Namn: Lösen:

Svensk kvinna omkom i dykolycka i Norge

(Läst 6 173 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Från SR:

En svensk 25-årig kvinna dog igår i en dykolycka utanför Kirkenes i Norge. Ytterligare två dykare, båda norrmän, har skadats.

Kvinnan var ute och dök tillsammans med några andra personer då någonting gick snett, rapporterar P3 Nyheter.

Den unga kvinnan fördes med ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda.

Hennes dykutrustning har tagits i beslag och skickats till Oslo för undersökning.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5191486
Johan Bergquist
Johan Bergquist 2012-07-13 12:29:35
198 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Svensk kvinna omkom i dykolycka i Norge Johan Bergquist 2012-07-13 12:29
svara Sv: Norsk nyhetSten Meyer2012-07-13 12:48
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeLars Henriksson-Kruse2012-07-13 15:19
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAugust Höij2012-07-14 00:19
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-14 13:08
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 20:37
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeMattias Ekholm2012-07-14 21:20
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 21:37
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeTomas Persson2012-07-14 21:28
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 21:40
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeTomas Persson2012-07-14 23:13
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeMicael Björk2012-07-15 01:20
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-15 01:39
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 21:59
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeMattias Ekholm2012-07-14 22:05
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 22:09
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 22:18
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-14 22:27
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 22:42
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-14 22:22
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 22:37
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeErik Rådström2012-07-14 22:40
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 22:44
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-14 22:47
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 23:05
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeErik Rådström2012-07-14 23:16
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 23:20
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeFredrik Gillving2012-07-14 23:20
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-14 23:22
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-14 23:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeRonny Thörn2012-07-15 00:17
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-15 00:26
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeMats Möller2012-07-19 23:45
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-15 00:48
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAndreas Brodow2012-07-15 00:57
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-15 01:00
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeDavid Rehman2012-07-15 01:15
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-15 01:22
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-15 02:11
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeFredrik Gillving2012-07-15 07:11
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeTherese Dorsch2012-07-15 07:31
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeLinda Haglund2012-07-15 08:07
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeJonas Pavletic2012-07-15 10:58
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnders Ståhl2012-07-15 12:23
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-15 13:53
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeFredrik Gillving2012-07-16 14:31
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeJacob Berghult2012-07-16 15:00
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-18 02:35
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnne-Marie Seidegård2012-07-19 20:20
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeErik Rådström2012-07-19 20:49
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-20 22:24
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnders Andersen2012-07-20 22:43
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeUlf Meyer2012-07-20 22:50
svara Sv: Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeLinda Haglund2012-07-21 08:38
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeJessica Lindqvist2012-07-23 17:00
svara Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeEric Bergman2013-04-21 21:32
svara Sv: Sv: Svensk kvinna omkom i dykolycka i NorgeAnders Vilhelmsson2013-04-21 21:47

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: