Namn: Lösen:

Gevär i linbanebrottet


080626. I stället för att dyka stråbrottet för kanske 6000:e gången beslutade jag Daniel och Tomas oss för att istället besöka linbanebrottet i sala som omväxling.
dyket avslutas med att jag hittar detta i dyn på cirka fyra meters djup...
Album Till album  Till presentation   Visa som bildspel Visa som bildspel   Tipsa en vän  


Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Se så fint! ringde till vår bäste bäste man innom rättsväsendet som i sin tur angav oss till snuten... tack så mycket
979
Tomas överväger våra möjligheter att komma undan.
864
Mmm... antadligen laddad, lite trögt att öppna kammaren bara
901
Avlägsnar genast rost/fingeravttryck
814
1870 står det.
799
undrar om jag får tillbax det, eller om snuten slår sönder det bara?
838
Kommentarer

sida 1 av 2.      Totalt 11 kommentarer.

Mikael Gustafsson 2015-03-10


Hur gick det, fick du tillbaka geväret?

Skrivet av: Mikael Gustafsson epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Foto saknas 2010-12-14


:-(

Skrivet av: Antonio Martinez epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Anders Öhrn 2010-05-12


Sorry, läste dåligt den sista kommentaren missade jag.
Synd.


Skrivet av: Anders Öhrn epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Anders Öhrn 2010-05-12


Hur gick det såhär i efterhand? Fick du tillbaks det?

Skrivet av: Anders Öhrn epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Ola Nordquist 2010-02-27


Nix pix, inte fått tillbax.
Lost in the fog of war.


Skrivet av: Ola Nordquist epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

August Höij 2010-02-26
Betyg:


har du fått tillbaka det?

Skrivet av: August Höij epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Foto saknas 2008-07-02


Hej!

Detta inlägg är egentligen till för Ola. Men jag valde att även lägga ut det här (för en gångs skull) så att även ni andra kan läsa. Så här nedan tänkte jag försöka besvara era frågor och funderingar.

Först. Poliser tycker nog överlag att det inte är roligt att skriva beslagsprotokoll. Men...

...eftersom LAGSTIFTAREN har beslutat detta så är det bara för snuten att köpa läget. Sedan är det som så många av er redan vet alltså INTE polisen som skriver/författar lagarna. Men däremot så måste dom följa lagen samt upprätthålla den.

Ola! Du kan alltid göra anspråk på godset (vilket du nu gjort). Bra! Men om du får tillbaka vapnet är en annan sak. Men jag håller tummarna.

Jag kommer att här nere lägga in lite lagtext vilket jag annars brukar vara lite allergiskt emot. Det är alltid lätt att kopiera in lite lagtext. Men jag gör detta så slipper ni själva leta efter aktuell lagtext (eftersom jag själv är dykare vet jag att vi är slöa) ;-). Men jag tänker även skriva några kommentarer till lagtexten.

- HUR FUNKAR DET?
Vi tar det från början. Vapnet som du hittade togs i beslag och skall därefter in på en s.k. teknisk undersökning och räknas därför inte som ett hittegods (spelar egentligen ingen roll). Vapen skickas oftast hit:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_Kriminaltekniska_Laboratorium

Ett beslag är ett sorts tvångsmedel som innebär att polisen tillfälligt tar hand om annans lösa saker. Beslag kan tas oberoende av brottets beskaffenhet, och oberoende av om det finns någon misstänkt gärningsman.

Måste man leta efter föremålet krävs dock husrannsakan eller kroppsvisitation. Sedan kan jag också avslöja att polisen INTE behöver visa upp ett tillstånd för att genomföra en husrannsakan (som dom brukar göra på TV). Men begreppet husrannsakan lägger vi ner, det här handlar inte om det.

- LAGSTÖD (beslag)
Lagstödet för polisen finns här (Rättegångsbalken):
Källa: http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19420740.htm


"27 Kapitlet,
1 § Föremål, som skäligen kan antagas äga betydelse för utredning om brott eller vara genom brott någon avhänt eller på grund av brott förverkat, må tagas i beslag."


För att ett föremål skall kunnas tas i beslag fodras det att det "skäligen kan antas" att det:

* har betydelse för utredning om brott
* är berövat någon genom brott eller
* är på grund av brott förverkat.

Begreppet "skäligen kan antagas" är alltså en mycket låg misstankegrad. Lite kort/enkelt man beskriva dom olika syftena med beslagen så här:

1. "Bevisbeslag" = Beslag i syfte att få fram bevis om ett visst brott, t.ex. ett mord. Har Olas hittade vapen används t.ex. vid ett mord?

2. "Förverkandebeslag" = Beslag i syfte att säkerställa ett framtida förverkande (förstöra) på grund av brott. Har det används vid ett brott? Har Ola rätt till vapnet?

3. "Återställandebeslag" = Syfte att återställa viss specifik egendom till ägaren. Typ en stulen cykel. Cykel så länge det inte är på färsk-gärning, dvs. inom 24 tim. Men det är en annan sak. Är vapnet som Ola fann stulet från någon och som någon därefter har dumpat i brottet?

- MEN ÄR DET VERKLIGEN ETT SKJUTVAPEN OLA HITTADE?
Men även här, och som du NU redan har gjort är att du gjort anspråk på godset. Efter det kan det falla på det att Du tyvärr saknar vapenlicens. Det spelar då ingen roll om vapnet är slitet eller så gott som är obrukbart. Lagstödet som polismyndigheten MÅSTE (igen) följa finns här (VAPENLAGEN):

Källa: http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19960067.htm

Definitionen på begreppet skjutvapen finner du bl.a. under paragraf två i vapenlagen.

- MEN HUR ÄR DET OM VAPNET ÄR OBRUKBART?
Vapnet som Ola hittade går ju inte direkt att skjuta med. Räknas det ändå som skjutvapen? Läs själva här:

I vapenlagens 1 Kapitel, 3 §, punkt b. Där står det:


"3 § Vad som sägs om skjutvapen gäller också

a ...
b obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen"


Se även under punkt F. Där ser man att även lösa vapendelar räknas inom denna lag som vapen. Detta för att man inte skall kunna gömma ett helt vapen i lösa delar hemma, eller hos olika personer. Men Ola! På vapnet du hittade är det instansat årtalet 1870. En lucka kan kanske finnas i samma lag (Vapenlagen) här:


1 Kapitlet, 4 §, punkt d. Där står det:


"4 § Vad som sägs om skjutvapen gäller inte
a ...
b skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner"


Men vad är då en enhetspatron? Enhetspatron kallas ett skott till ett eldvapen där patronhylsan är oskiljbart förenad med projektilen. Enhetspatroner är det normala för moderna eldvapen.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Enhetspatron

Så jag skulle nog våga säga att det tyvärr även faller där för att du skall kunna få tillbaka vapnet. Men å andra sidan så är jag ingen vapenexpert. Och jag håller fortfarande tummarna.

- VILKET BROTT BLIR DET?
Vilket brott blir det om man inte har vapenlicens/tillståndsbevis och förvarar skjutvapnet hemma under sängen, hängandes på väggen ELLER i garderoben ;-) ?

Straffsatsen står i samma lag (Vapenlagen) och står som vanligt i slutet av lagen. Se 9 kapitlet om straff och förverkande. Så här står det:


"9 kap. Straff och förverkande
1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst ett år.
Om brottet är grovt döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader."


- FÖRVARING AV BESLAG
I Rättegångsbalkens 27 kap 10 § (sista stycket) står det lite om förvaring av beslag. Så här står det:


"Föremål, som tagits i beslag, skall väl vårdas, och noggrann tillsyn skall hållas däröver, att det icke förbytes eller förändras eller annat missbruk sker därmed."


Sedan har jag tyvärr svårt att se att polisen kommer att konservera det på rätt sätt så att vapnet inte spricker då det kommer att torka. Tyvärr.

- ÖVRIGT
Jag har även kikat i en av polisen s.k. FAP 551-3 (Föreskrifter och Allmänna råd för Polisväsendet). Där står det om begreppet "skrotning" av skjutvapen (se sid. 43). Men tyvärr gäller detta endast om man har ett tillståndsbevis. Om man har ett sådant tillstånd kan man däremot lämna in och få vapnet skrotat eller få det ”varaktigt obrukbart” (sid 43).

FAP: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/4734/2671/7602/FAP551_3_RPSFS2006_12.pdf

KURIOSA
Under vapenlagen infaller även harpuner/harpunvapen. Men det visste ni ju redan som dykare. :-)

http://www.arcticwebsite.com/WhaleHarpGun1.jpg
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article556808.ab

Vapenlagen kan man kanske lätt förväxla med den som i folkmun kallas för knivlagen. Det heter egentligen "Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål" (gatustridsvapen, som t.ex. knivar och kaststjärnor). Och nej, det finns inget max- eller minimum mått för att man skall blir dömd för brott mot knivlagen. Här har ni:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880254.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Knivlagen

Sedan finns det även regler om förverkande (förstörande) i brottsbalken 36 kapitlet paragraferna två och tre. Men jag skulle säga att dessa inte gäller dig Ola (hoppas jag ;-) ). Länk till brottsbalken:

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19620700.htm#K36P3

För övrigt så får även en person som verkställer ett "envarsgripande" tillfälligt ta föremål i beslag. Rättegångsbalken 27 kap 4 §. Han/hon får dock inte ej genomsöka kläderna på den misstänkte!!!! Men det här är en helt annan sak.

- ALLRA SIST
Allting som står här uppe kan man givetvis spetsa till, lägga till, dra ifrån och/eller vrida på hur mycket som helst. Det som står har ovan är givetvis inte att ses som ett facit eller doktrin. Men jag hoppas att det ger svar på era frågor (?). Är det någon eller några som har några synpunkter så får ni mer än gärna maila mig!

Pust...
...och jag som trodde att det endast skulle bli några rader.

Ha en skön sommar/A


Skrivet av: Antonio Martinez epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Andreas Swills 2008-06-28


Hurf - Precis en sån som står i fars garderob....

Skrivet av: Andreas Swills epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Ola Nordquist 2008-06-27


Sådärja, nu har jag ringt och "gjort anspråk" på det iaf.
sedan får man se om lagen har utrymme för detta om det ej är stulet/ brottsanknutet.


Skrivet av: Ola Nordquist epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Calle Lundin 2008-06-27
Betyg:


coolt, se till att snuten konserverar det så det inte spricker...

Skrivet av: Calle Lundin epost 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


1 2 [Nästa >>]

Kommentera albumet