Namn: Lösen:

Tips på platser med mkt blåmussla i STHLM län

(Läst 652 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
Hej!

Hjälp oss förbättra vattenkvalitén och siktdjupet i Stockholms län (Östersjön).

Jag heter Martin Reutgard och arbetar tillsammans med Martin Karlsson på SEA-U Marint Kunskapscenter, en ekonomisk förening som arbetar med marina och limniska miljöprojekt. Vi söker efter tips om områden/platser med höga tätheter av blåmussla i Stockholms län? Det kan t.ex. vara bryggkättingar som är alldeles överväxta av musslor, eller berghällar där musslorna i stort sätt sitter "skal mot skal"(musselbankar).

Anledningen till att vi undrar är att vi har börjat planera ett projekt som avser att undersöka förutsättningarna för att odla blåmussla i Stockholms län. Inte för kommersiella syften, utan som en miljöåtgärd för att minska närsaltsbelastningen och övergödningsproblematiken i Stockholm läns kustvatten. Principen är enkel, tomma odlingssubstrat hängs ut i vattnet som sedan frisimmande naturligt förekommande mussellarver fäster in till och börjar växa. Musslorna livnär sig genom att filtrera ut plankton och organiska partiklar vilket på så sätt minskar mängden tillgängliga näringsämnen i vattnet. Genom effektiv odling och skörd är förhoppningen att man på så sätt kan förbättra vattenkvalitén och minska övergödningsproblematiken, exempelvis minskad algblomning och minskad utbredning av syrefria döda bottnar, och kanske mest intressant för er dykare, ökat siktdjup. Projektet kommer pågå under 3 år och är ett samarbete mellan oss på SEA U och 3 kommuner: Nacka, Haninge och Norrtälje kommun.

Vår målsättningen är att dels identifiera lämpliga lokaler/områden, och dels att utveckla nedsänkbar odlingsteknik som inte är känslig för is och isdrift, och kanske viktigast av allt i skärgårdsmiljö, inte inskränkande för varken ögat eller båttrafiken. I praktiken handlar det till en början i projekten om att placera ut nedsänkta ramar (ca 2 x 2 x 2 meter) i vilka vi kommer fästa olika typer av rep och nät som ska utgöra substrat för musslorna. Vi planerar att placera ramen på ca 3 meters djup för att inte riskera att någon båt skulle kunna köra på ramen. Platsen kommer märkas ut med en fiskevakare. Det vill säga, det är det ända som kommer synas på ytan.

Nu undrar vi alltså om ni kan tipsa om områden som kan vara intressanta att undersöka närmre. Alla tips och idéer är välkomna!

Vänliga hälsningar

Martin

SEA U Marint kunskapscenter


Martin Reutgard
Foto saknas
2016-04-08 11:32:29
3 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Tips på platser med mkt blåmussla i STHLM län Martin Reutgard 2016-04-08 11:32
svara Sv: Tips på platser med mkt blåmussla i STHLM länNiklas Ekström2016-04-08 22:07
svara Sv: Sv: Tips på platser med mkt blåmussla i STHLM länAnders Vilhelmsson2016-04-08 23:23
svara Sv: Sv: Sv: Tips på platser med mkt blåmussla i STHLM länMartin Reutgard2016-04-09 11:13
svara Sv: Sv: Tips på platser med mkt blåmussla i STHLM länMartin Reutgard2016-04-09 10:51
svara Sv: Sv: Sv: Tips på platser med mkt blåmussla i STHLM länAnders Vilhelmsson2016-04-09 20:07

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: