Namn: Lösen:

Utvärdering av vrakfotoseminariet 13/11

(Läst 2 435 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Nedan återgers resultatet från utvärderingen av vrakfotoseminariet som anordnades av MARIS och P2-Svenskt Vrakskydd den 13:e november.

Det är totalt 32 av de nästa 50-60 besökarna som har svarat (alla har dock inte svarat på alla frågor) och det finns ju också en stor osäkerhetsfaktor eftersom många inte har svarat. Slutsatserna som är dragna är baserat på antagandet att svaren från de som svarat är representativa.

För oss arrangörer är resultatet värdefullt och vi väljer att även sprida det så att det kan hjälpa andra att göra liknande tillställningar och ta del av våra erfarenheter.

Efter varje punkt finns en kommentar som är min egen reflektion över svaret.

Känn er fria att kommentera resultatet eller mina kommentarer.

MVH
Pär Ahlgren, arrangör vrakfotoseminariet 2010 och ordförande P2 – Svenskt Vrakskydd

----------------------------- Frågor, svar och kommentarer -----------------------------

1 - Hur stor del av dagen deltog du?

03,1 % Deltog inte alls (uteblev trots anmälan)
06,3 % Bara kort (1-3 föredrag)
09,4 % Halva (4-6 föredrag)
28,1 % Större delen (7-9 föredrag)
53,1 % Hela (10-11 föredrag)
Kommentar: Över hälften av alla besökare deltog hela dagen, men hälften valde också att bara delta del av dagen. Att majoriteten deltog större delen får väl anses som ett positivt betyg på innehåll och tidsplanering, men uppenbart fanns det också många som inte kunde eller ville delta hela dagen (se även svar under fråga 7, 11 & 12 som jämförelse). 32 svar.

2 - Vilket betyg skulle du ge på tillställningen?

00,0 % 1 Dålig, jag gillade den inte
00,0 % 2 Hyfsad, fanns bra inslag, men också dåliga inslag
03,3 % 3 OK, bra men inte speciell
73,3 % 4 Riktigt bra, men kan bli bättre
23,3 % 5 Jättebra, nästintill perfekt
Kommentar: Alla tyckte att det var bra, och nästan alla att det var mycket bra, men uppenbart finns lite att finslipa för att göra det bättre. 30 svar.

3 - Vad tyckte du om platsen (lokalen och geografiskt) för föredraget?

00,0 % Dåliga lokaler och dåligt läge
03,2 % Dåliga lokaler, men bra läge
25,8 % Bra lokaler, men dåligt läge
71,0 % Bra lokaler och bra läge
Kommentar: Lokalen och läget har fått mycket bra betyg, dock tyckte var fjärde att platsen var dålig och en tyckte att lokalen var dålig. Ur ett arrangörsperspektiv så får väl lokal och plats anses som godkänt, även om motsvarande lokal vid Stockholms central kanske hade varit mer populär. Dock så hade nuvarande läget bra och gratis parkering, närhet till pendeltåg och fjärrtåg, relativt enkelt att hitta med bil, samt flera lunchalternativ i närheten Som arrangör hyser jag inga tveksamheter mot att använda samma lokal igen om möjligheten ges. 31 svar.

4 - Vad uppskattade du mest under dagen?

96,8 % Föredragen
00,0 % Vrakfototävlingen
00,0 % Utställarna i pauserna
03,2 % Att träffa andra likasinnade
Kommentar: Föga förvånande att föredragen var mest populärast, med facit i hand så borde vi kanske även ha ställt en fråga om det näst mest populära under dagen. Det hade varit intressant att se hur övriga komponenter spelade in i det sammantagna intrycket av dagen. 31 svar.

5 - Vilket föredrag uppskattade du mest?

03,2 % 09:00 Vad får man ut av en PADI UW Photographer (Micael Blume, Waterhouse)
03,2 % 09:30 Att komma igång med vrakfotografering (Torbjörn Gylleus)
09,7 % 10:30 Att lära känna sitt motiv (Jonas Rydin, Deep Sea)
03,2 % 11:00 Fotografering som arkeologisk dokumentation (Jim Hansson, Sjöhistoriska Museet)
09,7 % 11:30 Titta, processa och tolka vrakfoto (Niklas Eriksson & Oscar Törnqvist, MARIS)
03,2 % 13:30 Fotografering i ljusa vatten (Mauritz Wahlqvist, uv-foto.se)
12,9 % 14:00 Fotografering utan naturligt ljus (Nicklas Myrin, Baggbodykarna)
38,7 % 14:30 UV-fotografering i naturligt ljus (Jakob Selbing)
06,5 % 15:30 Bildredigering för undervattensfotografer (Micael Blume, Waterhouse)
09,7 % 16:00 Teknisk dykning och vrakfotografering (Stefan Hogeborn, Oceanic Tech)
Kommentar: Man måste beakta att frågan bara röstar om det mest populära föredraget, och även om "UV-fotografering i naturligt ljus" med Jakob Selbing fick en tredjedel av rösterna, så innebär det inte att de som exempelvis röstat på "Vad får man ut av en PADI UW Photographer" eller "Att lära känna sitt motiv" hade lagt Jacobs föredrag högt i rangordningen om man hade rankat alla föredrag. Det går inte heller att utläsa om det är ämnet eller föredragshållaren som fått högt betyg. Dock så förefaller det som att relativt tekniska föredrag fått höga betyg, vilket kan tyda på att publiken har haft höga förväntningar på att få lära sig nya saker tekniskt och redan hade en del kunskap om uv-foto. 31 svar.

6 - Hur tycker du att nivån på föredragen var?

00,0 % Generellt låg
58,1 % Blandad /varierande, både hög och låg
41,9 % Generellt hög
Kommentar: Ingen har ansett att nivån på föredragen varit generellt låg, men det råder delade meningar om utifall att alla föredragen hållit en hög nivå. En otydlig formulering gör dock att frågan kan tolkas som antingen en kvalitetsfråga (bra presentation) eller innehållsmässigt (kunskapsförmedlande). Generellt så får man nog tolka det som att de flesta inte är besvikna på föredragen, även om vissa kanske hade önskar mer av innehållet eller föredragshållarna. 31 svar.

7 - Föredragen var samlade i temablock för att man skulle kunna komma på de delar som intresserade var och en – vad tyckte du om det?

59,4 % Bra – men jag deltog större delen i alla fall
25,0 % Bra – och jag nyttjade detta och närvarade inte hela dagen
00,0 % Dåligt – hade föredragit ett program utan teman i block
15,6 % Vet ej – jag uppmärksammade det aldrig och har inte funderat över det
Kommentar: Fem av sex besökare tyckte att det var bra att föredragen grupperades i block med liknande föredrag, drygt var fjärde har även utnyttjat det, men var sjätte besökare uppmärksammade inte ens att det förekom en gruppering. Tilläggas skall att det spikade programmet kom ut ganska sent, och med tanke på att var fjärde besökare nyttjade grupperingen och deltog valda delar av dagen, så hade kanske antalet besökare ökat om information om grupperingen hade förts ut tydligt i god tid. 32 svar.

8 - Kring vilka ämnen skulle du vilja se föredrag i framtiden (förslag på tänkbara ämnen)? (Flervalsfråga)

00 röster: Analog fotografering
10 röster: Att ta bilder – bildkomposition
07 röster: Att ta bilder – att finna motiven
09 röster: Att fota med makrolins
15 röster: Att fota med vidvinkellins
10 röster: Att fota med modell
17 röster: Att fota med blixt
19 röster: Att fota i naturligt ljus utan blixt
08 röster: Att fota i naturligt ljus med färgfilter
10 röster: Att fota i ljusa (tropiska) vatten
22 röster: Att fota i mörka (nordiska) vatten
12 röster: Att fota vybilder av vrak
13 röster: Att foto inne i vrak
08 röster: Bildpublicering (att ta bilder för publicering, ersättning, saker att tänka på, mm)
20 röster: Bildredigering (efterbehandling)
10 röster: Bildreproduktion (upptryckning, publicering på Internet, mm)
07 röster: Bildformat (vad olika format med för olika aspekter)
15 röster: Filmning (med video- eller stillbildskamera)
05 röster: Historiska skildringar (ex uv-fotografins utveckling)
09 röster: Information om uv-foto workshop
08 röster: Information om temaresor uv-foto
10 röster: Marinarkeologi – hur man använder bildunderlag i forskning
16 röster: Marinarkeologi – fotografering för att dokumentera
12 röster: Marinarkeologi – att känna vraken som motiv
14 röster: Personliga berättelser och skildringar från andra fotografer (ex vrakfotoresor och erfarenheter)
15 röster: Utrustning – kamerateknik (sensorer, optik, mm)
20 röster: Utrustning – uv-foto utrustning (hus, blixtarmar, blixtar, filter, mm)
2 övriga förslag (fri text):
- hemmabyggen, dvs fota utan stor budget
- Hur kan "vardags dykning" bidra till Marinarkeologin
Kommentar: Eftersom man här kunde välja flera olika alternativ, så redovisas antal röster istället för procent. Uppenbart är att fotografering under mörka förhållanden är mycket intressant (med och utan blixt), lika så fotografering kopplat till marinarkeologi samt bildredigering – föredrag som också fick höga betyg på fråga 5 om mest uppskattade föredrag. Dock fick även filmning, personliga skildringar, vidvinkel och utrustning höga röstantal, ämnen som inte fanns med i seminariet denna gång. Genom den breda spridningen på röstandet så är det dock bara en kategori som kan sålla bort baserat på svaren denna gång, och det är analog fotografi som det inte alls verkar finnas intresse för. Och även om tekniska föredrag där man kan få kunskap för hur man själv blir bättre hamnar högt upp, så hamnade föredrag om olika bildformat långt ner och personliga skildringar högt upp. Uppenbart är att fotografering i mörka vatten, bildredigering och utrustning om möjligt bör försöka fås med i seminariet nästa gång.

9 - Utöver föredragen, vad hade du gärna sett mer av under dagen? (Flervalsfråga)

12 röster: Försäljning från leverantörer
04 röster: Mer mingel med andra deltagare
02 röster: Mer omfattande tävling
15 röster: Mer utställning
09 röster: Workshop i relaterade ämnen
3 övriga förslag (fri text):
- Jag hadde gärna sett en beskrivning till "tävlings bidragen" plats, kemera, blixt, inställning m.m m.m o.s.v och åtgärder i efter berarbetning, gärna en liten rå bild brevid
- UndervattensFilmning
- Att fototävlingen skulle vara för amatörer inte för proffs:(
Kommentar: Försäljning och utställning är uppenbart något som besökarna vill ha som komplement till föredragen. Ganska många hade även önskat en workshop. Det finns uppenbart även saker att beakta vid framtida vrakfototävlingar.

10 - Hur tyckte du att längden på tillställningen var?

03,2 % Alldeles för kort, hade hellre sett flera dagar i följd
00,0 % För kort, hade helst sett ännu fler föredrag (men bara en dag)
87,1 % Ungefär lagom
06,5 % För lång, hade gärna fått varit klart färre föredrag
03,2 % Alldeles för lång, hälften hade räckt mer än väl
Kommentar: Frågan blir ju lite ledande eftersom föredraget har haft en viss längd, och samma fråga i förväg hade kanske gett ett annat svar. Uppenbart är i alla fall att längden inte var helt fel, även om det nog skall tolkas som att den i alla fall inte skall bli längre och även fortsättningsvis bara vara en dag. 31 svar.

11 - Vad tyckte du om starttiden på dagen?

00,0 % Börja tidigare än 09:00
83,9 % Börja som nu runt kl 09:00
12,9 % Börja kl 10:00 eller senare
03,2 % Börja kl 12:00 eller senare
00,0 % Börja kl 14:00 eller senare
00,0 % Kör det bara som ett kvällsseminarium
Kommentar: Uppenbart skall man inte börja tidigare än kl 9, några hade gärna sett det lite senare, endast en hade helst sett ett eftermiddagsseminarium. 31 svar.

12 - Vad tyckte du om sluttiden på dagen?

00,0 % Sluta kl 12:00 eller tidigare
00,0 % Sluta kl 14:00 eller tidigare
09,7 % Sluta kl 16:00 eller tidigare
83,9 % Sluta som nu runt 17:00
06,5 % Sluta kl 18:00 eller senare
00,0 % Sluta kl 20:00 eller senare
Kommentar: Nästan samma procenttal som ovan, och summerar man frågorna 10-12, så blir det ganska tydligt att tidsupplägget (kl 9-17) blev helt OK för huvuddelen av publiken, och ska man korta ner så vill man kapa lite i båda ändarna och främst börja lite senare, men kanske även sluta lite tidigare. 31 svar.

13 - Vilken tid på året tycker du att tillställningen borde ligga?

10,3 % Januari
10,3 % Februari
10,3 % Mars
13,8 % April
00,0 % Maj
00,0 % Juni
00,0 % Juli
00,0 % Augusti
03,4 % September
10,3 % Oktober
41,4 % November
00,0 % December
Kommentar: Tydligen så är november en bra period på året, dock kan resultatet vara lite missvisande eftersom frågan kan anses som ledande genom att seminariet nu hölls i november och att de som kunde delta är de som röstade (för de som november är en dålig tid på året och därför inte kunde komma har inte heller röstat i frågan), samt för att man bara kunde rösta på ett alternativ (med möjlighet att välja flera månader så hade kanske andrahandsalternativet lyft upp någon annan månad högre, genom att en som primärt röstat på november kanske hade röstat på februari som alternativ, medan en som primärt röstat på februari kanske inte hade röstat på november som alternativ). Uppenbart är dock att vinterhalvåret (oktober-april) är det mest populära med undantag för december då ingen vill ha seminarium, vilket visar att vi arrangörer tänkt rätt i planeringen då vi valde att lägga det under dykningens lågsäsong, men avsiktligt undvek just december. 29 svar.

14 - Vilka saker stämmer in på dig avseende vad du fick ut av dagen? (Flervalsfråga)

25 röster: Jag lärde mig nya saker
22 röster: Jag blev inspirerad till att fotografera mer
17 röster: Jag blev inspirerad till att pröva nya saker inom uv-fotografering
13 röster: Jag blev inspirerad att fotografera just vrak
02 röster: Jag blev inspirerad att ställa upp i fototävling
09 röster: Jag blev inspirerad att göra förändringar i min fotoutrustning
07 röster: Jag blev inspirerad att gå kurser för att utvecklas som fotograf
08 röster: Jag blev inspirerad att åka på resa
09 röster: Jag fick upp ögonen för vad man kan göra med bilder efteråt (redigering, analys, mm)
19 röster: Jag hade socialt trevligt bland människor med delat intresse
06 röster: Jag skapade nya kontakter med andra dykare/fotografer
16 röster: Jag fick se många fina bilder som jag uppskattade
06 röster: Jag fann (möjliga) lösningar på problem som jag tidigare haft
0 övriga förslag (fri text):
Kommentar: Huvuddelen uppger att de lärt sig nya saker och blivit inspirerade att fotografera mer. Hälften uppger att de hade trevligt med andra människor, fick se många fina bilder, blev inspirerade till nya saker och att fotografera just vrak. En mindre andel blev inspirerad att göra om sin utrustning, gå kurser eller åka på resa, samt hittade nya bekanta, lösning på problem man haft eller fick nya uppslag om bildredigering. Endast en blev inspirerad att delta i fototävlingen. Resultatet återspeglar innehållet i föredragen och förvånar inte, dock en besvikelse att inte fler blev inspirerade att delta i vrakfototävlingen i framtiden. Uppenbart är dock att besökarna har tagit intryck av dagen och faktiskt gått därifrån med behållning, samt att de flesta också uppger att de har haft det trevligt på plats.

15 - Vill du komma igen om vi gör om denna tillställning?

00,0 % Nej, det tror jag inte
03,1 % Tveksamt, men kanske kan övertygas av innehållet
40,6 % Sannolikt, om det liknar detta och tidpunkten passar
56,3 % Absolut, detta är något jag verkligen vill se mer av och kommer prioritera
Kommentar: Fantastiskt kul resultat att se som arrangör när över hälften uppger att de kommer att prioritera liknande seminarier i framtiden, och nästan alla övriga uppger att de sannolikt kommer nästa gång om tidpunkten passar. Endast en tveksam och ingen som förkastar framtida arrangemang. 32 svar.

16 - Övrigt som du vill säga om tillställningen eller framtida tillställningar?

9 övriga förslag (fri text):
- 1. Jag skulle gärna få mer av foto under dåliga förhållanden. Alla böcker, hemsidor mm, som jag hittat, saknar våra normala förhållanden. Vilka knep används för att få en bild i mälaren på 25m att bli något som går att visa.
2. En befor / after grej runt redigering. Be om lite oredigerade bilder i rå format, låt 3-4 erfarna redigerare meka till ett par utvalda bilder (samma för alla), låt sedan seminarie deltagarna rösta på bästa redigerare. Till bilderna måste en kort beskrivning av förfarandet finnas med. (kan bli en bra artikel i någon skandinavisk dyk tidning)
- Tack för en trevlig tillställning!!!
- Hoppas det blir en återkommande tillställning. Bra med ett vraktema, så att vi slapp tropiska fiskar;-)
- Det var ett bra arrangemang.
Det vore intressant med marinbiologi- tema nästa gång. Även fridykning och fotografering
- Tackar för ett väl genomfört seminarium!
Sak att förbättra tills nästa gång: få till större publicitet innan, rena slumpen att jag fick nyss om seminariet!
- Skoj!
- Bra med en heldag, men kanske är det lättare att köra tex måndagar eller tisdagar med start 18.00-21.00 med färre föredrag som varar lite längre. Januari och februari ligger ofta isen och är bra månader ur dyksynpunkt. Hade gärna sett att ni mailade ut alla föredragen som power poin till de som ville... Vissa av alternativen ovan bör ha flera svarsalternativ....
- Som sagt, tävlingen borde vara för amatörer. Nu var de den som vann fotograf och dykare. Och bara en av dessa tre till finalen var på plats. Annars grymt jobbat och kommer få mig att dyka mera i sverige och att fota vrak. Jag kommer nästa gång också:)
Kommentar: Många olika saker att besvara här:
- Här återfinns en efterfrågan på mer om fotografering under mörka Östersjöförhållanden som framgått i resultaten på fråga 8 ovan.
- Av svaren på frågorna ovan framgår att bildredigering och workshops efterfrågas, och kanske kan man göra det som föreslås här med bildredigeringen som workshop.
- Om vrak kontra marinbiologi så råder delade åsikter, svaret är enkelt: vi arrangörer från P2–Svenskt Vrakskydd och marinarkeologerna på MARIS har anknytning till vrak, så det kommer INTE bli något fisktema nästa gång (det får i så fall någon annan arrangör gärna ordna).
- Fotografering vid fridykning kan absolut vara ett tänkbart tema för framtiden, om så blir får framtiden utvisa.
- Trist att informationen om tillställningen inte nått ut till alla som man skulle önska. Det har faktiskt varit en ganska omfattande publicitet kring tillställningen. Vi har postat inlägg i forumen på dykarna.nu, sportdykare.se, utsidan.se och fotosidan.se. Det har publicerats information i form av notiser och kalenderinlägg på vrakskydd.nu, dykarna.nu, dyk.net och ssdf.se. Vi hade en stor banner på startsidan på dykarna.nu och notiser har förekommit i papperstidningarna DYK och Sportdykaren. Information har gått i medlemsutskick från P2-Svenskt Vrakskydd (mejl och Facebook), nyhetsbrev till DYKs prenumeranter och nyhetsbrev från tidningen Digitalfoto. Mejlutskick har även gjorts till tio dykskolor och 25 dykklubbar i stockholmsområdet, samt tre stora fototidningarna och tre dykutbildningsorganisationer med förhoppningen att de skall sprida informationen vidare. Därutöver har information självklart även spridits via personliga kontakter bland oss som är engagerade. Vi har INTE haft ekonomin att köpa annonser i de stora dagstidningarna, radio eller TV. Det som dock brustit är att vi kommit igång med annonseringen ganska sent, närmare bestämt bara en månad innan tillställningen gick av stapeln, varvid vi missat en del mun-till-mun spridning av information. Om man har fler uppslag om var vi skall annonsera i framtiden så tar vi tacksamt emot förslag – ekonomin sätter ju dock vissa gränser eftersom vi vill att tillställningen också skall vara gratis för besökarna. Vi är väl medvetna om att ingen av de kanaler vi har använt når alla Sveriges dykare och fotografer, men nog har vi gjort försök att sprida informationen.
- Resultatet av svaren på frågorna ovan gör nog att det inte blir något kvällsseminarium nästa gång, utan målet är nog att göra en heldagsaktivitet igen eftersom det verkar som det konceptet uppskattades.
- Månaden november fick högt värde bland svaren ovan, men januari-april samt oktober är också alternativ, dock finns det många andra aktiviteter under denna perioder som man måste planera för att inte krocka med (sportlov, påsklov, båtmässor, dykexpo, årsmöten, konferenser, mm).
- Som efterfrågas så finns flera av föredragen att tillgå som Power Point, alla deltagare skall ha fått utskick om detta. Alla föredrag är dock inte tillgängliga pga av att visst material inte släpps ut av upphovsrättsinnehavaren.
- Åter igen kommentarer kring vrakfototävlingen, och uppenbart så finns det en del att fundera kring där. Vi vill ju gärna ha med både amatörer och mer erfarna fotografer. Ni som har idéer får gärna höra av er med dessa kring hur vi kan göra tävlingen bättre.
- Kul för oss arrangörer med all positiv respons, det stärker oss i vår tro att detta är något som vi borde jobba vidare med. Hoppas att det också kommer återspegla sig på antalet personer som vill ställa upp som föredragshållare, utställare mm nästa gång.
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-12-08 21:51:33
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Utvärdering av vrakfotoseminariet 13/11 Pär Ahlgren 2010-12-08 21:51
svara Sv: Utvärdering av vrakfotoseminariet 13/11Peter Segerdahl2010-12-09 11:45
svara Svar på kommentarer om vrakfotoseminarietPär Ahlgren2010-12-10 18:52
svara Sv: Utvärdering av vrakfotoseminariet 13/11Peter Segerdahl2010-12-10 20:24

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: