Namn: Lösen:

Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?

(Läst 364 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
visst är det intressanta frågor, frågan man kanske ska ställa sig varför det finns en lag som heter Fornminneslag, kanske för att skydda något som kan tilföra något till vårt kulturarv, ny kunskap om forna tider, frågan är då vad som är från 1978 , eller 1950 som skulle tillföra oss som inte finns på antingen museum, film eller ritningar mm. något att kanske beakta är vad som nämns i
Lagen om kulturminnen - 6 Kap Återlämnande av kulturföremål som olagligt förts ut från stat som ingår i EES i bilagan nedan i punkt 13 nämns just Transportmedel och att de då ska vara minst 75 år.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/Bilaga
Kategorier som avses i 6 kap. 2 § första stycket 2

A. 1. Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från
- utgrävningar och fynd på land eller under vatten,
- arkeologiska fyndplatser,
- arkeologiska samlingar.
2. Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år.
3. Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori 3 a eller 4, som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst.
3 a Akvareller, gouacher och pasteller som utförts helt för hand, på vilket underlag som helst.
4. Mosaiker, som inte tillhör kategorierna 1 och 2, som utförts helt för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst.
5. Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer.
6. Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet och som inte tillhör kategori 1.
7. Fotografier, film och negativ av dessa.
8. Inkunabler och manuskript, inklusive kartor och partitur, enstaka eller i samlingar.
9. Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar.
10. Tryckta kartor äldre än 200 år.
11. Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, på vilket underlag och i vilket medium som helst.
12 a. Samlingar och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar.
b. Samlingar av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.
13. Transportmedel som är äldre än 75 år.
14. Andra antikviteter som inte tillhör kategorierna A1-A13 och som är äldre än 50 år. Kulturföremålen i kategorierna A1-A14 omfattas av denna lag bara om deras värde motsvarar eller överstiger de ekonomiska gränsvärdena under B.

Beträffande kategorierna A3-A8 avses endast föremål som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen


Några tankar från mig
mvh jyri Kyrén


Jyri Kyrén
Jyri Kyrén
2012-03-16 10:49:59
237 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Varför försummas flygplansvrak? Pär Ahlgren 2012-03-13 23:43
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jens Gustafsson2012-03-14 13:56
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:13
svara Praktik - Sönderslagna - KrigsgravPär Ahlgren2012-03-14 22:25
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:29
svara Inte bara för dykare och inte bara ett exempelPär Ahlgren2012-03-14 22:31
svara Sv: Inte bara för dykare och inte bara ett exempelErik Rådström2012-03-15 00:17
svara 100 år - brott eller inte - skyddsvärt/-behovPär Ahlgren2012-03-15 19:49
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-14 17:16
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Fredrik Jönsson2012-03-14 20:16
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Tomas Persson2012-03-15 20:05
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Martin Quensel2012-03-16 10:31
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-16 10:49
svara Fornminne eller intePär Ahlgren2012-03-16 14:36
svara Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:04
svara Sv: Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:25
svara Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraPär Ahlgren2012-03-16 22:11
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraErik Rådström2012-03-17 05:18
svara Plocka föremål - replikor - museerPär Ahlgren2012-03-17 19:24
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraJyri Kyrén2012-03-17 09:09
svara Längesedan - tolkning - äganderätt vs 100årPär Ahlgren2012-03-17 20:05

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: