Namn: Lösen:
Din sökning på "sala" gav 1000 träffar.
Din sökning gav mer än 1000 svar, vi visar det första.

« ändra sökningen                                                                                                                                         
  2023-04-15  Sala Silvergruva - gamla Rinman Ulrika Svedman    
  2023-04-15  Sala Silvergruva - Tunnrummet Ulrika Svedman    
  2023-03-12  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2023-03-12  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2023-03-11  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2023-03-11  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2023-02-19  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2023-02-19  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2023-02-18  Sala Silvergruva - gamla Rinman Ulrika Svedman    
  2023-02-18  Sala Silvergruva - Tunnrummet Ulrika Svedman    
  2022-11-20  Sala Silvergruva - gamla Rinman Ulrika Svedman    
  2022-11-20  Sala Silvergruva - Tunnrummet Ulrika Svedman    
  2022-11-19  Sala Silvergruva - gamla Rinman Ulrika Svedman    
  2022-11-19  Sala Silvergruva - nya Rinman Ulrika Svedman    
  2022-11-13  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-11-13  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-11-01  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-10-30  Sala: Finntorpsbrottet Niklas Sjödahl   Markerad på karta
  2022-10-09  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-10-09  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-10-09  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2022-10-09  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2022-10-08  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2022-10-08  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2022-10-08  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2022-10-08  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-10-08  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-10-07  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-10-07  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-06-22  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2022-06-22  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2021-05-15  Kvinnersta Södra brottet Niklas Sjödahl    
  2021-04-18  Sala, Stråbrottet Badbrottet Mattias Kressmark    
  2021-04-18  Sala, Stråbrottet Badbrottet Mattias Kressmark    
  2020-11-10  Sala Silvergruva Lars Forssell    
  2020-10-17  Stråbrottet, Sala Lotta Collander    
  2020-08-18   Sala - Måns Ols - Jesper Larsson ( Privat log )
  2020-08-11  Sala - Finntorpet Jesper Larsson    
  2020-08-01  Sala Silvergruva Magnus Määttä    
  2020-08-01  Sala Silvergruva Magnus Määttä    
  2020-07-24  Sala - Måns Ols Jesper Larsson    
  2020-07-09  Sala Stråbrott, Sala Andreas Ylmefors   Markerad på karta
  2020-07-09  Sala stråbrott Alexander Hamrin   Markerad på karta
  2020-06-28  Sala - Måns Ols Jesper Larsson    
  2020-06-07  Sala - Jugansbo Stenkolsbrott Jesper Larsson   Markerad på karta
  2020-05-26  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2020-05-10  Sala Silvergruva Magnus Määttä    
  2020-05-10  Sala Silvergruva Magnus Määttä    
  2020-05-01  Sala Strå Magnus Määttä    
  2020-04-19  Sala - Stråbrottet Jesper Larsson   Markerad på karta
  2020-04-19  Sala - Stråbrottet Jesper Larsson    
  2020-01-11  Stråbrottet, Sala Johan Pettersson    
  2019-06-30  Sala - Finntorpet Jesper Larsson    
  2019-06-30  Sala - Finntorpet Jesper Larsson    
  2019-06-23  Sala - Finntorpet Jesper Larsson   Markerad på karta
  2019-06-23  Sala - Finntorpet Jesper Larsson    
  2019-05-18  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2019-05-18  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2019-04-19   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2019-04-19   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2019-03-26   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2019-03-10  Sala, Tunnrummet Pelle Larsson    
  2019-03-09  Sala Silvegruva, Gamla Rinman Pelle Larsson    
  2019-03-09  Sala, Tunnrummet Pelle Larsson    
  2019-02-24   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2019-02-24   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2019-02-24  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2019-02-17  Sala Silvergruva, Korsande stegarna/ Gamla Rinman Pelle Larsson    
  2019-02-17  sala, Malmbårsrutten Pelle Larsson    
  2019-01-05   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2019-01-05   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2019-01-05   Sala Silvergruva - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2019-01-05   Sala Silvergruva - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-12-09  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-12-09  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-12-09   Stråbrottet, Sala - David Ericsson ( Privat log )
  2018-12-06  Sverige, Sala, Stråbrottet Kent Sköld    
  2018-12-01   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-12-01   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-11-18  Sverige, Sala, Stråbrottet Kent Sköld    
  2018-11-18  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-11-18  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-11-17  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2018-11-17  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2018-10-27  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-10-27  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-10-20  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-10-20  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-10-20  Stråbrottet, Sala David Ericsson    
  2018-09-30  Sala Silvergruva Mathias Halme    
  2018-09-30   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-06-19   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-05-20   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-05-20   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-03-11  Sala Silvergruva, Korsande stegarna/ Nya Rinman Pelle Larsson    
  2018-03-11  Sala Silvergruva, Skottkärrerutten Pelle Larsson    
  2018-03-10  Sala Silvegruva, Gamla Rinman Pelle Larsson    
  2018-03-10  Sala Silvergruva, Skottkärrerutten Pelle Larsson    
  2018-02-28   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-02-12   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 7 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-02-12   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 8 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-02-12   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 9 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-02-12   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 10 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-02-11   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 5 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-02-11   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 6 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-02-11   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-02-11   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-02-11  sala Silvergruva Mathias Halme   Markerad på karta
  2018-02-11  Sala Silvegruva, Gamla Rinman Pelle Larsson    
  2018-02-11  Sala Silvegruva, Nya Rinman Pelle Larsson    
  2018-02-10   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-02-10   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-01-22   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 4 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-01-21   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 3 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-01-21   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2018-01-21   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2018-01-21   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-01-21   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-01-20   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-01-20   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-01-20   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2018-01-20   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2018-01-20   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2018-01-20   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 1 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2018-01-20   Sala Silvergruva Cave 2 dyk 2 - Kim Gustafsson ( Privat log )
  2017-12-28  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-12-28   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-12-28   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-12-28   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2017-12-28   Sala Silvergruva - Mathias Halme  Incident klass 1( Privat log )
  2017-12-28  Sala Silvergruva Tunnrummet Anders Torstensson    
  2017-12-28  Sala Silvergruva Skottkärran Anders Torstensson    
  2017-12-27  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-12-27  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-12-03  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-12-03  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-12-02  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-12-02  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-12-02   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-12-02   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-09-24   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-09-24   Sala Silvergruva, Malmbårsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-09-24   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2017-09-24   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2017-09-17   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-08-24   Sala Silvergruva, Korsande stegarna - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-08-24  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-08-24   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2017-08-23  Sala, Badbrottet Pelle Larsson    
  2017-08-23  Sala, Badbrottet Pelle Larsson    
  2017-06-11  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-06-11  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-06-10  Sala, Badbrottet Pelle Larsson    
  2017-06-04   Badplatser - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-05-07   Sala Silvergruva, Rinman - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-05-07   Sala Silvergruva, Korsande stegarna - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-05-07  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-05-07  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-05-06  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-05-06  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2017-04-22  Sala Silvergruva Malmbåren Kim Gustafsson    
  2017-04-22  Sala Silvergruva Tunnrumsrutten Kim Gustafsson    
  2017-04-14   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-03-12   Sala Silvergruva, Malmbårsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-03-12   Sala Silvergruva, Grävstället - Erik Harrysson ( Privat log )
  2017-03-12   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2017-03-12   Sala Silvergruval - Mathias Halme ( Privat log )
  2017-01-22  Sala Silvergruva Tunnrumsrutten Kim Gustafsson    
  2017-01-22  Sala Silvergruva Korsandestegarna Kim Gustafsson    
  2017-01-22  Sala Silvergruva Gamla Rinnman Kim Gustafsson    
  2016-12-27  Sala Silvergruva Korsande stegar Anders Torstensson    
  2016-12-27  Sala Silvergruva Malmbårsrutten Anders Torstensson    
  2016-12-18   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-12-18   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-12-18   Sala Silvergruva, Tunnrumsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-12-18   Sala Silvergruva, Tunnrumsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-12-02  Sweden Mine Diving Tour Sala Silvergruva Kim Gustafsson    
  2016-10-09   Sala Silvergruva, Tunnrumsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-10-09   Sala Silvergruva, Tunnrumsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-10-09   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-10-09   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-09-04  Stråbrottet, Sala, Oceanic Tech''s dykvecka Jonas Öhman    
  2016-09-04  Stråbrottet, Sala, Oceanic Tech''s dykvecka Jonas Öhman    
  2016-08-28   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-08-28   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-08-28   Sala Silvergruva, Skottkärrerutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-08-28   Sala Silvergruva, Malmbårsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-08-04   Sala Silvergruva, Tunnrumsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-08-04   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-07-28   Sala Silvergruva, Tunnrumsrutten - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-07-28   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-07-14   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-07-02   Sala Silvergruva, Nya Rinman - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-07-02   Sala Silvergruva, Korsande stegarna - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-06-18   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-06-18   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-06-18   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-06-05   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-06-05   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-06-05   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-06-05   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-05-28   Sala Kommun - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-05-28   badplatser i Sala kommun - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-05-22  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2016-05-22  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2016-05-07  Stråbrottet, Sala Johan Pettersson    
  2016-05-06  Stråbrottet, Sala Jonas Öhman    
  2016-05-06  Stråbrottet, Sala Jonas Öhman    
  2016-01-24   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-01-24   Sala Silvergruva - Erik Harrysson ( Privat log )
  2016-01-24   Sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-01-24   sala Silvergruva - Mathias Halme ( Privat log )
  2016-01-06  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2016-01-02  Sala Jill Lundgren    
  2016-01-02  Sala Jill Lundgren    
  2015-12-14  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2015-12-13  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2015-09-26   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2015-09-26   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2015-09-05  Sala Strå Joakim Eklund    
  2015-09-05  Sala Strå Joakim Eklund    
  2015-09-05  Sala stråbrott, badbrott Magnus Lindberg    
  2015-09-05  Sala stråbrott, badbrott Magnus Lindberg    
  2015-08-30  Sala Silvergruva Rinmanrutten Anders Torstensson    
  2015-08-30  Sala Silvergruva Skottkärrerutten Anders Torstensson    
  2015-07-30   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2015-07-19   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2015-07-19   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2015-06-14   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2014-12-28  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-12-28  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-12-28  Sala Silvergruva Korsande stegar Anders Torstensson    
  2014-12-28  Sala Silvergruva Skottkärrerutten Anders Torstensson    
  2014-11-29  Tuna Hästberg Gruvan "Gamla" Anders Torstensson    
  2014-11-15  Stråbrottet, Sala Lotta Collander    
  2014-11-08  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-11-08  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-11-08  Sala Silvergruva Rinmanrutten Anders Torstensson    
  2014-11-08  Sala Silvergruva Rinmanrutten Anders Torstensson    
  2014-10-25   Gudmundtorps brottet Sala - Mathias Halme ( Privat log )
  2014-10-18  Gruva, Sala Silvergruva Henric Kärnhall    
  2014-10-18  Gruva, Sala Silvergruva Henric Kärnhall    
  2014-10-18  Sala Strå Jill Lundgren    
  2014-09-21  Sala Silvergruva Tunnrumsrutten Anders Torstensson    
  2014-09-21  Sala Silvergruva Rinmanrutten Anders Torstensson    
  2014-09-21  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-09-21  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-09-07  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-09-07  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-09-07  Sala Silvergruva Rinmanrutten Anders Torstensson   Markerad på karta
  2014-09-07  Sala Silvergruva Rinmanrutten Anders Torstensson    
  2014-07-29  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-07-28  Sala Jill Lundgren    
  2014-06-29   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2014-06-29   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2014-06-15  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-06-15  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-06-01   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2014-06-01  Sala, Nya Rinman Jill Lundgren    
  2014-05-31  Sala Jill Lundgren    
  2014-05-31  Sala, Malmbåren Jill Lundgren    
  2014-05-04  Sala, Skottkärran Jill Lundgren    
  2014-05-04  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-05-04  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-05-03  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-05-03  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-05-03  Sala Jill Lundgren    
  2014-05-03  Sala, Nya Rinman Jill Lundgren    
  2014-04-21   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2014-04-05  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-04-05  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-02-09  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-02-09  Sala Silvergruva Magnus Lindberg    
  2014-01-05  Stråbrottet, Sala Lotta Collander    
  2013-12-31  Sala Strå Jill Lundgren    
  2013-12-21  Sala, Tunnrumsrutten Jill Lundgren    
  2013-12-21  Sala, Korsande stegarna Jill Lundgren    
  2013-12-14  Stråbrottet, Sala, Sverige Alexander Carter    
  2013-12-07  Sala, Korsande stegarna Jill Lundgren    
  2013-12-07  Sala, Malmbåren Jill Lundgren    
  2013-12-07   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2013-11-16  Sala, Nya Rinman Jill Lundgren    
  2013-11-16   Sala Silvergruva - Tunnrummet - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2013-10-26   Sala Silvergruva - Gamla Rinman - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2013-10-02   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2013-10-01   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2013-09-19  Sala Silvergruva - Första bottnen, Träskon Joakim Bergman    
  2013-08-15   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2013-08-15   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2013-08-07  Sala Stråbrottet Paulo Zavala   Markerad på karta
  2013-08-07  Sala Stråbrottet Paulo Zavala   Markerad på karta
  2013-07-30   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2013-07-30   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2013-07-11   Sala Silvergruva - Tunnrummet - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2013-07-10  Sala Strå Anders Florinus   Markerad på karta
  2013-07-07  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2013-07-07   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2013-07-07   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2013-06-26  Östra Silvbergs gruva, Säter Christoffer Persson    
  2013-06-25  Sala Silvergruva - Korsande stegarna (jumpspot) Christoffer Persson   Markerad på karta
  2013-06-25  Sala Silvergruva - Första botten & Sigilldroppet Christoffer Persson   Markerad på karta
  2013-06-25  Sala Silvergruva Joakim Bergman    
  2013-06-09  Sala Silvergruva - Obelisken Joakim Bergman    
  2013-06-09  Sala Silvergruva - Malmbåren via Fågelholken Joakim Bergman    
  2013-06-06  Stråbrottet, Sala Lotta Collander    
  2013-06-06  Stråbrottet, Sala Lotta Collander    
  2013-06-02  Sala Silvergruva -Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2013-06-01  Ljugansbo Sala Vincent Cheron    
  2013-04-27  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Christoffer Persson   Markerad på karta
  2013-04-27  Sala Silvergruva - Tunnrumsrutten Christoffer Persson   Markerad på karta
  2013-04-27  G:a Rinman turen Sala Johan Molin    
  2013-04-27  Tunnrumsrutten Sala Johan Molin    
  2013-04-27  Sala silvergruva Daniel Ekendahl    
  2013-04-20   Sala Silvergruva, Troglodiver - Jonas Erikson ( Privat log )
  2013-04-20   Sala Silvergruva Swedtech Troglodiver - Magnus Lindberg ( Privat log )
  2013-04-06  Stråbrottet, Sala Jonas Öhman    Foto 
  2013-04-06  Stråbrottet, Sala Johan Pettersson    FotoMarkerad på karta
  2013-04-06  Stråbrottet, Sala Johan Pettersson    FotoMarkerad på karta
  2013-04-06  Stråbrottet, Sala Jonas Öhman    
  2013-03-24  Sala Silvergruva, Habitatet Magnus Christensson    
  2013-03-24  Sala Silvergruva, Gamla Rinman Magnus Christensson    
  2013-02-19  Sala Silvergruva, Christinasjön Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-19  Sala Silvergruva, Nästan Tunnrummet Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-18  Sala Silvergruva, Nya Rinman Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-18  Sala Silvergruva, Nya Rinman Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-18  Sala Silvergruva, Nya Rinman Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-17  Sala Silvergruva, Christinasjön Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-17  Sala Silvergruva, Gamla Rinman Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-17  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2013-02-16  Sala Silvergruva, Christinasjön Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-02-16  Sala Silvergruva, Christinasjön Cave 1 Magnus Christensson    
  2013-01-24  Sala Peter Karlsson    
  2013-01-24  Sala Peter Karlsson    
  2013-01-23  Sala Peter Karlsson    
  2013-01-23  Sala Peter Karlsson    
  2013-01-06  Sala Silvergruva -Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2013-01-06  Sala Silvergruva - Första bottnen, Matplatsen Joakim Bergman    
  2013-01-05  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2013-01-05  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2013-01-04  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2013-01-04  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2012-12-30  Sala Silvergruva -Gamla Rinman Joakim Bergman    
  2012-12-30  Sala Silvergruva -Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2012-12-30   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-12-30   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-12-27  Sala Silvergruva - skottkärran o bortåt Angelica Rydelius Bergman    
  2012-12-19  Sala Silvergruva - "Christians hål" Angelica Rydelius Bergman    
  2012-12-01  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2012-11-18  Stråbrottet, Sala Lotta Collander    
  2012-11-17  Stråbrottet, Sala Jonas Öhman   Markerad på karta
  2012-11-17   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2012-11-04  Sala stråbrott, badbrott Magnus Lindberg    
  2012-11-04  Sala Strå, badbrottet Robert Söderkvist    
  2012-10-21  Sala Strå, badbrottet Robert Söderkvist    
  2012-10-21  Sala Strå, badbrottet Robert Söderkvist    
  2012-10-21  Sala stråbrott, badbrott Magnus Lindberg    
  2012-10-21  Sala stråbrott, badbrott Magnus Lindberg    
  2012-10-11   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2012-10-11   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2012-09-20  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-09-02   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2012-09-02   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2012-09-02   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2012-09-02   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2012-09-01  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson    
  2012-08-28  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson    
  2012-08-21  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson    
  2012-08-18   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2012-08-18   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2012-08-15  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-08-15  Kolsva - "plask o lek" Angelica Rydelius Bergman    
  2012-08-05  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-08-04  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-08-04  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2012-08-04  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2012-08-03  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson    
  2012-07-29  Sala Silvergruva Daniel Nicklasson    
  2012-07-29  Sala Silvergruva Daniel Nicklasson    
  2012-07-28  Sala Silvergruva Daniel Nicklasson   Markerad på karta
  2012-07-18   Sala Silvergruva - Gamla Rinman - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2012-07-12  Sala Silvergruva - Malmbårsrutten & Sigilldroppet Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-07-12  Sala Silvergruva - Malmbårs gången Joakim Bergman    
  2012-07-08  Sala Silvergruva - Första bottnen Joakim Bergman    
  2012-07-08  Sala Silvergruva - Korsande-stegarna Joakim Bergman    
  2012-07-01  Sala stråbrott, badbrott Magnus Lindberg    
  2012-07-01  Sala stråbrott, badbrott Magnus Lindberg    
  2012-06-18   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2012-06-18   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2012-06-18  Sala Silvergruva - Första Botten Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-06-18  Sala Silvergruva - Vagnsdroppet Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-06-18  Sala Silvergruva - Nya Rinman Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-06-18  Sala Silvergruva - Korsande stegarna & G-III Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-06-17  Sala Silvergruva - Första botten Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-06-17  Sala Silvergruva - Första botten Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-06-17   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2012-06-17   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2012-06-09   Sala Silvergruva - Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2012-06-09   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-06-09  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2012-06-06  Klasbo brott Sala Vincent Cheron    
  2012-06-03  Stråbrottet, sala Erik Olsson  Incident klass 1  
  2012-05-27   Sala Silvergruva - Joakim Bergman ( Privat log )
  2012-05-13  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2012-05-13  Sala Silvergruva - Malmbårs gången Joakim Bergman    
  2012-05-12  Sala Silvergruva - Tunnrumsrutten (circuit) Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-05-12  Sala Silvergruva - Korsande stegarna & Obelisken Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-05-03  Sala Silvergruva - Malmbårsgången Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-05-03  Sala Silvergruva - Malmbårs gången Joakim Bergman    
  2012-04-29  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2012-04-29   Sala Silverguva - skottkärran o bortåt - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2012-04-29   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-04-29   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-04-22  Sala, Stråbrottet Badbrottet Daniel Eriksson    
  2012-04-22  Sala Jill Lundgren    
  2012-04-22  Sala Jill Lundgren    
  2012-04-21  Sala Jill Lundgren    
  2012-04-21  Sala Jill Lundgren    
  2012-04-15  Sala Strå Jill Lundgren    
  2012-04-12  Sala Silvergruva - Tunnrummet Christoffer Persson   Markerad på karta
  2012-04-12  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2012-03-20  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Angelica Rydelius Bergman    
  2012-03-14  Sala Silvergruva - Christinasjön Joakim Bergman    
  2012-02-19  Sala Silvergruva - första bottnen, "Central North" Joakim Bergman    
  2012-02-19  Sala Silvergruva - Korsande-stegarna, obelisken Joakim Bergman    
  2012-02-12  Sala Silvergruva - Grunda Rinman Joakim Bergman    
  2012-01-15   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-01-15   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-01-06  Sala Silvergruva - Gamla Rinman + Malmbåren Angelica Rydelius Bergman    
  2012-01-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2012-01-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-12-20   Sala Silvergruva - Första bottnen - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-12-18  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Angelica Rydelius Bergman    
  2011-12-03   Sala Silvergruva - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-12-03   Sala Silverguva - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-11-20  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2011-11-20  Sala Silvergruva - Första bottnen Joakim Bergman    
  2011-11-05   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2011-10-30  Sala Silvergruva - första bottnen, "Upper North" Joakim Bergman    
  2011-10-30  Sala Silvergruva - Malmbårs gången Joakim Bergman    
  2011-10-30   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-10-30   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-10-27  Sala Silvergruva - Korsade stegarna Angelica Rydelius Bergman    
  2011-10-16  Kolsva - "plask o lek" Angelica Rydelius Bergman    
  2011-10-15   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2011-10-15   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2011-10-15   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2011-10-15   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2011-10-15  Sala Silvergruva - Grunda Rinman G3 Joakim Bergman    
  2011-10-15  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2011-10-13  Sala Silvergruva - Oscarsbassängen Joakim Bergman    
  2011-10-05  Sala Silvergruva - Korsade stegarna + Obelisken Angelica Rydelius Bergman    
  2011-09-18  Sala Silvergruva - Första bottnen, Obelisken Joakim Bergman    
  2011-09-18  Sala Silvergruva - Första bottnen linan,grävställe Joakim Bergman    
  2011-09-18  Klasbo brott Sala Vincent Cheron    
  2011-09-10   Tunahästberg - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-08-22  Sala Silvergruva - Första bottnen, Obelisken mm Joakim Bergman    
  2011-07-31  Sala Silvergruva - Christinasjön Joakim Bergman    
  2011-07-31  Sala Silvergruva - Christinasjön Joakim Bergman    
  2011-07-31  Sala Silvergruva - Första bottnen, Matplatsen Joakim Bergman    
  2011-07-31  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2011-07-31  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2011-07-17  Sala Stråbrottet - "plask & lek" Angelica Rydelius Bergman    
  2011-07-12  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2011-07-07  Sala, Sala stråbrott Johan Kärnhall    
  2011-07-06  Sala Silvergruva - Korsade stegarna Angelica Rydelius Bergman    
  2011-07-03  Stråbrottet, Sala Karin Nillius    
  2011-07-03  Sala Silvergruva - första bottnen, "Central North" Joakim Bergman    
  2011-07-03   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-06-16  Sala Silvergruva - Malmbårsgången + Gamla Rinman Angelica Rydelius Bergman    
  2011-06-05  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2011-05-14   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2011-05-14   Sala Stråbrottet - Mathias Halme ( Privat log )
  2011-05-14   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2011-05-14   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2011-05-12  Jugansbo, stenkolsbrott nr. 1, Sala Karin Nillius    
  2011-05-12  Jugansbo, stenkolsbrott nr. 1, Sala Karin Nillius    
  2011-04-28   Sala Silvergruva - Tunnrummet - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-24   Sala Silvergruva - grundsupport - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-24   Cave2 - Sala Silvergruva - Gamla Rinman - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-24   Kursdyk Cave2 - Sala Silvergruva -Gamla Rinman - Joakim Bergman ( Privat log )
  2011-04-24  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2011-04-14   Sala Silvergruva - Gamla Rinman - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-10  Sala Silvergruva - Första bottnen, Obelisken Joakim Bergman    
  2011-04-10  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2011-04-10  Sala Silvergruva - Malmbårs gången Joakim Bergman    
  2011-04-03   Kursdyk Cave2 - Sala -första bottnen,Central North - Joakim Bergman ( Privat log )
  2011-04-03   Kursdyk Cave2 - Sala Silvergruva - Malmbårs gången - Joakim Bergman ( Privat log )
  2011-04-03  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2011-04-03  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2011-04-03   Cave2 - Sala Silvergruva - Första bottnen - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-03   Cave2 - Sala Silvergruva - Malmbårsrutten - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-02   Cave2 - Sala Silvergruva - Tunnrummet - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-02   Cave2 - Sala Silvergruva - Första bottnen - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-04-02  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2011-04-02  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2011-04-02   Kursdyk Cave2 - Sala Silvergruva -Tunnrumms rutten - Joakim Bergman ( Privat log )
  2011-04-02   Kursdyk Cave2 - Sala -första bottnen,Central North - Joakim Bergman ( Privat log )
  2011-03-26  Sala Silvergruva - Grunda Rinman G3 Joakim Bergman    
  2011-03-13   Sala Silvergruva - Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-03-13   Sala Silvergruva - Gamla Rinman - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-03-03  Sala Silvergruva - första bottnen, "Central North" Joakim Bergman    
  2011-02-27   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-02-27   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-02-27   Sala Silvergruva - grundsupport - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-02-17   Sala Silvergruva - Malmbårsgången - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-02-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-02-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-02-06  Sala Silvergruva - Första bottnen, Obelisken Joakim Bergman    
  2011-02-06  Sala Silvergruva - Grunda Rinman Joakim Bergman    
  2011-01-29  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2011-01-29  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2011-01-20  Gruva, Sala Silvergruva, Tunnrumslinan Linda Haglund    
  2011-01-20  Gruva, Sala Silvergruva, Nya Rinm. + kors.stegarna Linda Haglund    
  2011-01-15  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2011-01-11  Gruva, Sala, Gamla Rinman + Malmbåren Linda Haglund    
  2011-01-06  Sala Silvergruva - Tunnrummet Christoffer Persson    
  2011-01-06  Gruva, Sala Silvergruva, Tunn-rummet/Skottkärran Linda Haglund    
  2011-01-06  Gruva, Sala Silvergruva, Nya Rinm. + kors.stegarna Linda Haglund    
  2011-01-06   Sala Silvergruva - Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2011-01-06  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2011-01-06  Sala Silvergruva - Skottkärran & Telestolpen Christoffer Persson    
  2011-01-06  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten grävområdet Joakim Bergman    
  2011-01-06  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2011-01-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2011-01-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-12-29  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2010-12-29  Sala Silvergruva - Grunda Rinman G3 Joakim Bergman    
  2010-12-29  Sala Silvergruva - Christinasjön Joakim Bergman    
  2010-12-29  Gruva, Sala Silvergruva, Tunn-rummet Linda Haglund    
  2010-12-29  Gruva, Sala Silvergruva, skottkärran Linda Haglund    
  2010-12-22  Gruva, Sala Silvergruva, Tunn-rummet Linda Haglund    
  2010-12-22  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2010-12-19  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2010-12-12  Gruva, Sala Silvergruva, Gamla Rinman Linda Haglund    
  2010-12-12  Gruva, Sala Silvergruva, Tunn-rummet Linda Haglund    
  2010-12-12  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2010-12-09  Sala Silvergruva - Malmbårsgången Angelica Rydelius Bergman    
  2010-12-02  Gruva, Sala Silvergruva, Gamla Rinman Linda Haglund    
  2010-12-02  Sala Silvergruva - Grunda Rinman Joakim Bergman    
  2010-11-20  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2010-11-20   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-11-20   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-11-13   Sala silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-11-13   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-11-13  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2010-11-13  Sala Silvergruva - Grunda Rinman G3 Joakim Bergman    
  2010-11-11   Sala Silvergruva - Tunnrummet - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-10-31  Tuna Hästberg - vagnen o nästan Spegelgången Angelica Rydelius Bergman    
  2010-10-30  Tuna Hästberg - "Östra-Västra" o Elcentralen Angelica Rydelius Bergman    
  2010-10-24  Sala, Stråbrottet Badbrottet Daniel Eriksson    
  2010-10-24  Sala, Stråbrottet Badbrottet Daniel Eriksson  Incident klass 2  
  2010-10-24  Sala, Stråbrottet Martin Murén    
  2010-10-24  Sala, Stråbrottet Martin Murén    
  2010-10-24  Sala Silvergruva - Skottkärran Joakim Bergman    
  2010-10-24  Sala Katja Ritter    
  2010-10-24  Sala Katja Ritter    
  2010-10-14  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2010-10-14  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2010-10-13  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Christoffer Persson    
  2010-10-07  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-10-07  Gruva, Sala Silvergruva, nya & gamla Rinman Linda Haglund    
  2010-10-02  Sala Silvergruva - Räddningsövningar Angelica Rydelius Bergman    
  2010-09-16  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2010-09-16  Gruva, Sala Silvergruva, Obelixen mm Linda Haglund    
  2010-09-07  Sala Silvergruva - Malmbårs gången Joakim Bergman    
  2010-09-05  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2010-09-05  Sala Silvergruva - Nya Rinman början Malmbårsgång Angelica Rydelius Bergman    
  2010-09-04  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Angelica Rydelius Bergman    
  2010-08-29   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2010-08-29   Stråbrottet, Sala - Erik Harrysson ( Privat log )
  2010-08-29  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-29  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-23  Sala Silvergruva - Obelisken Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-23  Sala Silvergruva - Christinasjön Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-21  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Angelica Rydelius Bergman    
  2010-08-21  Sala Silvergruva - Korsade stegarna Angelica Rydelius Bergman    
  2010-08-19  Sala Silvergruva - Tunnrumms rutten Joakim Bergman    
  2010-08-14  SALA Badbrott Mogge Sköld    Foto 
  2010-08-14  SALA Badbrott Mogge Sköld    Foto 
  2010-08-14  Sala, Stråbrottet Johan Sjöholm    FotoMarkerad på karta
  2010-08-14  Sala, Stråbrottet Johan Sjöholm  Incident klass 1  Foto 
  2010-08-14  Sala, Stråbrottet Daniel Dandemar    
  2010-08-14  Sala, Stråbrottet Daniel Dandemar    
  2010-08-14  Sala, badbrottet Miguel Eliasson    
  2010-08-14  Sala, badbrottet Miguel Eliasson    
  2010-08-14  Börsås/Sandvik, Gullmarn Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-13  Sala Silvergruva - Malmbårsrutten & Gamla Rinman Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-13  Sala Silvergruva - Korsande stegarna Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-12  Sala Silvergruva - Tunnrummet Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-12  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-11  Sala Silvergruva - Nya Rinman Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-11  Sala Silvergruva - Tunnrumsrutten Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-11  Sala Silvergruva - Gamla Rinman Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-11  Sala Silvergruva - Central North Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-08-10  Gruva, Sala Silvergruva, Tunn-rummet Linda Haglund    
  2010-08-10  Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2010-08-07  Sala, Strå kalkbrott Karsten Ovesen   Markerad på karta
  2010-08-07  Sala, Strå kalkbrott Karsten Ovesen   Markerad på karta
  2010-08-05   Stråbrottet, Sala - Mika Moilanen ( Privat log )
  2010-08-05  Strå Kalkbrott, Sala Max Nilsson   Markerad på karta
  2010-08-03  Sala. Badbrottet Henrik Sköld    
  2010-07-31   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-07-29  Sala Silvergruva - Christinasjön, botten Joakim Bergman    
  2010-07-25  Strå Kalkbrott, Sala Max Nilsson    
  2010-07-25  Strå Kalkbrott, Sala Max Nilsson   Markerad på karta
  2010-07-25   Stråbrottet, Sala - Mika Moilanen ( Privat log )
  2010-07-25   Stråbrottet, Sala - Mika Moilanen ( Privat log )
  2010-07-13  Gruvturné, Sala Stråbrott Henric Kärnhall    
  2010-07-13  Gruvturné, Sala Stråbrott Henric Kärnhall    Foto 
  2010-07-04  Lånsta Grustag Sala Roger Perlefelt    
  2010-07-04  Lånsta Grustag Sala Roger Perlefelt    
  2010-06-19   Sala Silvergruva - Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-06-19   Sala Silvergruva - Gamla Rinman + Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-06-13   Sala Silvergruva - Gamla Rinman - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-06-12   Sala Silvergruva - Tunnrummet - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-06-04   Sala Silvergruva - Gustav III-schaktet - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-05-30  Hallsta grustag mellan Sala-Västerås Roger Perlefelt    
  2010-05-30  Hallsta grustag mellan Sala-Västerås Roger Perlefelt    
  2010-05-13  Hallsta grustag mellan Sala-Västerås Roger Perlefelt   Markerad på karta
  2010-05-09   Kolsva fältspatgruva - mörka schaktet bl.a. - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-04-30  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-04-30  Stråbrottet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-04-30  Finntorpet, Sala Christoffer Persson   Markerad på karta
  2010-04-24  Harm, Lillsved Jani Kohtanen    
  2010-04-17   Gruva, A1 - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-04-10  Cave1- A-gruvan - A1 Angelica Rydelius Bergman    
  2010-04-06  Cave1 - Sala Silvergruva - Gamla Rinman m.m. Angelica Rydelius Bergman    
  2010-04-06  Cave1 - Sala Silvergruva - Tunnrummet Angelica Rydelius Bergman    
  2010-04-05   Cave1 - Sala Silvergruva - Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-04-05   Cave1 - Sala Silvergruva - Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-04-05  Cave1 - Sala Silvergruva - Gamla Rinman Angelica Rydelius Bergman    
  2010-04-05   Kursdyk Cave1 - Sala Silvergruva - Joakim Bergman ( Privat log )
  2010-04-05   Kursdyk Cave1 - Sala Silvergruva - Joakim Bergman ( Privat log )
  2010-04-05   Kursdyk Cave1 - Sala Silvergruva - Joakim Bergman ( Privat log )
  2010-03-31  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2010-03-28  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2010-03-28  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2010-03-13  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2010-03-13  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2010-03-13   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-03-13   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-03-07  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    
  2010-03-06  Sala Silvergruva Torbjörn Gylleus    Foto 
  2010-03-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-02-21  Sala Peter Karlsson    
  2010-02-21  Sala Peter Karlsson    
  2010-02-21  Sala Peter Karlsson    
  2010-02-21   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-02-21   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-02-21   Gruva, Sala Silvergruva - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-28  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2010-01-24  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2010-01-24  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2010-01-24   Gruva, Sala Silvergruva (Cave 1) - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-24   Gruva, Sala Silvergruva (Cave 1) - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-24  Sala Peter Karlsson    
  2010-01-24  Sala Peter Karlsson    
  2010-01-23  Sala Peter Karlsson    
  2010-01-23  Sala Peter Karlsson    
  2010-01-23  Sala Peter Karlsson    
  2010-01-23   Gruva, Sala Silvergruva (Cave 1) - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-23   Gruva, Sala Silvergruva (Cave 1) - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-23   Gruva, Sala Silvergruva (Cave 1) - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-23   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-01-23   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-01-22   Gruva, Sala Silvergruva (Cave 1) - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-22   Gruva, Sala Silvergruva (Cave 1) - Henric Kärnhall ( Privat log )
  2010-01-22  Sala Peter Karlsson    
  2010-01-22  sala Peter Karlsson    
  2010-01-06   Sala Silvergruva - Christinasjön - Angelica Rydelius Bergman ( Privat log )
  2010-01-06  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2010-01-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2010-01-06   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-12-30  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-30  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-30  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-29  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-29  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-29  Sala Stråbrott Marcus Wetterling    
  2009-12-28  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-28  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-27  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2009-12-27  Sala Silvergruva - Christinasjön Angelica Rydelius Bergman    
  2009-12-27  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-27  Sala Silvergruva Johan Viklund    
  2009-12-27   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-12-27   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-12-13  Sala, Strå Kalkbrott Jonas Erikson    
  2009-12-13  Sala, Strå Kalkbrott Jonas Erikson    
  2009-12-11  Kolsva fältspatgruva Angelica Rydelius Bergman    
  2009-11-29  Stråbrottet, Sala ????? Karin Nillius    
  2009-11-29  Stråbrottet, Sala ????? Karin Nillius    
  2009-11-21   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-11-21   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-11-15  Sala Badbrott / Strå Martin Kardell    
  2009-11-11  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2009-11-11  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2009-10-25   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-10-25   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-10-24  Sala Badbrottet Miguel Eliasson    
  2009-10-24  Naturdyk, Sala Strå (badbrottet) Linda Haglund    
  2009-10-24  Naturdyk, Sala Strå (badbrottet) Linda Haglund    
  2009-10-24   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-10-24   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-10-24  Sala Badbrottet Miguel Eliasson    
  2009-10-02  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2009-10-02  Sala Silvergruva Andreas Lund    
  2009-08-20  Sala Silvergruva, Första botten Tobias Engström    
  2009-08-07   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-07-26  Fredriksbergs Gruva Tobias Minde    FotoMarkerad på karta
  2009-06-25  Sala, Strå/badbrott Mirja Wendemar    
  2009-06-15  Husbygropen, Ekerö Tobias Minde    
  2009-06-14  Sala - "Badbrottet" 13,5 Tobias Minde    
  2009-06-14  Sala - "Badbrottet" 13,5 Tobias Minde    
  2009-06-04  Sala - "Badbrottet" 13,5 Tobias Minde    
  2009-06-04  Sala - "Badbrottet" 13,5 Tobias Minde    
  2009-05-31   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-05-30  Sala silvergruva - Nya Rinman Stefan Löfgren    
  2009-05-30  Hölödroppet ettan Tobias Minde    
  2009-05-17  Sala - "Badbrottet" 13,5 Tobias Minde    
  2009-05-17  Sala - "Badbrottet" 13,5 Tobias Minde    
  2009-05-17  Sala Badbrottet Miguel Eliasson    
  2009-05-17  Sala Badbrottet Miguel Eliasson    
  2009-05-17  Sv "badbrottet" Sala Marcus Reyier    
  2009-05-17  Sv "badbrottet" Sala Marcus Reyier    
  2009-05-17  Sala, Badbrottet Anders Knutsson    
  2009-05-17  Sala, Badbrottet Anders Knutsson    
  2009-05-17  Sala Katja Ritter    
  2009-05-17  Sala gruvor Tero Nykänen    
  2009-05-06  Kvinnersta Södra Tobias Minde   Markerad på karta
  2009-05-06  Kvinnersta Södra Tobias Minde   Markerad på karta
  2009-05-03  Sala - "Badbrottet" 13,5 Tobias Minde    
  2009-05-01  Klasbo brott Sala Vincent Cheron    
  2009-04-19  Sala Silvergruva, Tunnrummet Tobias Engström    
  2009-04-19  Sala silvergruva - Nya Rinman Stefan Löfgren    
  2009-04-19  Sala Silvergruva, Gamla Rinman Tobias Engström    
  2009-04-19  Kolsva fältspatgruva Angelica Rydelius Bergman    
  2009-04-17  Sala Silvergruva, Nya Rinman Tobias Engström    
  2009-04-17  Sala Silvergruva, Tunnrummet Tobias Engström    
  2009-04-05  Sala Silvergruva, Gamla Rinman Tobias Engström    
  2009-04-05  Sala Silvergruva, Skottkärran Tobias Engström    
  2009-04-04   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-04-04   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-03-19   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-03-08   Sala Silvergruva - Martin Nordin ( Privat log )
  2009-03-08   Sala Silvergruva - Martin Nordin ( Privat log )
  2009-01-25   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2009-01-11  Sala Silvergruva, Tunnrummet Tobias Engström    
  2009-01-11  Sala Silvergruva, Nya Rinman + Sjön Tobias Engström    
  2008-12-30  Sala Silvergruva, Tunnrummet Tobias Engström    
  2008-12-30  Sala Silvergruva, Gustav III''s shakt Tobias Engström    
  2008-12-30  Sala Silvergruva, Nya Rinman Tobias Engström    
  2008-12-28  Harm, förbi Galeasen Angelica Rydelius Bergman    
  2008-12-27   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-12-27   Sala silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-12-14   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-12-14   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-11-23  Sala, Badbrottet Anders Knutsson    
  2008-11-23  Sala, Stråbrottet Johan Sjöholm  Incident klass 1  Foto 
  2008-11-23  Sala, Stråbrottet Jani Kohtanen    
  2008-11-23  Sala, badbrottet. Andreas Brodow    
  2008-11-23  Sala, Stråbrottet Jani Kohtanen    
  2008-11-23  Sala, Badbrottet Anders Knutsson    
  2008-10-30   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-10-25  Stråbrottet, Sala Karin Nillius    
  2008-10-25  Sala Karin Nillius    
  2008-10-04  Ljugansbo Sala Vincent Cheron    
  2008-09-28  Sala Strå Jill Lundgren    
  2008-09-28  Sala Strå Jill Lundgren    
  2008-09-27  Sala, Strå Kalkbrott Jonas Erikson    
  2008-09-27  Sala, Strå Kalkbrott Jonas Erikson    
  2008-09-21   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-09-20   Sala Stråbrottet / Badbrottet - Linda Kruusmägi ( Privat log )
  2008-09-20   Sala Stråbrottet / Badbrottet - Linda Kruusmägi   Foto( Privat log )
  2008-09-20  Sala, Stråbrottet Badbrottet Anders Markoff   Markerad på karta
  2008-09-20  Sala, Stråbrottet Badbrottet Anders Markoff   Markerad på karta
  2008-08-24   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-08-24   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-08-09  Sala stråbrotett Artur Malek    
  2008-08-09  Sala stråbrotett Artur Malek    
  2008-08-07   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-07-31  Sala Stråbrottet Angelica Rydelius Bergman    
  2008-07-31  Sala Stråbrottet Angelica Rydelius Bergman    
  2008-07-16  Sala, Stråbrottet Joakim Bergman    
  2008-07-16  Sala Stråbrottet Angelica Rydelius Bergman    
  2008-07-13  Stråbrottet, Sala Ylva Lindgren    
  2008-07-13  Stråbrottet, Sala Ylva Lindgren    
  2008-07-13  Stråbrottet..Sala Jerker Brandt    
  2008-07-08  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2008-06-07  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2008-06-07  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2008-06-05  Stråbrottet Sala Annette Larsson    
  2008-05-10  Grustag utanför Hallsta (Mellan Västerås och Sala) Henrik Johansson   Markerad på karta
  2008-05-10  Grustag utanför Hallsta (mellan Västerås och Sala) Elin Ståhl Johansson   Markerad på karta
  2008-05-09  Grustag utanför Hallsta (Mellan Västerås och Sala) Henrik Johansson   Markerad på karta
  2008-05-09  Grustag utanför Hallsta (mellan Västerås och Sala) Elin Ståhl Johansson  Incident klass 1 Markerad på karta
  2008-05-03  Finntorpetskalkbrott Sala Vincent Cheron    
  2008-04-27  Sala stråbrott Fredrik Lerigon    
  2008-04-27  Sala stråbrott Fredrik Lerigon    
  2008-04-12   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-04-12   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-03-30  Ojamo - 4*4 Stefan Löfgren   Markerad på karta
  2008-03-09   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-02-17   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-02-02   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-02-02   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-01-26   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-01-26   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2008-01-17   Sala Badbrott / Strå - Martin Kardell ( Privat log )
  2007-12-16   Sala Silvergruva - Lennart Gransten  Incident klass 1( Privat log )
  2007-12-16   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2007-10-20  Stråbrottet Sala Annette Larsson    
  2007-10-13   Sala Silvergruva - Lennart Gransten ( Privat log )
  2007-09-22  Utanför Väjern Martin Kardell    
  2007-08-09  Sala badbrott Martin Kardell    
  2007-08-09  Sala badbrott Martin Kardell    
  2007-06-02  Sverige, Sala, Stråbrottet Johan Öckerman    
  2007-06-02  Sverige, Sala, Stråbrottet Johan Öckerman    
  2007-05-23  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2007-05-12  Sverige, Sala, Stråbrottet Johan Öckerman    
  2007-05-12  Sverige, Sala, Stråbrottet Johan Öckerman    
  2006-11-25  Sala badbrott Martin Kardell    
  2006-11-25  Sala badbrott Martin Kardell    
  2006-09-17  Sala Kalkbrott Michael Sjölin    
  2006-09-17  Sala Kalkbrott Michael Sjölin    
  2006-09-14  Sala badbrott Martin Kardell    
  2006-09-05  Sala badbrott Martin Kardell    
  2006-08-30  Sala Silvergruva Per Lundström    
  2006-08-21  Sala badbrott Martin Kardell    
  2006-07-01  Sala badbrott Martin Kardell    
  2006-06-26  Sala damm Camilla Nystrand  Incident klass 1  
  2006-06-01  Saladammarna Andreas Isacsson    
  2006-05-17  Sala badbrott Martin Kardell    
  2006-03-09  Sala-Kontoret Vincent Cheron    
  2006-03-09  Sala-Kontoret Vincent Cheron    
  2005-12-10  Sala Fredrik Lanner    
  2005-12-04  Sala Badbrott / Strå Martin Kardell    
  2005-12-04  Sala Badbrott / Strå Martin Kardell    
  2005-11-05  Sala badbrottet Patrik Thulin    
  2005-10-15  Sala, Stråbrottet Patrik Pettersson    
  2005-10-15  Sala, Stråbrottet Patrik Pettersson    
  2005-10-05  Sala Badbrott Fredrik Malmqvist    
  2005-09-18  sala kalkbrott Björn Englund    
  2005-09-18  sala kalkbrott Björn Englund    
  2005-08-21  Uskavi / Siggebohyttans kalkbrott, Stora och Lilla Martin Kardell    
  2005-07-14  Brottet i Sala Kristoffer Arfvidson  Incident klass 2  
  2005-07-14  Brottet i Sala Kristoffer Arfvidson    
  2005-05-24  Bad brottet i sala Fredrik Åberg    
  2005-05-18  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2005-05-18  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2005-05-05   Sala - Lennart Gransten ( Privat log )
  2005-05-05   Sala - Lennart Gransten ( Privat log )
  2005-04-17  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2005-04-17  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2005-01-22   Sala - Lennart Gransten ( Privat log )
  2005-01-22   Sala - Lennart Gransten ( Privat log )
  2005-01-22  Sala: Badbrottet (isdyk) Terese Kalinski    Foto 
  2005-01-22  Sala: Badbrottet (isdyk) Terese Kalinski    
  2004-12-29  Sala Badbrott Lennart Berg    
  2004-12-11  Sala Badbrott Lennart Berg    
  2004-11-20  Finntorpet, Sala Lennart Berg    
  2004-10-27  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-10-17  Sala Badbrott Lennart Berg    
  2004-10-07  Sala Strå Magnus Lind    
  2004-09-26  Sala kalkbrott, Sala Mats Valli    
  2004-09-26  Sala kalkbrott, Sala Mats Valli    
  2004-09-26  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-09-26  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-09-19  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-09-19  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-09-19  Sala kalkbrott Mats Valli    
  2004-09-19  Sala kalkbrott Mats Valli    
  2004-08-25  Sala kalkbrott, Sala Mats Valli    
  2004-08-25  Sala kalkbrott, Sala Mats Valli    
  2004-08-25  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-08-25  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-08-01  Badbrottet Sala EAN 35% Lars Lindblad    
  2004-08-01  Badbrottet Sala EAN 35% Lars Lindblad    
  2004-08-01  Badbrottet, Sala Martina Olahay    Foto 
  2004-07-04  Sala kalkbrott, Sala Mats Valli    
  2004-07-04  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-06-24  Gistad marmorgruva Terese Kalinski    
  2004-06-13  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-06-13  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2004-05-27  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-05-27  Sala Badbrott Martin Kardell    
  2004-05-21  MSD 2 - Sala Strå Magnus Lind    
  2004-05-21  MSD 3 - Sala Strå Magnus Lind    
  2004-05-12  Hallstagropen, längs Salavägen Magnus Lind    
  2004-05-01  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2004-05-01  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2004-04-21  Sala Strå Stellan Forthmeijer  Incident klass 1  
  2004-03-06  Sala brottet Therese Luthman    
  2004-03-06  Sala Tobias Luthman    
  2004-01-25  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2003-12-06  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    
  2003-11-23  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    
  2003-11-15  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    Foto 
  2003-11-15  Finntorpet, Sala Björn Atthoff    
  2003-11-08   Sala dammar - Lennart Gransten ( Privat log )
  2003-11-08   Sala Dammar - Lennart Gransten ( Privat log )
  2003-11-08  Kalkbrott Sala Fredrik Blomqvist    
  2003-10-19  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2003-10-14  Hallstagropen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-10-05  Alvik: "Tore" Terese Kalinski    
  2003-10-02  Hallstagropen, längs Salavägen Magnus Lind    
  2003-09-24  Hallstagropen, längs Salavägen Magnus Lind    
  2003-09-14  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    
  2003-09-14  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    
  2003-09-14  Kalkbrott Sala Fredrik Blomqvist    
  2003-09-11  Hallstagropen, längs Salavägen Magnus Lind    
  2003-08-31  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    Foto 
  2003-08-31  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    Foto 
  2003-08-24  Kalkbrottet bakom Sala silvergryuva Daniel Herneson    
  2003-08-23  Stråbruket, Sala Anna Kirch    
  2003-08-23  Stråbruket, Sala Anna Kirch    
  2003-08-20  Finntorp, Sala Magnus Lind    
  2003-08-18  Hallstagropen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-08-17  Hallstagropen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-08-16  Hallsta Anders Andersson    
  2003-08-14  Badbrottet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-08-09  Hallstagropen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-08-07  Naturdyk, Vagnhärad kalkbrott Linda Haglund    
  2003-08-06  Grällstaåsen Jan Noring    
  2003-07-30  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2003-07-30  Sala brottet Katarina Sjöberg    
  2003-07-23  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2003-07-16  Badbrottet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-07-14  Badbrottet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-07-08  Hallstagropen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-07-07  Sala badbrotten Richard Westermark    
  2003-06-28  Sala badbrott Andreas Borgström    
  2003-06-28  Sala badbrott Andreas Borgström    
  2003-06-28  Sala kalkbrott Mats Valli    
  2003-06-28  Sala kalkbrott Mats Valli    
  2003-06-28  Öninge, Vättern Jenny Tjernberg    
  2003-06-26  Badbrottet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-06-26  Sala Strå Anders Schön    
  2003-06-24  Finntorpet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-06-18  Sala Badbrott Marco Kaisto    
  2003-06-18  Badbrottet, Sala Lennart Berg    
  2003-06-15  Sala damm, Sala, Sverige Mathias Kolmodin    
  2003-06-15  Sala damm, Sala, Sverige Mathias Kolmodin    
  2003-06-15  Wennerströmska brottet i sala Christoffer Gustafsson    
  2003-06-15  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    
  2003-06-15  Sala: Badbrottet Terese Kalinski    
  2003-06-12  Sala, Stråbrottet Richard Westermark    
  2003-06-01  Badbrottet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-05-30  Hallstagropen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-05-30  Nitroxuppdyk: Sala badbrott Terese Kalinski    Foto 
  2003-05-30  Nitroxuppdyk: Sala badbrott Terese Kalinski    Foto 
  2003-05-29  Hillingen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-05-24  Badbrottet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-05-13  Badbrottet, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-04-26  Hallstagropen, Sala Jenny Tjernberg    
  2003-04-13  Sala damm Magnus Carlsson    
  2003-04-05  Sala gruvnåntinghål Richard Westermark    
  2003-03-31  Sala Damm Magnus Carlsson    
  2003-03-30  Saladamm. "Badbrottet" Patrik Pettersson    
  2003-03-22  Sala kalkbrott Mattias Brunk    
  2003-03-20  Sala Dagbrott Lars Thomsson   Markerad på karta
  2002-12-08  Sala, Badbrottet Andréas Wallner    
  2002-12-08  Sala, Badbrottet Andréas Wallner    
  2002-12-01  Sala Kalkbrott Fredrik Lanner    
  2002-11-24  Sala kalkbrott Fredrik Lanner    
  2002-11-09  Sala damm Kalkbrott Jerker Brandt    
  2002-11-09  Saladamm Niklas Györi    
  2002-11-08  Sala - Saladamm, dagbrott Leif Hortlund    
  2002-10-13  Sala Strå Anders Schön    
  2002-09-08  Badbrottet - Sala Annika Nyström    
  2002-08-03  Badbrottet i Sala Annika Nyström    
  2002-07-30  Finntorpet Sala Anders Andersson    
  2002-07-30  Finntorpet Sala Anders Andersson    
  2002-07-07  Badbrottet - Sala Annika Nyström    
  2002-06-07  Finntorpsbrottet Sala Lars Lindblad  Incident klass 1  
  2002-06-07  Finntorpsbrottet Sala Lars Lindblad    
  2002-06-01  Sala, Finntorpet Martin Rehnberg    
  2002-05-19  Finntorpet, Sala Anders Schön    
  2002-05-12  Finntorpet, Sala Anders Schön    
  2002-05-05  Finntorp Sala Daniel Nordström    
  2002-04-27  Lånsta Grusgrop Annika Nyström    
  2002-01-30  Sala gruva Conny Billquist    
  2001-12-25  Gunstagropen (mot Sala) Robert Thorgren    
  2001-12-25  Gunstagropen (mot Sala) Robert Thorgren    
  2001-12-15  Sala, saladamm Andreas Nyåker    
  2001-12-12  Gunstagrupen/Sala Katarina Sjöberg    
  2001-12-11  Sala, saladamm Andreas Nyåker    
  2001-11-18  Vassvik, Värmdö Per Elmefors    
  2001-10-19  OW6 ANNAT BROTT I SALA Anders Andersson    
  2001-10-14  Silvbergs gruva, Säter, Sala Per Elmefors    
  2001-10-14  Silvbergs gruva, Säter (Sala), Sverige Marit Fritzson    
  2001-10-14  Silvbergs gruva, Säter (Sala), Sverige Marit Fritzson    
  2001-10-14  Silvbergs östra gruva (Sala) Mats Elmefors    
  2001-10-14  Silvbergs östra gruva (Sala) Mats Elmefors    
  2001-10-13  OW5 KALKBROTT I SALA Anders Andersson    
  2000-07-15   Hallstagropen - Petri Ukonmäki ( Privat log )
  2000-05-14  Gunstagropen (mot Sala) Robert Thorgren    
  1999-12-11  ERKEN - Norrtälje Anna-Lena Myrén    
  1999-08-21  Gunstagropen (mot Sala) Robert Thorgren    
  1999-08-04  Gunstagropen (mot Sala) Robert Thorgren    
0