonar och ROV. Lite om jobbet ombord och mycket om hittade vrak kommer att visas.ÖVRIGT

Det kommer även att finnas en liten miniexpo på plats, utöver museets ordinarie utställningar.

Läs mer på: http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=122:vrakseminariet-vrakprat-2015&catid=6:p2-loggen&Itemid=9


Dyk Väl!
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2015-09-16 07:42:04
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Seminariet VRAKPRAT 2015 hålls 26/9 i Sthlm Pär Ahlgren 2015-09-16 07:42
svara Artikeln om förra årets upplagaPär Ahlgren2015-09-19 14:39
svara Platser kvar för intresseradePär Ahlgren2015-09-24 08:58
svara Sv: Platser kvar för intresseradePär Ahlgren2015-09-25 17:05
svara Sista-minuten-deltagare är välkomnaPär Ahlgren2015-09-26 07:35

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: