Namn: Lösen:

THE ENDDu måste vara inloggad för att skicka mail!

Med tanke på det extrainternetiska ståhejet, som det blev efter mitt inlägg om Aqua Sport och Robbans Torrdräkt lägger jag härmed in ett klargörande.

Att dykaffärer och dykskolor stimulerar sina anställda att till att använda viss utrustning, som naturligtvis överrensstämmer med deras eget sortiment, är något som är mer regel än undantag. Med detta vill jag säga att jag inte på något sätt hade för avsikt att peka ut Aqua Sport, som en otillförlitlig och jävig informationskälla. Att affärsidén är att sälja det sortiment man själv har, behöver man inte var någon Einstein för att räkna ut. Alltså var det aldrig meningen att "hänga" ut Aqua Sport på något sätt.

Återigen beklagar jag att saker och ting fått sådana orimliga proportioner och tar tillbaka mitt ställningstagande angående torrdräkter, dykskolor, mm.

Jag hoppas genom detta att konsekvenserna för berörda parter minimeras eller helst uteblir.

------

Jag vill även ta tillfället i akt och be ansvariga för sidan att ta bort min profil och annullera mitt medlemskap på denna sida. Man menar väl och försöker bidra med erfarenheter, råd eller annat kul, men när efterdyningarna av det skrivna ordet och den fria tanken bara lämnar en bitter smak i munnen, måste jag fråga mig om inte min fritid är värd mer än så.

Tack för en intressant tid och en ibland väldigt trevlig sida. Nu loggar jag ut för gott!


Stay fonkeee

THE AMAZING T-MAN HAS LEFT THE BUILDING
Foto saknas

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg THE END Teno Cabrera Rodríguez 2001-11-26 18:03
svara SVAR: THE ENDMattias S2001-11-26 20:44
svara SVAR: THE ENDTomas Asp2001-11-26 21:12
svara SVAR: THE ENDJohan Svedström2001-11-27 09:10
svara SVAR: THE ENDDaniel Lagerholm2001-11-27 21:08
svara Chicken...Linus Eklund-Adolphson2001-11-27 21:11
svara Men Teno?!?!Stefan Mattsson2001-11-28 19:20

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: