Namn: Lösen:
Mitt fotoalbum - Marcus Runeson

Marcus


( 12 bilder ) - Land ej angivet - Bilder på dykutrustning
Albumet visat 1117 gånger

Maskiner x6


( 7 bilder ) - Land ej angivet - Bilder på dykutrustning
Albumet visat 1145 gånger

Nytt och fräscht...

Övrigt


( 3 bilder ) - Land ej angivet - Övrigt icke dykrelaterat
Albumet visat 782 gånger

*SÅLD* Inspiration Classic i kanonskick *SÅLD


( 17 bilder ) - Land ej angivet - Bilder på dykutrustning
Albumet visat 974 gånger

Inspiration Classic i kanonskick Tillverkad Juli 2004, en ägare. Komplett med ”carry box” och alla tillbehör, maskinen utrustad med: ADV och Flowstop Mediumlungor Medium Harness 16Kg Vinge Auto Air inflator/reg Apeks reggar, tvättade och servade 2008 Flaskor tvättade 2008 Loopslangskydd ”Albinsson” Rotfri RB-backplate, komplett riggad Extra rostfria vikt och förstärkningsplattor Maskinen har varit inne på fabriken oktober 2009 på total genomgång, service och uppgradering för 10 000:- Ej i vattnet efter det. Elektroniken i båda handkontrollerna är utbytt och helt nya. Nya solenoiden är monterad Nya kontakter, koaxial Nya celler oktober 2009 Nya Batterier Div spares Pris 42.000 inkl. IANTD MOD1 kurs max 42m med luft eller 48m med trimix, värde 8900:-

Nya Evolution+


( 5 bilder ) - Land ej angivet - - KATEGORI EJ VALD
Albumet visat 936 gånger

AP Valves Evolution+


( 34 bilder ) - Land ej angivet - Bilder på dykutrustning
Albumet visat 1632 gånger

Här kommer en ganska ingående beskrivning av vissa delar på AP’s maskiner. Fråga gärna om du undrar något som är oklart. Om jag lyckats skall bilderna ligga kronologiskt med texten. (1.) AP Valves Evolution+, dvs en Evolution med 2 liters flaskor men med större scrubber (2,5kg kalk) från en Inspiration. Svart skal, 51cm totalhöjd och knappt 20 cm djup. (2.) Ovanifrån, hålet till vänster är för kablar och Lågtrycksslangar (LP-slangar), mittenhålet är till för loop-slangen som skall till dykaren. Högra stora hålet är till för slang som för gasen till scrubbern. I överkant ses T-stycken som är ett slags grenkoppling på lungorna, den vänstra med en ADV (Automatic Diluent Valve) samt flow stop monterad. I mitten på paketet sitter ett bärhantag. (3.) Samma sak men framifrån. (4.) Samma som bild 2,3 (5.) Hogartian style, Maskinen bultas på traditionellt vis med M8 bult. Jag har en 6mm backplate och AP’s egna vinge med 16kg lyftkraft. (6.) Handkontrollen till Visionelektroniken, integrerat i maskinen finns både Nitrox och Trimixdator, två helt separerade kontrollenheter övervakar samtidigt, den ena som master och den andra som reserv. Datorn visar bla pO2, tid, djup, decostatus, den varnar när scrubbern riskerar att släppa igenom CO2 via ”tempstick” i kalken, uppstigningshastighet, cellstatus, batteristatus, mm mm... Via datorenheten kan du göra många andra saker, validera dina celler på högre pO2 än 1,0, vilket anses av vissa livsnödvändigt. Ett enkelt knapptryck gör att maskinen räknar ut exakt vilket pO2 du ska ha med aktuell gas om du flushar maskinen med antingen diluent eller ren syrgas. Brevid varandra i displayen visas vad du förväntas ha för pO2 och brevid så visas vad du har enligt maskinen. Elektroniken är fylld av funktioner. Under handkontrollen ligger HUD (Head Up Display), 4st fiberoptiska LED-dioder som man fäster på andningsslangarna så att man ser dioderna i ögonvrån under dyket. Data från båda styrenheterna visas, två gröna lampor betyder att alla saker som maskinen övervakar är okej, röd lampa kan betyda en rad olika saker som inte är bra, tex högt/lågt pO2, cell eller batteriproblem. HUD gör att man kan övervaka sin maskin utan att titta på handkontrollen. (7.) Loopslang, bitmunstycket och HUD, övervakning från båda styrenheterna visas, två gröna lampor betyder att alla saker som maskinen övervakar är okej, röd lampa kan betyda en rad olika saker som inte är bra, tex högt/lågt pO2, cell eller batteriproblem. HUD gör att man kan övervaka sin maskin utan att titta på handkontrollen. (8.) Skalet utan blåsa och platta, här ser man slangdragningarna från förstastegen som ligger i botten inuti maskinen. (9.) Maskinen från sidan, på skalet sidor finns färdiga hål för montage av lampa eller extra gasflaskor. På AP’s nyare vingar så sitter det viktfickor på baksidan av vingen i axelhöjd. Det får plats 2kg i varje ficka och dom hjälper till att stuffa undan vikter som man annars skulle få haft runt midjan, dessutom hamnar fickorna högt upp vilket behövs för bra trim. (10.) AP’s nyare maskiner har ett nytt typ av lock som sitter fast på vänstra sidan med ”gångjärn” av cordura, jag gillar det, det håller bättre. På bilden ser man även hålen för montage av flaskor etc. samt viktfickan nere i vänstra hörnet. (11.) Inuti lådan utan scrubber och flaskor. Kabeldragningarna har med de nya skalen blivit avsevärt bättre, nu ligger dom skyddade från flaskorna. Syrgasen ligger till höger och diluenten till vänster. Uppe till vänster sitter en manifold, detta för att minimera antalet slangar. Till höger ses lågtryckslangen från syrgasflaskan som skruvas rakt på scrubberns lock. (12.) Detaljbild på smart kabeldragning, slangarna ligger inte och skaver mot flaskorna och flaskan ligger automatiskt på plats. (13.) Detaljbild uppifrån, på samma sak. (14.) I mitten ses slangen som skruvas in i locket på scrubbern, via den slangen sker all injektion av syrgas från maskinen. På lungorna sitter ytterligaren en LP-slang från syrgasflaskan där man kan addera syrgas manuellt ifrån. (15.) Manifold på diluentsidan, en slang in och tre ut, dessa utslangar går till ADV’n, blåsans inflator samt till en manuell injektionsknapp liknande den som finns för syrgas, på lungan. (16.) Lungorna, mediumstorlek, smidigt. Dessa har man från axlarna och neråt, dom slutar i brösthöjd på en normalstor dykare. På ena lungan sitter det även en övertrycksventil. På lungorna ser man även de manuella knapparna för diluent (blå) samt syrgas (grön). Via dessa knappar kan man alltid dyka maskinen manuellt som vilken annan manuell maskin som helst. Man kan även koppla in extern gas i systemet genom att koppla ur slangen och koppla på en slang från en anna flaska. ALLA bailoutflaskor vi dyker med har en sådan LP-slang så att den kan kopplas in på maskinen. (17.) Konterlungorna fylls delvis med luft när dykaren andas ut, vilket gör att dessa tenderar till att bli positiva i vattnet, för att smidigt hålla ner lungorna på plats så är det vanligt att man tar en bungy som man drar genom grenremmen. Vill man lyfta lungorna upp eller åt sidan under dyket så är det väldigt smidigt. (18.) På bilden ser man kanistern och ”kalkpatronen”. Gasen kommer in i botten och upp genom locket och vidare till dykaren, CO2 -fri och analyserad. Kalkpatronen står på rostfria fjädrar några centimeter ovanför botten på scrubbern, det gör att man kan undvika att dränka kalken om man mot för modan råkar få in vatten i systemet, en sk. vattenfälla. Det brukar ofta ligga en skvätt kondensvatten i botten efter ett långt dyk. Från kalkpatronen går en kabel som kopplas ihop med elektroniken i locket, genom kalket sitter en temperaturstav som mäter var den ”aktiva” (varma) kärnan finns. I mitten på bilden ligger en stor O-ring som man lägger i scrubbern efter kalkpatronen för att se till att ingen gas smiter mellan scrubbern och patronen. På bilden ser man även handkontrollen, HUD samt ”Buzzern”. Buzzern är knoppen med en ca 30cm lång slang som sitter fast i locket. Utöver varning från HUD-dioderna och handkontrollen så varnar även maskinen via ett tredje sätt med ljudsignaler från buzzern, smart. (19.) Närbild på fjädrarna som kalkpatronen står på. Man ser även en filtskiva , det finns en i botten och en i toppen, detta för att hålla kalken på plats och att minimera kalkdamm som är otrevligt att få i sig. (20.) Locket, På nya Vision så är hela locket omgjort och är avsevärt mkt bättre, locket tätar efter en annan princip, på ett säkrare vis samt färre kablar. Kabeln till vänster går till Buzzern, den i mitten går till handkontrollern och den högra tunnare kabel, innehåller de fiberoptiska LED-dioderna till HUD. (21.) Syrgasinjektion, här skruvas LP-slangen från syrgasflaskan rakt in i locket, på insidan sitter därefter en ”Solenoid”, en magnetventil som i sin tur styrs av elektroniken. (22.) Kanisterlocket från insidan. För att komma åt elektroniken och cellerna etc. så måste man ta bort en skyddstrumma, den sitter med en enkel mutter. (23.) I locket ser man de tre syrgassensorerna. I mitten kommer den ”scrubbade” koldioxidfria gasen att strömma igenom och även analyseras. All data presenteras i realtid på handkontrollen. Till höger sitter en svart cylinder med AP’s logo, det är solenoiden, magnetventilen som styr syrgasinsprutningen. OBS, det sker inget konstant inflöde av syrgas utan mängden syrgas som tillförs styrs av dykarens ämnesomsättning. När pO2 sjunker under ett visst förbestämt värde kommer syrgas att sprutas in. I nederkant sitter batterierna innanför locket med den runda taggiga skruven. (24.) Kontakterna till syrgassensorerna är av typen koaxial, dessa är roterbara, svivlade. Tidigare har AP använt sk. Molex 3-pin kontakter, men dom har visat sig känsligare mot bla. korrosion. Molex 3-pin används idag av några andra rebreathertillverkare, det är däremot mycket enkelt att byta dessa till koaxialkontakter. (25.) Batterihållaren, innehåller två stycken CRP2, 6v batterier. Ena batteriet styr hela maskinen och kommer förbrukas först, det är generellt solenoiden och lyset i displayen som drar ström. Ett ”nytt” andrabatteri ligger alltid redo att ta över om det första börjar bli dåligt. När man startar upp maskinen så kommer båda batterierna att testas, är spänningen för låg så kommer maskinen att protestera och kräva ett nytt batteri innan nästa dyk. (26.) Solenoiden i närbild, här kommer syrgasen att sprutas in. På bilden ser man även o-ringen som tätar locket med scrubberkanistern. (27.) Hålet där den blandade och CO2-fria gasen går igenom, här ser man delar av sensorerna där analysen sker. (28.) Kabelgenomföring genom locket i närbild. (29.) Kontakten mellan temperaturstickan och elektroniken. Det är även genom denna kontakten man kan koppla upp maskinen till sin PC/MAC. Via detta Interface så kan man ladda ner produktuppdateringar, ladda upp egen data till AP valves för diagnostisering. Alla dyk kan även laddas upp till ett log-program där man kan visualisera sina dyk. Här kan man lägga till olika datai grafen tex vad de båda styrenheterna har fått för pO2 –värden från de tre olika sensorerna, på så vi kan man tex lätt identifiera om en cell börjar bli dålig. (30.) PC/MAC interface, så här ser programmet genrellt ut, man kan välja att lägga på vilka data man vill i ”dyket”, som i detta fallet visualiser vad de olika sensorerna har gett för värden till de två datorerna, pO2 loggas var 10:e sekund. För man muspekaren över tidsaxeln i diagrammet så visas alla parametrarna så som de har visats under dyket i den gröna displayen mitt i rutan. Utöver denna vy så finns det ytterligare fyra flikar med bla. Loggboksfunktion, snyggt. (31.) ADV, Automatic Diluent Valve, denna fungerar precis som ett andrasteg, om det blir undertryck i loopen så kommer ett membran att bukta inåt. Utan att gå djupare in på hur det funkar så kommer diluentgas varjefall att injiceras i loopen. Har man ingen ADV så MÅSTE man addera diluent manuellt under nedstigning annars får man ingen gas, loopen kommer att klämmas ihop precis som en torrdräkt men i detta fallet kommer det leda till att du inte kan andas. (32.) Flow-stop slangen på ADV’n i närbild, en traditionell flowstop, mkt enkelt att strypa gasinflödet till ADV’n vilket man ofta vill göra när man ska göra om maskinen till en renodlad syrgasmaskin på decot. Man stänger flow-stop, andas ut all gas man kan från loopen genom näsan och fyller på med 100% syrgas, därefter tömmer man systemet igen genom att andas ut genom näsan och fyller på syrgas manuellt igen via inflatorknappen på högra lungan (grön). Efter detta har man en ren syrgas rebreather och en maximalt accelererad dekompression, smart. (33.) AGIR inflator. På alla AP’s maskiner sitter en kombinerad inflator och bailout regulator. Den tog jag bort direkt. Många dyk jag gör är lite djupare 50-75m och att ta en regulator som är kopplad till min 2 litersflaska och andas ”open circuit” är INGET alternativ. All gas jag har med mig som bailout tar jag från en stage, oftast en 80 Cu med bottengas, det går lika fort att hala fram en reg från en stage som att ta fram en bailoutregulator. Samma sak gäller för bailoutregulatorer som konstant sitter på loopslangen, i munnen, BOVs. Det är inget alternativ att använda den med mitt 2 literssystem. Jag anser att det aldrig kan bli så akut att jag inte hinner få fram en regulator. Jag har därför ersatt den stora klumpiga regulatorn mot en smidig AGIR-inflator som jag sticker in mellan slangarna på dilluentsidans lunga, smut. (34.) Summering Väl beprövad och CE-godkänd maskin, liten smidig, totalt 51 cm hög, strippad från allt junk!, konfigurerad med vanlig backplate ”Hogartian style”, små smidiga mediumlungor som inte är i vägen, avkortade loopslangar, ADV m. Flow-stop, trimix/nitroxdator integrerad på systemet och Temp-stick för extra koll på kalkstatus. Tre olika varningssystem för en rad olika livsupprätthållande saker via ljud, HUD och handkontrollen. Denna setup funkar utmärkt för mig, annan setup kanske funkar bättre för någon annan, har du frågor om maskinen så fråga gärna.

SÅLD Inspiration Rebreather SÅLD


( 14 bilder ) - Land ej angivet - - KATEGORI EJ VALD
Albumet visat 1232 gånger

Ribtrip till Edith 2008-06-28


( 6 bilder ) - Land ej angivet - - KATEGORI EJ VALD
Albumet visat 1505 gånger

En fantastiskt kul båtresa, som gick ganska fort. Vi dök på Edith, premiärdyk där för min del.

Dykbilen


( 3 bilder ) - Land ej angivet - - KATEGORI EJ VALD
Albumet visat 1283 gånger