Namn: Lösen:

Viktig information om P2 Svenskt Vrakskydd



Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Hej alla vrakintresserade.

På förekommen anledning informerar jag här nu lite till om P2-Svenskt Vrakskydd. Detta är ett svar till ett inlägg av Henrik Ecknell (17.22 12/8) med rubriken "P2- VAD VILL NI"

Om min text nedan verkar osammanhängande rekommenderar jag er att besöka Henriks inlägg för att se frågeställningarna.


Mitt svar till Henrik:

Med risk för att upprepningar av vad Louise och Charlotta redan skrivit ska jag nu svara på dina frågor men först vill jag ge en liten bakgrund och beskriva vilka vi är.

Vår förening P2 Svenskt Vrakskydd är ingen klubb för några få utvalda som det ibland vissa låter påskina i debatten.

Anledningen att vi ännu inte öppet bjudit in alla dykare är att vi har för avsikt att starta denna förening på rätt sätt.

Vi är nu i uppstarningsskede där de som visade intresse(ett 40tal personer) vid uppstartsmötet i Juni håller på att bygga upp kärnan i den organisation som inför det första ordinarie årsmötet, i början av nästa år, kommer att bjuda in allmänheten.

Många av de frågor som ställts den senaste veckan har besvarats i diverse inlägg så jag rekommenderar att söka er som är nyfina bland de trådar som tar upp P2 Svenskt vrakskydd.

Jag kommer att med jämna mellanrum informera med rubrikerna Information P2 Svenskt Vrakskydd alt. Viktig information P2 Svenskt Vrakskydd.

Jag har dock som de flesta andra ett jobb som tar större delen av min vardag och kan därför inte ägna hela min tid till att skriva i detta forum.
Jag ägnar en hel del av min tid att få igång P2 samt att dyka i vattnet, inte bara på nätet.

Vi jobbar idag med kontakter både med skolor, utfärdsarrangörer, myndigheter m.m.

Nu till svaren på dina frågor:

Vår målsättning med kontakten med dykskolor är att "Vrakvett" förmedlas.
I begreppet "vrakvett" inkluderar vi rådande lagar och regler. Varför det är "sunt förnuft" att lämna vraken i det skick man fann dem vid besöket så andra dykare får samma behållning av nästa dyk. Vad som händer med föremål när de tas upp efter att ha legat i vattnen en längre tid m.m.

Jag håller med dig om att en snedvriden bild kan uttolkas ur den debatt vi sett här på forumet.

Vi på P2 likställer inte laglig bärgning med plundring!
Ingen bärgning av detaljer som kan härledas till vrak och som utförs av en person utan bärgningsrätt är laglig.
Vi eftersträvar heller inga generella dykförbud som låtit påskinas.
Vi anser däremot inte att det är upp till den enskilde dykaren vilka lagar och regler denne "får" bryta emot utan strävar efter att lagen och reglerna ska efterlevas.

Gränser är alltid svåra att dra men när det handlar om att överträda tydligt utformade lagar finns där redan en gräns som är till för att följas. Det har ofta påpekats i denna debatt att Jag med flera gömmer mig bakom lagar. Jag har svårt att förstå denna inställning men vill här en gång för alla understryka att P2's huvudsyfte med sina målsättningar är att BEVARA VÅRA DYKPLATSER SÅ FLER/OCH FRAMTIDENS DYKARE FÅR MÖJLIGHET ATT BESÖKA DEN UNIKA VRAKMILJÖ VI HAR I VÅRA SVENSKA VATTEN UTAN ATT BEHÖVA KOMMA NER TILL LÄNSADE OCH SÖNDERBRUTNA VRAK. Detta är även viktigt för den forsning som bedrivs av diverse utbildningsistitutioner samt Sjöhistoriska muséet. VI VILL OCKSÅ BEVARA DE FORSKNINGSPLATSER SOM VARKEN UTGÖR så vi med hjälp av dessa kan lära oss mer om vår historia.

Vi är inga laghetsare men lagen och myndigheterna som upprätthåller den ett av de instrument vi har för att hindra att vraken plundras.

Det viktigaste instrumentet är dock dykares allmänna inställning till souvenirjakt. Den kan bara förändras genom utbildning´, information och möjlighet till att ha bilder och film från dykplatserna att visa istället för rostiga metallföremål eller söndervittrande trä- och textilföremål.

Den plundring som också varit aktuell i debatten där klockor, ventiler, roderindikatorer, rattar maskintelegrafer, skyltar m.m demonteras från våra vrak är en annan form av plundring som vi anser organiserad och inte enbart har som funktion att tillfredställa "dykares" "souvenirhunger". Dessa detaljer säljs till viss del och är därmed att betrakta som ett grövre brott än om ett lösfynd bärgas utan tillåtelse.

Denna organiserade plundring/förstörelse eller som vissa försvarare uttrycker sig bärgning kan vi inte rå på utan det får myndigheterna hantera.

Jag har delvis ovan besvarat vår strategi att bevara vraken och kommer att fortlöpande informera om vår verksamhet vartefter den utvecklas.

Dock kommer våra myndighetskontakter inte att vara för allmänn beskådan till en början. På så sätt har vi lättare att motverka det vi kategoriserar organiserad plundring.

Vi är inte emot all bärgning.
Som jag nämnt i tidigare inlägg saknar de allra flesta, som i detta forum talar om bärgning och, jagar souvenirer bärgningstillstånd där de "hittar" sina hyllvärmare.

Jag våga påstå att "DE" som tog Ventiler på Harburg, Porslin på fringilla, Haases ratt, Thyssens Roderindikator, Klockan på Hespereus, Skylten till maskinrummet på Paula m.m. ej hade bärgningstillstånd.

Den som anser jag har fel är välkommen att anonymt eller rakryggat bevisa motsatsen! Om så är fallet ber jag ödmjukast om ursäkt(men jag tror tyvärr inte att jag kommer att behöva det)

Vi har som jag tidigare sagt inte för avsikt att ändra på lagarna eller instifta några dykförbud.
Vad vi gör för att hjälpa myndigheterna för att bevara våra dykplatser vore väl ganska dumt att berätta för bärgarna utan tillstånd, eller har jag fel?

Vi som engagerar oss i P2 och de vi sammarbetar med är dykare och främjer dykningen. Det vi vill bevara och möjliggöra är upplevelserna under dyken inte i bokhyllan.

Vi eftersträvar inga penetrationsförbud annat än på de vrak som sjöhistoriska belägger med dykförbud.

Vi jobbar även på samarbeten med Bärgningsrättsinnehavare vilka heller inte är intresserade av att självutnämnda bärgare bryter på och länsar vraken.

Vraken är inte naturliga inslag i naturen så heller ej Historiska bygnader eller ruiner.

Vi kommer att med vårat arbete ha en mycket större möjlighet att kartlägga de vrak som utgär en miljöfara och förhoppningsvis också främja möjligheterna att sanera.
Förhoppnignsvis kan vi förbättra den situation du benämnder som "soptipp".
Jag vill också än en gång understryka "Brytningens" negativa inverkan på miljön då man med huggmejsel, bågfil, slägga och domkraft kan utsätta utrymmen med miljöfarliga substanser för mekansik åverkan som resulterar i utsläpp.

Kartläggning under vatten räcker oftast som forskningunderlag. Bärgningsiver kan kosta forskarna fuluster av artefakter som inte tål bärgning. Konserveringen av dessa är enormt kostsam och därför kan ett forskningsprojekts budget hållas nere genom dykningar istället för bärgning. Jag ska inte uttala mig mer i frågan då jag själv inte är marinarkeolog.

Självklart ska vi samverka med myndigheter och sjöhistoriska om beslut om bärgning fattas däremot har denna typ av bärging mycket lita attt gra med den souvenirjakt som på detta forum ibland försvaras med näbbar & klor.

Jag håller med Mats Karlsson förutsatt att sjöhistoriska leder projekten och hjälper till med konservering m.m.
Jag har sett alldeles förmånga föremål som vittrar sönder p.g.a dålig konservering.

De personer som tagit kontakt med oss i detta skede är de som är engagerade i uppstartsfasen. de har uttryckt sin vilja att vara med och forma en förening som syftar till att bevara vraken i våra svenska vatten.

NI SOM ÄNNU INTE FÅTT ÖNSKAD KONTAKT KOMMER ATT FÅ DET UNDER INNEVARA




Mattias Paulsson
Mattias Paulsson 2002-08-12 21:37:00
143 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: