Namn: Lösen:

Dykutbildning, dykutfärder och Produktsäkerhetslagen


2008-06-04
Läst: 6 084 gånger.

Produktsäkerhetslagen är den lag som ställer krav på att varor och tjänster som näringsidkare erbjuder till konsumenter ska vara säkra. De flesta känner inte till att lagen även omfattar säkerheten hos tjänster, som till exempel dykutbildning och dykutfärder.

Tillsynsansvaret när det gäller säkerheten för fritidsdykning i Sverige ligger hos Konsumentverket. När en allvarlig olycka har inträffat under en dykutbildning eller en dykutfärd har företagaren en skyldighet att underrätta Konsumentverket om detta och meddela vilka åtgärder man vidtagit för att hindra att fler olycksfall inträffar.

(Läs mer på Konsumentverkets hemsida) http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1694&lngArticleId=5490

När det gäller att bedöma om en risk hos en tjänst är godtagbar och i enlighet med hög skyddsnivå så tas hänsyn till:

1.Hur tjänsten utförts (till exempel i enlighet med god sed, standarder och övriga rekommendationer)
2.Säkerhetsinformation som näringsidkaren lämnat
3.Tjänstens inverkan på varor (om det kan påverka säkerheten hos dessa)
4.Risker som tjänsten kan föra med sig hos vissa grupper (barn, äldre, sjuka)

När man som konsument anser att det finns brister i säkerheten inom området fritidsdykning så kan anmälan skickas per mail till: konsumentverket@konsumentverket.se

/ Maria Lindstedt, konsumentverket


tipsa Tipsa en vän   facebook Posta på facebook    Direktlänk   Translate Oversæt denne artikel til dansk Oversett denne artikkelen til norsk Käännä tämä artikkeli on suomi translate this article into english

« Tillbaka