Namn: Lösen:

Sv: Vetenskapens värld om Dalarövraket

(Läst 596 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

En kommentar från SMM

Dokumentären fyller ett viktigt syfte – den sätter fingret på svårigheterna att både bevara och tillgängliggöra kulturarvet under vatten. Samtidigt kunde den ha besvarat frågorna på ett bättre sätt. Det finns också en del rena sakfel, bl.a har pistolen inte försvunnit. Sakfelen tillhör dock ett eget inlägg.

Vi har två motstående synsätt; Grisell och Westenberg propagerar för skyddsbärgning och konstaterar att sportdykningen rakt av resulterar i plundring av föremål.

Vi säger att skyddsbärgning inte kan vara en lösning vare sig för Dalarövraket eller alla andra vrak med exponerade föremål. Argumentet är flera:
1. bärgningarna förstör dykupplevelsen för all framtid,
2. vi går miste om en resurs för turism- och destinationsutveckling,
3. museernas magasin är redan fyllda av föremål som aldrig kommer att ställas ut,
4. skyddsbärgningarna är oerhört resurskrävande (bara en undersökning och skyddsbärgning av föremål på Dalarövraket skulle binda upp alla våra resurser på SMM under flera år).
5. Bärgningar av föremål och arkeologisk utgrävning är inte nödvändigt för att vi ska bedriva arkeologisk och historisk forskning. Icke förstörande dokumentation leder långt.

Vi är inte naiva, plundring är ett stort problem, men idag är den typiske sportdykaren inte vrakplundrare. Så såg det kanske ut tidigare, men situationen är förändrad och det är dags att se framåt.

Vi föreställer oss att ett urval särskilt värdefulla vrak i Svensk kust och skärgård punktmarkeras. De dokumenteras noggrant, förses med dyk- och ankringsförbud av länsstyrelsen och övervakas både med flygspaning samt hydrofonlarm av Kustbevakningen. Reglerad dykning tillåts dock. Dykledare som genomgått utbildning i dykning och förmedling av det aktuella vraket kommer att få tillstånd av länsstyrelsen för att visa upp vraket för sportdykare. All dykning rapporteras till länsstyrelsen och Kustbevakningen. På detta vis säkrar vi vraken som en resurs både idag och i framtiden.

Parallellt vill vi också ta fram en sätt att visa upp vraken för en icke-dykande allmänhet. Vi har kallat det ”torrdykning”. Med hjälp av ROV och nedsänkbar ljusrigg, 3d animationer och bra berättande vill vi skapa en turistattraktion i världsklass!

Försöksverksamhet för att utveckla både torrdykning och dykutfärder med högkvalitativ historisk förmedling pågår under året inom ramen för utvecklingen av Dalarö dykpark. Vi jobbar på samma sätt som vi jobbar med utställningar och pedagogisk verksamhet på våra museer - berättelsen om det förflutna är i fokus.
Andreas Olsson
Andreas Olsson 2009-04-07 19:40:46
51 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Vetenskapens värld om Dalarövraket Johan Magnusson 2009-04-03 12:49
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketChristian Svärd2009-04-03 15:31
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketAndreas Gerle2009-04-03 15:32
svara Känd greve ägde vraketJohan Magnusson2009-04-06 14:53
svara Sv: Känd greve ägde vraketKarin Henriksson2009-04-06 17:24
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketLinda Haglund2009-04-06 21:04
svara Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketCalle Lundin2009-04-07 23:09
svara Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketLinda Haglund2009-04-08 08:47
svara Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketMagnus Keijser2009-04-08 00:01
svara Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketLinda Haglund2009-04-08 08:46
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketJohan Magnusson2009-04-08 10:10
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketLinda Haglund2009-04-08 10:13
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketMikael Agaton2009-04-21 23:49
svara Kommentarer till MikaelPär Ahlgren2009-04-22 10:48
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketMagnus Keijser2009-04-06 21:11
svara Sv: Sv: Naivt, blåögt och teoretisktChristofer Ahlgren2009-04-06 21:14
svara För de som missade : SVT PlayHåkan Wikström2009-04-06 21:21
svara "Ett satans otyg"Christian Svärd2009-04-06 21:30
svara Sv: "Ett satans otyg"Calle Lundin2009-04-06 22:21
svara Sv: Sv: "Ett satans otyg"Björn Qvarnström2009-04-06 22:24
svara Sv: Sv: "Ett satans otyg"Christian Svärd2009-04-06 23:22
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketDaniel Mattila2009-04-06 21:38
svara Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketJonathan Lind2009-04-06 21:47
svara Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketPatrik Svensson2009-04-06 22:55
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketMagnus Keijser2009-04-06 23:33
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketKarin Henriksson2009-04-07 19:05
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketAndreas Olsson2009-04-07 19:40
svara Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketJohan Isaksson2009-04-07 19:50
svara Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketSebastian Henriksson2009-04-07 22:03
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketAndreas Glimhester2009-04-07 22:33
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketPeter Clevestig2009-04-08 00:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketAndreas Olsson2009-04-08 00:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketPeter Clevestig2009-04-08 00:33
svara Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketMicke Tilja2009-04-08 09:04
svara Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketAndreas Olsson2009-04-08 10:46
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketJonas Wadsten2009-04-08 07:39
svara Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketJonas Wadsten2009-04-08 07:42
svara Sv: Sv: Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketJonas Roos2009-04-08 09:53
svara Sv: Vetenskapens värld om DalarövraketKarin Henriksson2009-04-08 20:27
svara FotonMicke Tilja2009-04-09 14:26

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: