Namn: Lösen:

100 år - brott eller inte - skyddsvärt/-behov

(Läst 425 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
Nej Erik, inga problem med min röv och det är klart att frågan skall diskuteras. Vad är problemet?

Som det framgår av min inledning på denna tråd, i själva yttrandet och i utdraget från KML så gäller 100 års gränsen ENBART fartygsvrak och fornfynd (lösa föremål utan ägare). Byggandet, boplatser, konstverk, flygplan, mm blir fast fornlämning när de är varaktigt övergivna och är lämning ar forna tider bruk. 100 år har inget med någon annan typ av fornlämning är just fartygsvrak att göra.

(Ett av förslagen till ändring av KML är att även kunna skydda vissa fartygsvrak som är under 100 år)

Jag skriver inte ATT du har begått ett brott. Jag skriver att MIN PERSONLIGA TOLKNING är att det var ett brott mot KML.

Jag spelar inte dum. Jag har aldrig intresserat mig för vem dykaren var som plockade upp delarna i TV-programmet och jag läste inte heller eftertexten när jag såg programmet. Det kanske är allmän kunskap att det var just du, i så fall får du väl se mig som dum om du vill.

Bedömningar av lämpligheten att dyka på en specifik lämning är ett rejält sidospår och saknar relevans i diskussionen.
Yttrandet rör hur vi ser på flygplans vrak som lämning.
1 - Skyddsvärd eller inte?
2 - Om skyddsvärd, då borde myndigheterna agera för att förtydliga det (exempelvis genom att skicka ut direktiv, klassa kända lämningar som bevakningsobjekt och passa på att få nämna flygplansvrak speciellt när man uppdaterar KML) eftersom man inte uppmärksammat dessa lämningar speciellt idag.
Om ett specifik lämning är svårbesökt på grund av dykförhållanden är inte mer relevant för kärnfrågan, än om en bosättning från stenålder ligger täckt av jord och vegetation eller inte. Vi betecknar den i alla fall som unik och skyddsvärd.
Att diskutera enstaka objekt är inte heller relevant, eftersom frågan är principiell - dvs skall vi skydda flygplansvrak eller inte? Exakt vilka åtgärder man skall vidta på vilka lämningar, och vilka lämningar som anses skyddsvärda är en helt annan fråga. En relativt intakt flygplankropp kommser i så fall säkerligen betecknas som mer skyddsvärd än en som är utspridd över flera kvadratkilometer. Den välkända DC-3:an blev nedskjuten över öppet hav, men har ändå lyckats klara sig relativt väl. P-51:an (Mustang) som gick ner utanför Dalarö är utspridd med motoblocket som största hela del och det är inte säkert att den är skyddsvärd. Men dessa detaljer är inte relevanta för ett principbeslut om man skall se flygplansvrak som skyddsvärda eller inte. Det yttrandet rör är ett immateriellt skydd, dvs regelverk, juridik, direktiv, tydliggörande, uppmärksamhet och dokumentation.

Det som talar för att flygplansvrak är skyddsvärda är:
- En unik lämningstyp som tillkommit snabbt med mycket detaljer in situ.
- En ofta dramatisk historia.
- Många flygplan finns inte bevarade alls eller bara i få exemplar, varför vrakrester kan utgöra rent unika inslag.
- Flygplansvrak får inga bestående nytillskott eftersom alla vrak bärgas vid haveriutredningen sedan 1978.
- Många flygplansvrak ingår i en viktig tidsepok för vårt samhälles utveckling.
- Flygplan något som intresserar många i samhället.

Det som talar för att det finns ett behov av skydd (åtminstone immateriellt) är:
- Ofta relativt känsliga för påverkan.
- Populära föremål att plocka souvenirer från.
- Relativt små och kan därmed lätt försummas i samband med exploatering.
- Relativt lätta och kan därmed oavsiktligt flyttas vid trålning, ankring, mm.
- Populära föremål som kan drar till sig stor uppmärksamhet oavsett om de ligger på land eller i havet.

Hoppas det förtydligade det hela.

Om du känner dig negativt särbehandlad eller utpekad så vill jag passa på att be om ursäkt, men jag har varit helt ovetande om att det var du som förekom i TV-inslaget i Strodammen.

Dyk Väl!
Pär Ahlgren


Pär Ahlgren
Pär Ahlgren
2012-03-15 19:49:36
2 606 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Varför försummas flygplansvrak? Pär Ahlgren 2012-03-13 23:43
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jens Gustafsson2012-03-14 13:56
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:13
svara Praktik - Sönderslagna - KrigsgravPär Ahlgren2012-03-14 22:25
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:29
svara Inte bara för dykare och inte bara ett exempelPär Ahlgren2012-03-14 22:31
svara Sv: Inte bara för dykare och inte bara ett exempelErik Rådström2012-03-15 00:17
svara 100 år - brott eller inte - skyddsvärt/-behovPär Ahlgren2012-03-15 19:49
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-14 17:16
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Fredrik Jönsson2012-03-14 20:16
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Tomas Persson2012-03-15 20:05
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Martin Quensel2012-03-16 10:31
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-16 10:49
svara Fornminne eller intePär Ahlgren2012-03-16 14:36
svara Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:04
svara Sv: Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:25
svara Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraPär Ahlgren2012-03-16 22:11
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraErik Rådström2012-03-17 05:18
svara Plocka föremål - replikor - museerPär Ahlgren2012-03-17 19:24
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraJyri Kyrén2012-03-17 09:09
svara Längesedan - tolkning - äganderätt vs 100årPär Ahlgren2012-03-17 20:05

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: