Namn: Lösen:

Sv: Vad röker de egentligen på SSDF nu?

(Läst 167 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tack Marcus,

Jag var uppenbarligen inte så uppmärksam, men motsägelserna mellan

"Klubben A följer Dykpraxis och har oxybox, dykledare, flagga etc. (Vilket betyder att om du frångår regelverket i Dykpraxis gäller inte din försäkring.)"

och

"Det finns ingen villkorsstyrning mot rätt utrustning eller rätt handhavande."

kräver nog ett förtydligande.

-

Jag vill inflika att jag har min hund försäkrad i Folksam och att SSDFs Folksam-dykförsäkring hade bättre villkor än TryggHansas för några år sedan då jag gick med i en SSDF-ansluten dykklubb för att få försäkringen. Jag är alltså inte anti-Folksam. Men, resebehovet av DAN-försäkring eller likvärd internationellt känd försäkring gör en dykförsäkring i ett nationellt försäkringsbolag överflödig.

Däremot ser jag det som nödvändigt och naturligt att den typ av aktsamhetskrav som ställs för de flesta andra försäkringar bör gälla även för en dykförsäkring. Ungefär: så länge man dyker inom sin certifieringsnivås gränser och inte gör något som "uppenbart ligger i farans riktning" bör en försäkring gälla. Om man gör något som man rimligen borde begripa är riskabelt eller mot försäkringens syfte och gränser görs avdrag.

-

Jag är inte heller anti-SSDF, men saken är att jag under 4-5 års hyfsat aktiv dykning i stockholmstrakten aldrig kommit i kontakt med SSDF. Jag är positiv till idén med ideella dykklubbar, men frågan är om SSDF helt enkelt förlorat sin relevans inom svensk apparatdykning. Rätta mig gärna om jag har fel.

Jag skulle gärna engagera mig i en ideell dykklubb, men jag vill inte tvingas underkasta mig just CMAS regler och kursutbud. Inget ont om CMAS, men CMAS förefaller ha förlorat sin relevans inom svensk apparatdykning ungefär samtidigt som SSDF. Rätta mig gärna om jag har fel.
Foto saknas
Niclas Arndt 2023-11-16 14:54:20
8 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg SSDF:s Försäkring / Dykpraxis Jesper Engberg 2023-11-15 14:32
svara Sv: SSDF:s Försäkring / DykpraxisNiclas Arndt2023-11-15 17:56
svara Sv: SSDF:s Försäkring / DykpraxisRobbin Storm2023-11-15 23:08
svara Vad röker de egentligen på SSDF nu?Marcus Sundberg2023-11-16 13:08
svara Sv: Vad röker de egentligen på SSDF nu?Niclas Arndt2023-11-16 14:54
svara Sv: Sv: Vad röker de egentligen på SSDF nu?Jakob Borg2023-11-23 13:08

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: