Namn: Lösen:

Två döda dykare på en vecka är två för mycket

(Läst 3 414 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Mät andhållningstiden efter max inandning. Jogga 2 km så snabbt du kan och mät omedelbart därefter andhållningstiden efter max inandning.
Klarar du inte att jogga 2 km på 15 minuter eller mindre skall du inte dyka.
Andhållningstiden efter att ha joggat ger dig en indikation på hur kort tid du har på dig att lösa problemet om du tappar bitmunstycket eller på annat sätt blir av med luften under dyk.

Vi vet att dödsfall på grund av hjärtproblem är överrepresenterade i dödsfallsstatistiken. Vi vet också att ”tysta” kranskärlsproblem och sänkt kondition är vanligt hos medelålders män. Det finns personer som inte borde dyka, men det finns en motvilja bland utbildare i sportdykning och bland sportdykarna själva att erkänna detta.
Nu är det inte så att dålig kondition är enda orsaken till dödsfall i dykning, men sannolikt den som, om den togs på allvar, skulle rädda flest liv.

Tyvärr är det så att informationsinsamling och kunskapsuppbyggnad rörande dödsfall vid sportdykning är svårt. Dykorganisationerna är rädda att informationsspridning rörande dödsfall kan verka negativt för branschen. Utredande myndigheter, polisen och försvaret hänvisar till sekretess så det är svårt att få ut information. Konsumentverket redovisade i början av 2010-talet sammanställningar rörande problem i samband med rekreationsdykning, men denna verksamhet förefaller ha upphört och svenska sportdykarförbundets senast redovisade statistik är från 2013. Idag är det hart när omöjligt att få information om dödsfall och olyckstillbud. Dykarna.nu har en lista över incidenter vid dykning inrapporterade av medlemmar i nätverket. En sammanställning ger vid handen att 3 dykare omkommit i år och under de tre närmast föregående har 10 dykare omkommit. Tyvärr finns ingen information om varför. Borde inte någon/några ges möjlighet eller ges i uppdrag att sammanställa och sprida information från polisutredningarna.

En sammanställning av orsakerna till de senaste tio årens dödsfall vid sportdykning skulle ge ansvarskännande dykare en möjlighet att undvika de vanligaste misstagen och därmed minska risken för framtida allvarliga dykolyckor.
Foto saknas
Hans Örnhagen 2021-08-08 12:32:33
27 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Två döda dykare på en vecka är två för mycket Hans Örnhagen 2021-08-08 12:32
svara Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketAnneli Sara Banderby2021-08-08 20:03
svara Sv: Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketNiklas Lieback2021-08-08 22:05
svara Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketJohan Ström2021-08-08 23:11
svara Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketKrister Jonsson2021-08-09 11:40
svara Sv: Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketMikael Olrog2021-08-11 18:35
svara Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketPer Ackelman2021-08-10 08:54
svara Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketRonny Thörn2021-08-10 11:49
svara Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketFredrik Hyllander2021-08-23 20:53
svara Sv: Två döda dykare samma vecka är också en slumpSten Meyer2021-08-25 20:37
svara Sv: Två döda dykare på en vecka är två för mycketHenry Blom2021-08-26 20:51

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: