Namn: Lösen:

VRAKFOTOtävling för uv-fotografer

(Läst 1 242 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Missa inte chansen att deltaga i undervattensfototävlingen ”VRAK I BILD”!

I samband med vrakfotoseminariet den 19:e november som arrangeras av föreningen P2-Svenskt Vrakskydd och det marinarkeologiska institutet MARIS, hålls även en inskicks tävling i uv-foto med tema vrak där även Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) är medarrangör. Tävlingssekreterare är Ingvar Eliasson, tillika ordförande i SSDF's uv-foto kommitté.

Du är välkommen att skicka in bilder till vrakfoto@alinks.se fram till och med deadline 7 november. Läs tävlingsreglerna först.

1:a pris: 1 års prenumeration på tidningen DYK

Under vrakfotoseminariet kommer även publiken att rösta fram publikens favorit bland de fem bilder som rankats högst av domarna.

Alla fotografer som skickar in tävlingsbidrag kommer att få återkoppling i form av domarpoäng på sina bilder.


Tävlingsregler:

Varje fotograf får delta med maximalt tre bilder. Det är den enskilda bilden som vinner pris, inte den sammanlagda bedömningen av en fotografs bilder.

Bilderna ska vara tagna helt eller delvis under vattnet, under sådana förhållanden att det krävs en vattenskyddad kamera för undervattensbruk. Fotografen ska själv ha befunnit sig i vattnet vid fotoögonblicket.
Bilder där det är uppenbart att det marina livet eller den marina miljön har manipulerats eller störts diskvalificeras. Vi är måna om att alla bilder är tagna med största hänsyn till så väl ekosystem som marinarkeologiska miljöer.

Du måste ange var varje bild är tagen (minst land och namn på hav eller vattendrag, gärna även tidpunkt, dvs månad och år, samt namn på vraket, om namnet är känt .)

Det är tillåtet att beskära och rotera bilder. Det är också tillåtet att justera hela bilden avseende vitbalans, nivåer, kontrast och liknande globala inställningar.

Det är tillåtet att retuschera bilden för att avlägsna punktformig backscatter (rensa upp).

Det är i övrigt INTE tillåtet att manipulera bildinnehållet i avgränsade delar av bilden, i form av att klona bort eller klona in motivdelar, skärpa, softa, färgmanipulera eller lägga in gradienter i del av bild.

Bilder som är så långt som möjligt ”direkt ur kameran” ska eftersträvas.

Deltagare intygar i och med inskickandet av tävlingsbidrag att
1) de har tagit bilderna själv och är upphovsrättsinnehavaren av bilden, samt
2) de ger Protect & Preserve – Svenskt Vrakskydd och det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS rätten att publicera bilderna på sin webbplats i samband med redovisning av resultatet. (Eventuellt övrigt utnyttjande av inskickade bilder sker ej utan separat överenskommelse med fotografen/copyright-innehavaren)

Vi tar endast emot bilder i digitalt format. Om du vill tävla med en analog bild så måste du själv ombesörja inscanning och sedan skicka in den digitala kopian. Bilder ska levereras i originalupplösning. Vi önskar få bilderna som JPEG-bilder i färgrymden sRGB. (Om detta är obegripligt eller du saknar möjlighet att göra detta, så skicka i det format du kan.) Spara bilderna med hög kvalitet i JPEG-komprimeringen (ca 80% i Photoshop) men försök att hålla filstorleken under 3 MB per bild.

Bifoga en fil med dina kontaktuppgifter (fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt en förteckning över dina tävlingsbilder, där det framgår när och var bilderna är tagna. Maila bidraget till vrakfoto@alinks.se senast kl 23:59 måndag den 7:e november.
Som alternativ kan du även bränna en CD eller DVD och skicka den per post till tävlingssekreteraren på adress:

Academic Links
Tackjärnsvägen 15
462 60 VÄNERSBORG

Skicka i så fall så att försändelsen kommer fram senast måndag 2011-11-07 och skicka även e-post till vrakfoto@alinks.se och meddela att du postat en skiva.

Tävlingen kommer att bedömas av tre oberoende tävlingsdomare med stor erfarenhet av undervattensfotografi. Domarna kommer att bedöma bilderna utan kännedom om vem som tagit bilderna. Vid bedömning kommer hänsyn att tas till teknisk kvalitet (0-5 p), komposition (0-5 p) och innehåll/budskap (0-10 p). Alla som skickat in bilder får återkoppling på bedömningen. Domarnas beslut kan inte överklagas.

Tävlingsresultatet kommer att presenteras på Vrakfotoseminariet och på www.vrakskydd.se . I samband med detta presenteras även domarna. Vinnarna informeras även personligen via e-post.

För ytterligare frågor kring tävlingen, kontakta tävlingssekreteraren via e-post vrakfoto@alinks.se

Motsvarande text på www.vrakskydd.se
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=26:vrakfototaevling&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-10-23 15:03:02
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg VRAKFOTOtävling för uv-fotografer Pär Ahlgren 2011-10-23 15:03
svara Förra årets tävlingPär Ahlgren2011-10-23 15:15
svara Bara 4 dagar kvarPär Ahlgren2011-11-03 22:23

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: