Namn: Lösen:

VIKTIG INFO – ny teknik vid OOA

(Läst 1 339 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Vid senaste resan till röda havet diskuterades agerande vid en Out Of Air (OOA) situation. Slutsatsen var att de flesta utbildningsorganisationer och instruktörer har tydliga protokoll hur en dykare skall agera vid en eventuell nödsituation.

Under de senaste 5-6 åren har vi sett en boost av sportdykare som fått upp ögonen för teknisk dykning främst när det gäller enhetlighet för utrustning samt standardiserade procedurer, t ex så som s-drill, valve drill, bubble check etc.

Många diskussioner handlade om hur man skulle kunna förena det bästa från både sportdykningen och techdykningen.

Det självklara svaret blev SNORKELN!

Den har hyllats och föraktats i båda läger. Men eftersom vi hela tiden strävar efter konstant utveckling av sporten insåg vi snorkelns förträfflighet vid en OOA situation.

Ponera följande scenario:

ALLT har skitit sig, du och ditt team har tappat gas, ni har fått sprängningar av förstasteg och paniken ligger nära. Det som skiljer er från ytan är 30 meter vatten samt att alla i teamet har ett enda andetag kvar innan all gas är slut. Det är här snorkeln och dess rebreatherfunktion kommer in i bilden.

Positionera teamet i Tripp Trapp Trull-formation (en sk TTTf) liggandes parallellt ovanpå varandra och påbörja en kontrollerad nöduppstigning (HÅLL EJ ANDAN)
Snorkelkaptenen, som placerat sig underst (Tripp), tar fram EN snorkel (valfri färg).
Snorkelkaptenen placerar munstycket i munnen och blåser försiktigt ut en portion av sitt sista andetag samtidigt som teammedlem nummer 2 (Trapp), som ligger i mitten av formationen, placerar sin mun över snorkelns utblås och suger in den utströmmande gasen.
Kaptenen överlämnar sedan snorkeln till medlem nummer 2 som utför samma procedur som i punkt 3 varpå medlem nummer 3 (Trull), som ligger överst i formationen, också får gas.
Efter att kaptenen överlämnat snorkeln till medlem nr 2 omgrupperas formationen till Trapp Trull Tripp och sedan till Trull Tripp Trapp och detta fortlöper sedan tills teamet är i säkerhet på ytan.

Denna metod är ännu inte helt välbeprövad, dock övervinner fördelarna nackdelarna.

Positivt:
En snorkel är en billig investering och ägs oftast även av techdykare fast de inte vill erkänna det.
Föremålet snorkel blir en förenare av sport- och techdykarkulturen.
Den räddar liv!

Negativt:
Vi kan bara se en enda nackdel; kommer det att finnas tillräckligt mycket syre kvar i rebreathercirkeln för att tillgodose dykarnas syrebehov innan ytan bryts? Eftersom vi har standardiserade gaser utgår vi ifrån att alla har en EAN32, men hur mycket syre kommer sista andetaget innehålla? Kan vi lösa det med att ha en mini pony bottle fastmonterad på snorkeln?

Förhoppningen är att detta nya protokoll kommer att tillgodoses samt frekvent diskuteras!

Med vänliga hälsningar

TTTf kommittén genom Henrik Cederblad & Linda Haglund
Henrik Cederblad
Henrik Cederblad 2007-11-24 18:52:24
8 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg VIKTIG INFO – ny teknik vid OOA Henrik Cederblad 2007-11-24 18:52
svara Sv: VIKTIG INFO – ny teknik vid OOAMicko Björck2007-11-24 19:31
svara Sv: Sv: VIKTIG INFO – ny teknik vid OOADan Berg2007-11-25 00:16
svara Sv: Sv: VIKTIG INFO – ny teknik vid OOALinda Haglund2007-11-25 03:13

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: