Namn: Lösen:

Utvärdering vrakfotoseminariet 19:e nov 2011

(Läst 1 892 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Nedan återgers resultatet från utvärderingen av vrakfotoseminariet som anordnades av MARIS och P2-Svenskt Vrakskydd den 19:e november 2011, där vi även hade finalen i vrakfototävling "Vrak i bild" som vi arrangerade tillsammans med SSDFs uv-fotokommitt

Det är totalt 39 av de dryga 50 besökarna som har svarat vilket motsvarar cirka 75 % svarsfrekvens (alla har dock inte svarat på alla frågor) och det finns ju också en stor osäkerhetsfaktor eftersom var fjärde inte har svarat på utvärderingen. Slutsatserna som är dragna är baserat på antagandet att svaren från de som har svarat är representativa för helheten.

För oss arrangörer är resultatet värdefullt och vi väljer att även sprida det publikt så att det kan hjälpa andra att göra liknande tillställningar och ta del av våra erfarenheter.

Efter varje punkt finns en kommentar som är min egen reflektion över svaret som arrangör.

Vill ni se förra årets utvärdering, så återfinns den här:
https://www.dykarna.nu/forum/utvardering-av-vrakfotoseminariet-13-11-342635

För envalsfrågor (välj ett av alternativen) redovisas svaren i procent.
För flervalsfrågor (välja ett eller flera av alternativen) redovisas svaren i antal röster.

Siffrorna inom parentes är föregående års svar där motsvarande fråga/svar fanns i utvärderingen av 2010 års vrakfotoseminarium.

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit på seminariet och som svarat på enkäten. Den är av stor vikt för oss som genomför seminariet och klart vägledande för framtida verksamhet. Tidigare utvärdering av Vrakseminariet ledder till ett separat seminarium för vrakfoto under 2010. Och utvärderingen av Vrakfotoseminariet 2010 har varit vägledande i planeringen inför årets program.

Dyk & Foto Väl!
Pär Ahlgren, arrangör vrakfotoseminariet 2011 och ordförande P2 – Svenskt Vrakskydd


----------------------------- Frågor, svar och kommentarer -----------------------------

1 - Hur stor del av dagen deltog du?

02,6 % (03,1 %) Deltog inte alls (uteblev trots anmälan)
10,3 % (06,3 %) Bara kort (1-3 föredrag)
17,9 % (09,4 %) Halva (4-6 föredrag)
17,9 % (28,1 %) Större delen (7-9 föredrag)
51,3 % (53,1 %) Hela (10-11 föredrag)
Kommentar: Precis som förra året deltog dryga hälften hela dagen, vilket får ses som positivt, men en större andel än förra året deltog en kortare del av dagen. 39 svarande.

2 - Vilket betyg skulle du ge på tillställningen?

00,0 % (00,0 %) 1 Dålig, jag gillade den inte
02,6 % (00,0 %) 2 Hyfsad, fanns bra inslag, men också dåliga inslag
15,8 % (03,3 %) 3 OK, bra men inte speciell
63,2 % (73,3 %) 4 Riktigt bra, men kan bli bättre
18,4 % (23,3 %) 5 Jättebra, nästintill perfekt
Kommentar: Ett lite lägre betyg än förra året, men fortfarande så ges tillställningen betyget riktigt bra eller jättebra av dryga 80% av besökarna. 39 svarande.

3 - Vad tyckte du om platsen (lokalen och geografiskt) för föredraget?

00,0 % (00,0 %) Dåliga lokaler och dåligt läge
00,0 % (03,2 %) Dåliga lokaler, men bra läge
15,8 % (25,8 %) Bra lokaler, men dåligt läge
84,2 % (71,0 %) Bra lokaler och bra läge
Kommentar: Lokalen och läge fick ett bra betyg totalt, trots att lokalen var samma som förra året blev betyget högre. Störst missnöje vara det med det geografiska läget i Flemingsberg. Eftersom platsen har bra kommunikationer (SL buss, pendeltåg, regiontåg, fjärrtåg, närhet av stora vägar), lätt att hitta bredvid Huddinge Sjukhus, gratis parkering och i Stockholms närhet, kanske man vågar gissa på att det är många stockholmsbaserade besökare som tycker att det är för långt ut från centrum eller på fel sida av Stockholm om man kommer från norrsidan. Stödet för lokalen gör dock att jag som arrangör inte tvekar att använda den igen. 38 svarande.

4 - Vad uppskattade du mest under dagen?

84,2 % (96,8 %) Föredragen
00,0 % (00,0 %) Vrakfototävlingen
02,6 % (00,0 %) Utställarna i pauserna
13,2 % (03,2 %) Att träffa andra likasinnade
Kommentar: Som förväntat var föredragen det som besökarna uppskattade mest, men att träffa likasinnade var en viktig faktor för många. Som arrangör är det kul att träffpunkten fått större betydelse, och hoppas att det även ger resultat utanför vrakfotoseminariet. 38 svarande.

5 - Vilket föredrag uppskattade du mest?

00,0 % 09:00 Fototermer för nybörjare (Pär Ahlgren, P2-Svenskt Vrakskydd)
05,3 % 09:30 Utrustning för uv-foto (Micael Blume, Waterhouse)
02,6 % 10:30 UV-fotografering inom SSDF (Ingvar Eliasson, SSDF uv-fotokommitté)
02,6 % 11:00 Temaresor uv-foto (Mikael Eriksson, Dyk & Resespecialisten)
18,4 % 11:30 Bildspel med fototekniska kommentarer (Ingvar Eliasson, SSDF uv-fotokommitté) - (ersatte: Vrakfotografering i mörka vatten)
15,8 % 13:30 Motiv och miljöer (Torbjörn Gylleus, amatörfotograf)
26,3 % 14:00 Vrak i Östersjön (Johan Rönnby, MARIS)
21,1 % 14:30 Filmning på Spökskeppet med ROV (Eric Börjeson, FSF filmfotograf)
02,6 % 15:30 Börja filma i HD med GoPro (Magnus Keijser, undervattensfotograf)
05,3 % 16:00 Vilka bilder fungerar i en dyktidning? (Marko Wramén, DYK)
Kommentar: Svaren visar inte vilket som var det totalt sett mest uppskattade, utan bara vilket som flest hade som favoritföredrag, eftersom svaren bara visar fördelningen som mest uppskattade föredrag. Skulle man försöka bedöma totalt mest uppskattade skulle man behöva väga in bedömningar av näst mest uppskattat och så vidare för att få en helhetsbild.
Frågeställningen visar inte heller om det är innehållet (informationen) eller talaren (presentationen) som man värderar mest, men kan ändå ge vissa indikationer till oss arrangörer om vad som uppskattas av publiken.
Det marinarkeologiska föredraget "
Vrak i Östersjön" av professor Johan Rönnby var föredraget som flest valt som favorit, kanske på grund av de intressanta vrakfynden som gjorts under året och som delvis togs upp föredraget. Därefter kom ett annat föredraget med direkt koppling till vrak då Eric Börjeson pratade om filmning i "Filmning på Spökskeppet med ROV". Det tredje i ordningen var det extrainsatta "Bildspel med fototekniska kommentarer" med Ingvar Eliasson som mer fokuserade på fototeknik och mindre på vrak. 38 svarande.

6 - Hur tycker du att nivån på föredragen var?

00,0 % (00,0 %) Generellt låg
47,4 % (58,1 %) Blandad /varierande, både hög och låg
52,6 % (41,9 %) Generellt hög
Kommentar: Nivån på föredragen fick i år högre betyg än förra året, men åter igen är det en sammantagen bild och man kan inte utläsa om det är talarna eller innehållet som uppskattades. Resultatet visar dock att hälften av besökarna ansett att dagen i princip höll en hög nivå, men att nästan hälften ansåg att vissa föredrag kunde ha hållit en högre nivå. 38 svarande.

7 - Föredragen var samlade i temablock för att man skulle kunna komma på de delar som intresserade var och en – vad tyckte du om det?

37,8 % (59,4 %) Bra – men jag deltog större delen i alla fall
27,0 % (25,0 %) Bra – och jag nyttjade detta och närvarade inte hela dagen
00,0 % (00,0 %) Dåligt – hade föredragit ett program utan teman i block
35,1 % (15,6 %) Vet ej – jag uppmärksammade det aldrig och har inte funderat över det
Kommentar: Färre personer än förre året hade uppmärksammat blockgrupperingarna av föredragen, men ungefär lika stor andel som förra året nyttjade möjligheten att bara gå på de block som intresserade vederbörande. Ingen har upplevt grupperingarna som dåliga, och som arrangör tolkar jag svaret som att detta verkar vara ett bra upplägg. 37 svarande.

8 - Kring vilka ämnen skulle du vilja se föredrag i framtiden (förslag på tänkbara ämnen)? (Flervalsfråga)

01 röster (00 röster): Analog fotografering
16 röster (10 röster): Att ta bilder – bildkomposition
14 röster (07 röster): Att ta bilder – att finna motiven
08 röster (09 röster): Att fota med makrolins
16 röster (15 röster): Att fota med vidvinkellins
09 röster (10 röster): Att fota med modell
15 röster (17 röster): Att fota med blixt
17 röster (19 röster): Att fota i naturligt ljus utan blixt
06 röster (08 röster): Att fota i naturligt ljus med färgfilter
08 röster (10 röster): Att fota i ljusa (tropiska) vatten
23 röster (22 röster): Att fota i mörka (nordiska) vatten
12 röster (12 röster): Att fota vybilder av vrak
15 röster (13 röster): Att foto inne i vrak
16 röster ( ej 2010 ): Berätta med bilder (hur man berättar genom bilder)
06 röster (08 röster): Bildpublicering (att ta bilder för publicering, ersättning, saker att tänka på, mm)
18 röster (20 röster): Bildredigering (efterbehandling)
04 röster (10 röster): Bildreproduktion (upptryckning, publicering på Internet, mm)
04 röster (07 röster): Bildformat (vad olika format med för olika aspekter)
14 röster (15 röster): Filmning (med video- eller stillbildskamera)
07 röster (05 röster): Historiska skildringar (ex uv-fotografins utveckling)
12 röster (09 röster): Information om uv-foto workshop
07 röster (08 röster): Information om temaresor uv-foto
13 röster (10 röster): Marinarkeologi – hur man använder bildunderlag i forskning
15 röster (16 röster): Marinarkeologi – fotografering för att dokumentera
13 röster (12 röster): Marinarkeologi – att känna vraken som motiv
14 röster (14 röster): Personliga berättelser och skildringar från andra fotografer (ex vrakfotoresor och erfarenheter)
13 röster ( ej 2010 ): Utrustning – hemmabyggen
12 röster (15 röster): Utrustning – kamerateknik (sensorer, optik, mm)
13 röster ( ej 2010 ): Utrustning – kompaktkameror
13 röster ( ej 2010 ): Utrustning – systemkameror
19 röster (20 röster): Utrustning – uv-foto utrustning (hus, blixtarmar, blixtar, filter, mm)
01 förslag (2 förslag) övriga förslag (fri text):
- Hur skydda vrak
Kommentar: Utfallet är mycket likt förra årets resultat på motsvarande fråga.
- Mest intressant är: Att fota i mörka (nordiska) vatten (23 röster)
- Näst mest intressant är: Utrustning – uv-foto utrustning (hus, blixtarmar, blixtar, filter, mm) (19 röster)
- Tredje mest intressant är: Bildredigering (efterbehandling) (18 röster)
- På fjärdeplats är: Att fota i naturligt ljus utan blixt (17 röster)
- På delad femte plats är: Att fota med vidvinkellins / Att ta bilder – bildkomposition / Berätta med bilder (hur man berättar genom bilder) (16 röster)
Intresset verkar vara störst kring foto i nordisk miljö och utrustningsrelaterade föredrag, men även att skapa intressanta bilder har kommit högt. Det är klart mindre intresse för uv-foto i icke-nordisk miljö och bildhantering efter dyket.
För oss arrangörer är detta svar mycket intressant, eftersom det indikerar var besökarna vill ha tyngdpunkten på föredragen och ger värdefull vägledning inför framtiden.


9 - Utöver föredragen, vad hade du gärna sett mer av under dagen?

12,5 % (12 röster): Försäljning från leverantörer
09,4 % (04 röster): Mer mingel med andra deltagare
03,1 % (02 röster): Mer omfattande tävling
37,5 % (15 röster): Mer utställning
25,0 % (09 röster): Workshop i relaterade ämnen
12,5 % (03 röster) övriga förslag (fri text):
- Workshop i vrakletning (sonars, historia m.m.).
- Parallella sessioner när det gäller tekniska seminarier på olika nivå
- De större leverantörerna av kameror och kamera utrustning. Kan vara svårt men jag tror det inte är några problem att ta en slant för hela dagen. Men jag tycker det är mycket konstigt att inte fler kommer.
- Mer tävling OCH mer utställning hade varit kul
Kommentar: Frågan borde ha varit en flervalsfråga (som förra året). Nu kunde man bara välja ett alternativ, varför vi får tolka svaret som det som man helst vill se mer av.
Inte helt oväntat så önskar man framförallt mer utställning, vilket var vår ambition, men som vi inte lyckades fylla på grund av brist på personer som vill ställa ut.
Även workshop efterfrågades, och är faktiskt en fråga vi pratat löst om, men än så länge har vi inte sett det som en prioriterad fråga. SSDF har flera gånger försökt genomföra workshop kring vrakfoto, men fått svag uppslutning. Kanske kan deras workshop i maj 2012 visa om intresset har växt och det finns grund för sådana aktiviteter. En workshop i vrakletning hör dock inte hemma på vrakfotoseminariet eftersom seminariet är kopplat till just fotografering. (Vi inom P2 har dock diskuterat att göra ett separat seminarium relaterat till vrakletning, men inte mäktat med det.)
Parallella sessioner vore trevligt, men i nuläget är det ett stort jobb att få ihop en hel dag med föredrag redan som upplägget är, så parallella sessioner kommer nog inte ske i närtid. Dock ett intressant förslag, och en avsevärd förbättring om det blir av.
Vi diskuterade kring att göra en mer omfattande tävling, men valde att hålla det begränsat med en poängbedömning och en publikens favorit bland finalisterna. Vi har helt valt bort olika klasser eftersom vi inte var säkra på om det fanns underlag för det. Vi får se om vi tror på ett annat upplägg nästa gång. Deltagande i årets tävling var mer omfattande och av betydligt bättre kvalité än 2010 – dock så uteblev i år bilder som hade kunnat kvala in i en nybörjar-kategori, vilket vi såg mer av förra året. Just att locka även nybörjare är en svårighet, eftersom många inte vill visa upp sig parallellt med de riktigt duktiga fotograferna. Den som har mer utvecklade funderingar kring tävlingsverksamheten får gärna höra av sig med sina funderingar. 32 svarande.


10 - Hur tyckte du att längden på tillställningen var?

02,6 % (03,2 %) Alldeles för kort, hade hellre sett flera dagar i följd
00,0 % (00,0 %) För kort, hade helst sett ännu fler föredrag (men bara en dag)
92,1 % (87,1 %) Ungefär lagom
05,3 % (06,5 %) För lång, hade gärna fått varit klart färre föredrag
00,0 % (03,2 %) Alldeles för lång, hälften hade räckt mer än väl
Kommentar: Svaren fördelades ungefär som förra året, vilket även var förväntat med motsvarande upplägg. Men precis som förra året, är frågan inte helt öppen och hade kanske gett ett annat svar om man innan frågat hur långt man ville att tillställningen skulle vara utan att ha ett satt program att referera till. För oss arrangörer säger det i alla fall att längden inte var helt fel, utan att heldagsupplägget var ganska uppskattat. 38 svarande.

11 - Vad tyckte du om starttiden på dagen?

00,0 % (00,0 %) Börja tidigare än 09:00
75,7 % (83,9 %) Börja som nu runt kl 09:00
24,3 % (12,9 %) Börja kl 10:00 eller senare
00,0 % (03,2 %) Börja kl 12:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Börja kl 14:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Kör det bara som ett kvällsseminarium
Kommentar: Trots samma starttid blev det en större tyngdpunkt (dubbelt så många som förra året) åt att vilja senarelägga starten, men de flesta (3/4) tycker ändå att starttiden var bra. Kanske kan fler ha funnit det intressant att närvara tidigare på dagen jämfört med förra året, och därför inte velat infinna sig lika tidigt på morgonen? 37 svarande.

12 - Vad tyckte du om sluttiden på dagen?

00,0 % (00,0 %) Sluta kl 12:00 eller tidigare
00,0 % (00,0 %) Sluta kl 14:00 eller tidigare
05,3 % (09,7 %) Sluta kl 16:00 eller tidigare
89,5 % (83,9 %) Sluta som nu runt 17:00
05,3 % (06,5 %) Sluta kl 18:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Sluta kl 20:00 eller senare
Kommentar: Nio av tio tycker att en sluttid runt kl 17 är bra, eftersom de avvikande åsikterna är få och väger lika åt båda hållen, bör man nog försöka håll sluttiden ungefär lika i framtiden. 38 svarande.

13 - Vilken tid på året tycker du att tillställningen borde ligga? (Flervalsfråga)

18 röster (10,3 %) Januari
23 röster (10,3 %) Februari
19 röster (10,3 %) Mars
09 röster (13,8 %) April
05 röster (00,0 %) Maj
02 röster (00,0 %) Juni
01 röster (00,0 %) Juli
02 röster (00,0 %) Augusti
08 röster (03,4 %) September
17 röster (10,3 %) Oktober
26 röster (41,4 %) November
11 röster (00,0 %) December
Kommentar: Förra året var frågan en envalsfråga, varför svaret kom i procent, och endast indikerade vilken månad man helst ville ha tillställningen, medan frågan i år var en flervalsfråga där man angav alla månader man tyckte att det passade att hålla detta semianrium, varför årets svar redovisas i antal röster. Precis som förra året är november att föredra för de flesta, ganska tätt följt av februari och i fallande ordning mars, januari, oktober och december – övriga månader får bara en tredjedel (1/3) av novembers röster eller färre. Svaret tyder på att vår val av november är bra för seminariet. Vi har gjort valet av november baserat på en bedömning av olika andra aktiviteter andra månader, samt möjligheten att fortfarande dyka och pröva det man lärt sig på seminariet innan vinter slår till för fullt och försvårar dykning.

14 - Vilka saker stämmer in på dig avseende vad du fick ut av dagen? (Flervalsfråga)

26 röster (25 röster): Jag lärde mig nya saker
28 röster (22 röster): Jag blev inspirerad till att fotografera mer
21 röster (17 röster): Jag blev inspirerad till att pröva nya saker inom uv-fotografering
16 röster (13 röster): Jag blev inspirerad att fotografera just vrak
07 röster (02 röster): Jag blev inspirerad att ställa upp i fototävling
14 röster (09 röster): Jag blev inspirerad att göra förändringar i min fotoutrustning
10 röster (07 röster): Jag blev inspirerad att gå kurser för att utvecklas som fotograf
15 röster (08 röster): Jag blev inspirerad att åka på resa
09 röster (09 röster): Jag fick upp ögonen för vad man kan göra med bilder efteråt (redigering, analys, mm)
21 röster (19 röster): Jag hade socialt trevligt bland människor med delat intresse
14 röster (06 röster): Jag skapade nya kontakter med andra dykare/fotografer
26 röster (16 röster): Jag fick se många fina bilder som jag uppskattade
10 röster (06 röster): Jag fann (möjliga) lösningar på problem som jag tidigare haft
00 (0) övriga förslag (fri text):
Kommentar: Det flest besökare fick med sig av dagen var att de lärde sig nya saker, men även många blev inspirerade att fotografera mer, pröva nya saker och att fota just vrak. Många uppskattade även att umgås med likasinnade och att se många fina bilder. Dock ett klart sämre utfall avseende att knyta kontakter, inspiration till att delta i tävlingen och i hur många som uppskattade att få se fina bilder jämfört med förra året. Varför dessa tre kategorier har sjunkigt är inte uppenbart för oss arrangörer. Att bildredigering fick lågt värde är inte konstigt, då inget föredrag handlade renodlat om det i år, likaså saknades information om kurser vilket också gett motsvarande låga resultat. Som arrangör hade det varit kul om många upplevde att de hade fått lösning på problem, det låga talet kan både tyda på hög kunskapsnivån på besökarna eller på att innehållet i föredragen inte gav problemlösning - en punkt man kan tipsa föredragshållare om inför framtida föredrag.

15 - Vill du komma igen om vi gör om denna tillställning?

00,0 % (00,0 %) Nej, det tror jag inte
00,0 % (03,1 %) Tveksamt, men kanske kan övertygas av innehållet
53,8 % (40,6 %) Sannolikt, om det liknar detta och tidpunkten passar
46,2 % (56,3 %) Absolut, detta är något jag verkligen vill se mer av och kommer prioritera
Kommentar: Samtliga som svarat anger att de är intresserade av att komma igen, dock med ett litet lägre antal som svarar att de absolut vill prioritera. Ett bra svar som vi arrangörer är mycket nöjda med, då det tyder på att besökarna har varit nöjda och ser tillställningen som givande. 39 svarande.

16 - Hur fick du information om tillställningen? (flervalsfråga)

- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter Alpin & Dyksport
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter Dykhuset
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter Eco Dive
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter FantaSea
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter NOC Dyk och Marin
01 röster ( ej 2010 ) Dykcenter Oceanic Tech
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter SeaPro Divers
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter Stockholms Dykcenter
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter Team Divers
02 röster ( ej 2010 ) Dykcenter Waterhouse
- - röster ( ej 2010 ) Dykcenter Västerorts DC
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Baltic Sea Adventures DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Blåmusslans DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Bromma Caviar UVK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Christinehamns SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Amöborna
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Aquatic
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Argos
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Bottenskraparna
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Dec Dyk
01 röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Dyk Upp
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Dykarstugan Grisslehamn
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Knattedykarna Uppsala
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Nemo
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Nätdykarna
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Octopus
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Putan
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Swedivers Bromma Caviar
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK UDS
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DK Örebro Grodorna
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DS El Rio
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DS Rana
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb DS Sjögurkan Västerås
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Eskilstuna SDK Nautic
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Fagersta DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Fenan DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Filipstads SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Föreningen Stockholm Apnea
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Gotlands Dykarklubb
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Grisslehamn Dyk
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Hallsbergs SDK Spiggen
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Haninge SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Hällefors SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb IBM-Klubben
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Karlskoga Sportdykarklubb
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Katrineholm SDK Näcken
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb KTH DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Kumla SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Köpings SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Linköpings SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Linköpingspolisens DK
01 röster ( ej 2010 ) Dykklubb LM Dyk
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Märsta SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Nisses FDK
01 röster ( ej 2010 ) Dykklubb Norrtälje DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Oskarshamns SDK Calypso
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Polisens DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Sala SDK
01 röster ( ej 2010 ) Dykklubb Samantha DC
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb SDK Baltic (Norrköping)
01 röster ( ej 2010 ) Dykklubb SDK Grodmännen
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb S-E Bankens IF
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Skindiver SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Sollentuna SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Solnapolisens DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Strängnäs SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Sörmlandskustens DK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Teachers D T
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Telia IoFF
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Tranås VC
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Uppsala DK Tumlaren
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Water Frogs
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Wreck Divers DF
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Västerås SDK Mollusca
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Åtvidabergs SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykklubb Örebro SDK
- - röster ( ej 2010 ) Dykutbildare NAUI Sverige
- - röster ( ej 2010 ) Dykutbildare PADI Nordic
- - röster ( ej 2010 ) Dykutbildare SweTech Diving
- - röster ( ej 2010 ) Dykutfärder dykbåt Tessi
- - röster ( ej 2010 ) Dykutfärder Vrak & Äventyr
02 röster ( ej 2010 ) Förening Marinarkeologiska Sällskapet (MAS)
07 röster ( ej 2010 ) Förening P2-Svenskt Vrakskydd
- - röster ( ej 2010 ) Förening Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)
01 röster ( ej 2010 ) Förening Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)
01 röster ( ej 2010 ) Tidning DYK
19 röster ( ej 2010 ) Webbsida Dykarna.nu
- - röster ( ej 2010 ) Webbsida Fotosidan.se
- - röster ( ej 2010 ) Webbsida Utsidan.se
- - röster ( ej 2010 ) Övrigt CBM
03 röster ( ej 2010 ) Övrigt Facebook (ej kopplat till annat alternativ)
03 röster ( ej 2010 ) Övrigt MARIS
- - röster ( ej 2010 ) Övrigt Statens Maritima Museer
- - röster ( ej 2010 ) Övrigt Stockholms Dykservice
01 röster ( ej 2010 ) Övrigt utskick till de som var anmälda förra året
07 röster ( ej 2010 ) Övrigt via bekant
05 röster ( ej 2010 ) övriga förslag (fri text):
- tror att jag även såg en blänkare i PADI NORDIC Blogg sida
- P2 Svenskt Vrakskydd
- Genom Per Ahlgren..
- Via snubbe i Lindköping, kommer ej ihåg namn
- Minns inte vem som var först men många källor =)
Kommentar: Som arrangör verkligen intressant att se denna fördelning. Det absolut bästa sättet att nå ut har alltså varit Dykarna.nu (19 röster), där mer än dubbelt så många som via någon annan enskild källa uppmärksammat seminariet. Att P2-Svenskt Vrakskydd (7+1 röster) och MARIS (3 röster) som arrangörer kommit relativt högt upp på skalan är ju inte förvånande, men att dykcenter och dykklubbar inte gett mer än maximalt två röster (Waterhouse och MAS) förvånar faktiskt, precis som att SSDF (1 röst), PADI Nordic (1 röst) och Facebook (3 röster) inte heller verkar ha gett särskilt stor spridning på informationen som man kanske skulle ha gissat. Man skall dock självklart inte tolka det som en direkt indikator på informationspridningen, utan utfallet beror självklart även på hur intresserad respektive målgrupp för informationskanalen är. Oavsett utfall är vi mycket tacksamma för all hjälp vi fått med att sprida informationen.
Notering: För enklare översikt har värde "00" ersatts med "- -".
(Frågan fanns inte med 2010 och därför finns inga jämförelsevärden)


17 - Hur förhöll du dig till att Fotomässan i Älvsjö pågick samma helg som Vrakfotoseminariet?

66,7 % ( ej 2010 ) Jag var ovetande om att det pågick fotomässa i Älvsjö den helgen.
15,4 % ( ej 2010 ) Jag var medveten om fotomässan i Älvsjö, men det intresserade mig inte.
10,3 % ( ej 2010 ) Jag var medveten om fotomässan och tvingades välja mellan dem.
07,7 % ( ej 2010 ) Jag var medveten om fotomässan och besökte båda under helgen.
Kommentar: Det var för mig förvånande få deltagare som var intresserade av vårt seminarium, men brydde sig om fotomässan. Självklart kan siffrorna ge en skev bild, eftersom besökare som valde fotomässan istället för seminariet inte heller har svarat på vår enkät, men att två tredjedelar (2/3) av våra fotointresserade besökare inte ens var medvetna om att det pågick en fotomässa förvånar i alla fall oss arrangörer. Bland tänkbara talare/utställare var kännedomen om fotomässan märkbar och inte helt utan konflikt mellan intressen. Vår förhoppning var att många ute i landen skulle se denna helg som en möjlighet att åka till Stockholm och besöka seminariet på lördagen, och fotomässan på söndagen – men relativt få besökare verkar har nyttjat den möjligheten. Vår farhåga var att besökare skulle välja fotomässan istället för seminariet, och en del har uppenbart tvingats välja däremellan, dessutom en större den andel än som gått på båda. Detta skulle möjligt (om än med små marginaler och statistiskt osäkert) kunna tyda på att det är en större nackdel än fördel att de ligger samma helg. 39 svarande.
(Frågan fanns inte med 2010 och därför finns inga jämförelsevärden)


18 - Övrigt som du vill säga om tillställningen eller framtida tillställningar?

Femton övriga svar lämnades enligt nedan och får respektive kommentar direkt under:
Svar 1 - Jag fotograferar inte UV och trodde inte att det skulle vara så intressant som det var!
Kommentar 1 – Kul att det kunde intresse även icke-fotande besökare.
Svar 2 - jag tycker att det var varierande kvalitet på de bilder som visades, Hade varit skönt att slippa se de som kanske inte höll måttet...
Kommentar 2 – Man kan aldrig göra alla nöjda och vi vill inte heller hålla det på en nivå enbart för proffs. Därför kommer man även i fortsättningen få riskera att se bilder man helst hade sluppit om man bara vill se bilder av hög kvalité.
Svar 3 - Är intresserad av vrak i allmänhet, t.ex. var man kan läsa på, hur man hittar dom, vilken utrustning man kan ha etc, hur man söker av en sjö eller hav...
Kommentar 3 – Vi hade en utställare som enbart pratade vrak och vrakletning och inget om fotografering av just det skälet. Vi hoppas att du inte missade honom i pauserna.
Svar 4 - .
Kommentar 4 – Svaret bestod av enbart ett ".", inget att kommentera.
Svar 5 - Det här gör ni mycket bra! Det är även superfina foton som deltar i vrakfototävlingen, en riktig fröjd för ögat.
Kommentar 5 – Kul att det uppskattas. Tack för att du tar dig tid att uttrycka dina uppmuntrande kommentarer. Det är sådant som motiverar oss arrangörer.
Svar 6 - Då jag tyvärr inte kunde närvara på mer än ett föredarg pga. sjukdom så har jag svårt att svara korrekt på alla frågor. Bra tillställning Pär och jag hoppas att vi träffas snart igen.
Kommentar 6 – Trist när de mänskliga faktorerna slår in. Det var ju inte bara besökare som drabbades av hösten influensa, utan även en talare uteblev, och nära på två till (svettigt som arrangör).
Svar 7 - Ni kan försöka att krydda det lite extra, få dit Magnus Lundgren:). Samt de flesta kamera tillverkarna samt undervattensutrustning, inget sälj bara dema. Sedan funderade jag på om kunde köra detta på två dagar, ena dagen förläsningar andra dagen ut och dyka och testa detta på riktigt:) Göra det mer som en workshop under en helg. Fixa ett bra dykcenter här i stockholm och en båtutfärd:)
Kommentar 7 – Vi har försökt krydda tillställningen och tycker även att vi har gjort det. Ett världsnamn som Eric Börjeson är inget att sticka under stolen med, Sveriges enda professor i marinarkeologi är det inte heller så många av, Ingvar Eliasson som är fotograf på SM-nivå är inte heller vardag för de flesta. Så nog anser vi att det fanns krydda i föredragen, men allt kan alltid blir bättre. Föreslaget namn har vi försökt locka både 2010 och 2011 utan framgång. De som har känningar på bra föreläsare får gärna höra av sig till oss. Vi har försökt få dit både tillverkare av kameror och återförsäljare av kameror och uv-hus, men de stora tillverkarna tycker att vår tillställning är för liten, kameraåterförsäljarna var på fotomässan, och specifika leverantörer av uv-hus/motsvarande har inte kunnat eller varit intresserade. Angående att göra en praktisk dag, så har det funnits sådana tankar, men vi mäktar inte med allt och är inte heller säkra på intresset (se även kommentarer på fråga 9). Dina förslag ligger dock i linje med vår önskan, och vi hoppas att vi kan utveckla seminariet ännu mer i den önskade riktningen i framtiden.
Svar 8 - Tack.
Kommentar 8 – Tack själv för ditt deltagande.
Svar 9 - Lite svårt att svara på allt då jag var utställare.
Kommentar 9 – Gör inget, man svarar efter bästa förmåga. Vi uppskattar i alla fall svaren som är värdefulla för oss arrangörer.
Svar 10 - Hej, jag ser att februari är en bra månad för att ofta ligger isen då och stoppar den mesta av dykningen på hemmaplan.
Kommentar 10 – Februari har varit våran huvudkandidat till november. Vi har dock valt november eftersom vi hoppas inspirera till mer vrakfoto och det ofta är lättare att dyka i november än februari. Svaret på fråga 13 tyder också på att vi har gjort rätt bedömning, så vi ser inget nödvändigt skäl att byta, men om så skall ske är februari en huvudkandidat.
Svar 11 - Kanon! Fantastiskt! =)
Well, det var väl inte perfekt men det var fantastiskt inspirerande och väldigt synd jag missade förra eventet. En härlig blandning denna gång på nivå och ämnen, kanske blev bra för att det inte blev bara vrak - Ingvars fina UV-bilder var en höjdare (dock var det hög nivå på alla talare och intressanta ämnen) Synd på lågt deltagande, vädret var väl en tuff konkurrent...
Kommentar 11 – Kul att det uppskattades.
Svar 12 - Mycket bra arrangemang jag hörde att en klubbkamrat prioriterade Älvsjö i stället.
Kommentar 12 – Kul att det uppskattades. Fotomässan i Älvsjö är en uppenbar konkurrent. Vi hoppas att du tycker att du gjorde rätt val och att din klubbkamrat besöker oss nästa gång istället.
Svar 13 - Anpassa starten till pendeltågens ankomst
Kommentar 13 – Att anpassa hela programmet efter pendeltågens ankomst till Flemingsberg/Stockholm Syd känns lite överdrivet. Mellan kl 9-19 går tågen i kvartstrafik, varför det endast kan betecknas som problem för de som vill delta i första föredraget (start kl 9:00), varvid tågen går i halvtimmestrafik på lördagar och tågen från både norr och söder ankommer till stationen hel och halv. Man får då 25 min väntetid om man kliver av tåget i rätt ände och hittar rätt direkt. Jag kan förstå frustrationen att behöva vara på plats ½ timme i förväg. Något vi får titta på och utvärdera till nästa genomförande om samma förutsättningar råder.
Svar 14 - Jätte bra upplägg med att seminariet startade med enkla och simpla förklaringar kring uvfotografering som sedan stegrade till lite mer avancerade saker. Saknade dock lite info hur man på ett enkelt sett kan få sina gröna och trista bilder lite bättre redigerade i efterhand. Annars ett JÄTTE bra seminarium!!!!
Kommentar 14 – Helt riktigt saknade vi i år föredrag om bildredigering. Vi fick helt enkelt inte fram någon som villa tala i ämnet. En sak att försöka återkomma till i framtiden. Vi kan dock inte täcka in alla tänkbara ämnen på tio föredrag, varför innehållet måste få variera mellan tillfällena (förra året hade vi dock just ett sådant föredrag du efterlyste).
Svar 15 - Jättesynd att jag inte kunde närvara.
Kommentar 15 – Tycker vi också.
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2012-03-11 13:37:19
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: