Namn: Lösen:

Praktik - Sönderslagna - Krigsgrav

(Läst 574 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
Intressanta kommentarer Erik.

Praktiken
Den första praktiska åtgärden vore att klarlägga hur samhället ser på dessa lämningar.
I exemplet med Strodammen visade man på TV hur en av dykarna plockar upp lösa föremål. Min tolkning av KML är att det skedde ett fornminnesbrott där. Jag är rätt övertygad om att dykaren i fråga inte gjorde samma bedömning (för annars hade han nog inte gjort det i TV). Vem har rätt? Enligt min tolkning skulle någon som önskade kunna göra en polisanmälan mot dykaren i fråga baserat på vad som visades i TV. OM min tolkning är rätt och den vore allmänt känd, då kan man också undvika att göra fel.
Så det första praktiska man bör göra är att förtydliga hur reglerna skall tolkas och tillämpas.

Sönderslagna vrak
Rätt. Flygplan är av sin natur ganska sköra och går lätt sänder. Trålskador blir också större än på mer gedigna fartyg. Desto större skäl att vara rädd om de som faktiskt är relativt välbevarade.
Du berör här även skälet till att det krävs besiktning för att något skall få klassas som fast fornlämning. För alla typer av lämningar finns alltid risken att de är så förstörda att de saknar skyddsvärde.

Krigsgrav
Alla vrak är inte förknippade med dödsfall. Inte ens alla krigsvrak är det.
Gravar nämns i KML, men min (och därmed kanske inte juridiskt rätt) är att en grav är grävd.
Griftefrid nämns i Brottsbalken (Lag 1962:700) kap 16 § 10: "Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år.". Förvisso skulle man kunna tolka ett vrak (efter både flygplan och fartyg) som vilorum, men om det tillämpas så vet jag inte. Annars ger lagen inget skydd till ett föremål på det sättet, utan avser bara människoresterna.
Var du hittar något om "krigsgrav" i lagen eller hur du tänker dig att det skall fungera vet jag inte.

Dyk Väl!
Pär Ahlgren


Pär Ahlgren
Pär Ahlgren
2012-03-14 22:25:46
2 606 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Varför försummas flygplansvrak? Pär Ahlgren 2012-03-13 23:43
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jens Gustafsson2012-03-14 13:56
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:13
svara Praktik - Sönderslagna - KrigsgravPär Ahlgren2012-03-14 22:25
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:29
svara Inte bara för dykare och inte bara ett exempelPär Ahlgren2012-03-14 22:31
svara Sv: Inte bara för dykare och inte bara ett exempelErik Rådström2012-03-15 00:17
svara 100 år - brott eller inte - skyddsvärt/-behovPär Ahlgren2012-03-15 19:49
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-14 17:16
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Fredrik Jönsson2012-03-14 20:16
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Tomas Persson2012-03-15 20:05
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Martin Quensel2012-03-16 10:31
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-16 10:49
svara Fornminne eller intePär Ahlgren2012-03-16 14:36
svara Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:04
svara Sv: Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:25
svara Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraPär Ahlgren2012-03-16 22:11
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraErik Rådström2012-03-17 05:18
svara Plocka föremål - replikor - museerPär Ahlgren2012-03-17 19:24
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraJyri Kyrén2012-03-17 09:09
svara Längesedan - tolkning - äganderätt vs 100årPär Ahlgren2012-03-17 20:05

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: