Namn: Lösen:

Fri uppstigning-simulering


Lite teori kring fri uppstigning...

Modellen (som jag rafsat fram på eget bevåg) ser ut som följer:
en dykare som andas gas med en syrehalt fo2 startar från ett visst djup s (meter) med fulla lungor, och stiger med konstant hastighet vu (meter/sekund) till ytan. Under tiden andas han ut luften vartefter den expanderar, så att lungvolymen L (liter) är konstant. Jag har antagit att syret försvinner från lungorna på två sätt: 1) metabolism och 2) utandning vid expansionen.

Om mängden syre i lungorna är N (liter vid 1 atmosfär), så fås då sambandet:
N' = -(q + N*vu/(10+s-vu*t))
där q är dykarens syreförbrukning (liter/sekund vid 1 atmosfär).

Startvillkoret är N(t=0) = fo2*L*(1 + s/10)

Har inte bekymrat mig om analytisk lösning, utan använt MATLABs diffekvationslösare ode45.

Graferna visar alltså vilket ppO2 som dykaren har när han når ytan. Gränsen för medvetslöshet brukar sättas till ca 0.16 bar, vilket är den streckade horisontala linjen i graferna. Graferna visar resultatet för olika värden på både uppstigningshastighet och syreförbrukning. Intressant att notera: fri uppstigning från 400 m med hastighet 2 m/s och 0.5 liter O2 per minut är åtminstone inte begränsad av syretillgång!

Notera att CO2-uppbyggnad, djupberusning, syreförgiftning och bubbelbildning är andra faktorer som man måste ta hänsyn till om man ska göra en rimlig uppskattning av chanserna till överlevnad.
Album Till album  Till presentation   Visa som bildspel Visa som bildspel   Tipsa en vän  


Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Här har jag antagit en blygsam uppstigningshastighet av 0.5 m/s.
89
Här visas resultatet med en rask uppstigningshastighet av 1 m/s.
58
Här har jag antagit en uppstigningshastighet av 1.5 m/s, som nog är svårt om man inte har t.ex. fenor.
45
Här antar vi uppstigningshastighet 2 m/s; en mycket hög hastighet men kanske rimligt om man har fenor och simmar bra.
60
Kommentarer

sida 1 av 1.      Totalt 1 kommentarer.

Dmitri Gorski 2007-03-24


Haha! Älskade Matlab? :)

Skrivet av: Dmitri Gorski epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


1

Kommentera albumet