<   |< >|    >   STÄNG Lite dykfynd...(Flaskor framför allt!) ;-) Original Mellan Liten
Klicka för att stänga fotot
Flaskan hittades på ca 6-7 meters djup vid Erstaviken (Brobänken)! Är från år 1886-1902. Kommer från Rindö-kurort/badort och innehöll mineralvattenmixtur alt arsenik enl uppgifter.