Namn: Lösen:

Plocka föremål - replikor - museer

(Läst 442 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer

"Du menar att det är ok att bärga ett plan för att plocka reservdelar från det ..."
Om du menar bärga ett plan, ta utvalda delar och kasta resten på tippen. Nej, det tycker jag inte.
Allt som bärgas eller grävs ut skall givetvis ske med ett allmännyttigt syfte.
All utgrävning/bärgning av lämningar är en förstörande verksamhet, och saknar det nytta och syfte bör sakerna ligga kvar för framtiden.

"...plocka reservdelar från det så att man får ett komplett visningsexemplar?"
Det är i praktiken så det ofta går till inom arkeologin. Man tar utvalda delar som motsvarar vad som är intressant.
Jag kan se det som att göra en utställning komplett, och i så fall är det OK för mig FÖRUTSATT att det rör ett större allmän värde, vilket i princip för mig innebär utställning på offentligt museum eller möjligtvis som del i ett forskningsprojekt. Jag anser det inte vara OK att ta upp det som privat souvenir.
Att man plockar utvalda delar från en fast fornlämning sker hela tiden idag inom arkeologin. Från Dalarövraket plockade man upp ett handfull föremål (ex Bartmankrus och pistol) för att datera och om möjligt identifiera vraket. Föremålen finns idag utställda på Sjöhistoriska Museet. Från Svärdet (som dock inte åtnjuter lagskydd av KML) tog man en träbit för att datera.

Visst kan vi tillverka föremål idag. Ändå finns det en önskan att se genuina föremål när vi besöker museum. Eller tycker du inte själv, Erik, att det är skillnad på att se exempelvis en flintyxa från stenålder och veta att det är verkliga föremål som faktiskt har använts av människor för tusentals år sedan, eller titta på en replika?
Tittar vi på Vasa, så har man valt att fylla i saknade delar med ljusare trä enbart för att tydligt visa vad som är original och vad som är sentida ersättningar. Man har även gjort dykningar för att söka efter saknade delar för att ersätta sentida replikor på skeppet med orginaldelar. Slutsatsen är att många faktiskt finner det viktigt med original, vilket även kommer i en annan dager om man tar med i beräkningen att föremål på museum ofta återbesöks av forskare senare för att göra kompletterande studier eller för att använda dem som referensmaterial (vilket är svårt på en replika).

Det finns fler alternativ än statliga och privata museer. Det finns exempelvis även länsmuseum, kommunala museum och andra som exempelvis hembygdmuseum.
Det viktiga är dock inte på vilket sätt det visas upp, det viktiga är att det sker med en större allmännytta än att det finns kvar som orörd lämning för besökare och framtida undersökning. Vill man bärga något från en fast fornlämning måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen, vilka kommer att göra en bedömning av syftet och bevilja eller ge avslag. Och det är just det som är kärnan i förslaget. OM man klassar alla kända lämningar efter flygfarkoster som bevakningsobjekt, och efter besiktning som fast fornlämning, då kommer Länsstyrelsen alltid att få göra den bedömningen om allmännytta innan man gör ett ingrepp.

Dyk Väl!
Pär Ahlgren


Pär Ahlgren
Pär Ahlgren
2012-03-17 19:24:20
2 606 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Varför försummas flygplansvrak? Pär Ahlgren 2012-03-13 23:43
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jens Gustafsson2012-03-14 13:56
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:13
svara Praktik - Sönderslagna - KrigsgravPär Ahlgren2012-03-14 22:25
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Erik Rådström2012-03-14 14:29
svara Inte bara för dykare och inte bara ett exempelPär Ahlgren2012-03-14 22:31
svara Sv: Inte bara för dykare och inte bara ett exempelErik Rådström2012-03-15 00:17
svara 100 år - brott eller inte - skyddsvärt/-behovPär Ahlgren2012-03-15 19:49
svara Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-14 17:16
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Fredrik Jönsson2012-03-14 20:16
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Tomas Persson2012-03-15 20:05
svara Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Martin Quensel2012-03-16 10:31
svara Sv: Sv: Sv: Varför försummas flygplansvrak?Jyri Kyrén2012-03-16 10:49
svara Fornminne eller intePär Ahlgren2012-03-16 14:36
svara Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:04
svara Sv: Sv: Fornminne eller inteJyri Kyrén2012-03-16 19:25
svara Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraPär Ahlgren2012-03-16 22:11
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraErik Rådström2012-03-17 05:18
svara Plocka föremål - replikor - museerPär Ahlgren2012-03-17 19:24
svara Sv: Fornfynd, fornminne, fornlämning och varför bevaraJyri Kyrén2012-03-17 09:09
svara Längesedan - tolkning - äganderätt vs 100årPär Ahlgren2012-03-17 20:05

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: