Namn: Lösen:
Mitt fotoalbum - Henric Dahlberg

Dykning i gruvorna på Utö


( 5 bilder ) - Sverige - Grott och gruvdykning
Albumet visat 799 gånger

Vintern 1997/1998 dök vi med Skärgårdsstiftelsens tillstånd, ett flertal dyk i Nyköpingsgruvan men även i det för arbetsdykarutbildning anpassade schackt som finns på Utö. Vi hade support av den lokala livsmedelshandlaren som ställde upp med transporter, boende och div annan hjälp. Vi fick en helsida i DN och kanske 5-6 minuter tvtid på SVT´s Landet runt. Dykare: Johnny Björkman Henric Dahlberg Stefan Ekström Johan Hellström Krister Karlsson Stefan Hogeborn Texten i DN lyder: Utö: Under ytan står tiden helt stilla. Dykare drömmer om att hitta kvarlämnad smedja PUBLICERAD 1998-02-20 Av Nisse Larsson Det finns en annan värld nere under vattenytan. Tyngdlösa glider dykarna genom ett rum där tiden står stilla. Någonstans i gruvans vägg ska det finnas en öppning, en avbalkning med en kvarlämnad smedja. Drömmen om att hitta smedjan håller igång sex unga dykare som kommer till Utö ett par gånger i månaden. De stöttas av vänligt intresserade Utöbor. Handlaren Tommy Pettersson, själv nybliven sportdykare, bjuder på transporterna av utrustningen mellan ångbåtsbryggan och Nyköpingsgruvan. Birger och Birgit Andersson håller gruvmuseet öppet för de fynd dykarna kan komma att göra. Än så länge har de barahittat ett cykelhjul. Utö gruvors sena historia är till stor del en historia om vatten. Vattnet bidrog till att stänga gruvorna för 120 år sedan. Det strömmade till i sådana mängder att det till slut mest var just vatten man utvann ur gruvorna. Redan 1692 tog man upp sju gånger så mycket vatten och snö som malm - över 100 000 tunnor vatten och 13 000 tunnor snö mot knappt 18 000 tunnor malm. Därtill kom mer än 6 000 tunnor likgiltigt gråberg. Arbetet sköttes av trettio man och fem barn. Vattnet pumpades bort på alla tänkbara sätt, med hästvandringar, väderkonster - alltså vinddrivna pumpar - och från början av 1800-talet med ångmaskin. När driften upphört fick vattnet stiga. Långt över havsnivån steg det friska grundvattnet och de avgrundsdjupa hålen blev allt mindre hotfulla. Nyköpingsgruvan, Spensgruvan, Långgruvan och Finngruvan förvandlades till djupa sjöar med svarta vattenspeglar. Hit kommenderade Utö Havsbad sina tvätterskor och här slog barnen kana på vintrarna. Birger Andersson spelade bandy på Nyköpingsgruvans is som grabb på 30-talet. Den yngre Erik Petterson lirade hockey. - Jag har satt många puckar i stenmuren längs kanten. Där försvann de och gick inte att plocka ut. Erik Petterson har faktiskt jobbat som borrare i gruvan. På 1950-talet blåstes nytt liv i rörelsen. Ställbergsbolaget planerade att ta upp de sju miljoner ton järnmalm som fanns kvar i bergen. I minst 30 år skulle driften pågå och sysselsätta 300 man. Av de stora planerna blev inte så mycket. Vattnet i de gamla gruvorna sänktes och ett nytt schakt sprängdes upp. Men efter några år övergavs gruvorna igen. Bara vattnet var kvar och var en utmärkt källa för hela samhället. Först de senaste åren har en avsaltningsanläggning i Mysingefjärden ersatt gruvans vatten. - Det var i det nya fyrkantiga schaktet vi först fick Skärgårdsstiftelsens tillstånd att dyka, berättar Stefan Ekström. Den tekniska dykning han och hans kamrater sysslar med är betydligt svårare än vanlig sportdykning och kräver speciell utbildning. Snabbt tar de sig ner på stora djup med hjälp av tryckdräkter och särskilt anpassade gasblandningar i tuberna. Det är väldigt få svenskar som sysslar med gruv- och grottdykning, men tjusningen är densamma som vrakdykningens, säger de. Det tar över en timme att få ordning på alla tuber, värmeställ, dräkter, masker och simfötter. I en brygga för den moderna vattenuppfordringen fäster de taljor och syntetlinor som skulle fått de gamla gruvarbetarna att avundas. Med motorsåg tar de upp ett hål i isen. När Johan Hellström plumsat ner i vaken upptäcker han att en ventil fastnat i öppet läge. Det stoppar dagens dykning för hans del och han får bli den som vakar över kamraterna från fast mark. Det bubblar i vakkanten. Bubblorna gör att han kan följa dykarnas väg i gruvan. Allt större luftblåsor skjuter upp mellan is och bergvägg. Samtidigt driver ljusa ringar som moln under isytan. Förra gången hittade dykarna en tunnel på 46 meters djup. De bröt upp en dörr och simmade in i en trång gruvort utan att hitta annat än tystnad. Den här gången sökte de av en annan vägg och fann ett kanske femton meter brett valv som kan vara mynningen till en arbetstunnel. Berget har märkligt släta ytor, dykarnas starka lampor visar svarta väggar med skarpt infällda vita partier. - Det är enormt vackert och väldigt spännande. Ingen annan har dykt här tidigare. Halvtimmen där nere är värd hela dagens arbete, man lever länge på ett sådant här dyk, betygar de.

Kranar


( 3 bilder ) - Land ej angivet - - KATEGORI EJ VALD
Albumet visat 661 gånger

Identifiera kranar

Mexico Cenote Jul-Nyår 2017


( 9 bilder ) - Mexico - Grott och gruvdykning
Albumet visat 522 gånger

Cenotedykning med Protec mellan Playa Del Carmen och Tulum

Gistad springs


( 6 bilder ) - Sverige - Grott och gruvdykning
Albumet visat 815 gånger