Namn: Lösen:

Dyklexikon


ABCDEF


Airways Breathing Circulation Disability Exposure Farenheit

Minnesregel för livräddande åtgärder vid olycka, som är en utveckling av den äldre ABC (Andning, Blödning, Chock) framtagen av ambulanspersonal för att leda till bättre åtgärder än med ABC-regeln.

Minnesregel för medicinsk helkroppsundersökning framtagen av amerikansk ambulanspersonal:
Airways = Luftvägar, kontrollera att de är fria
Breathing = Andning, kontrollera att personen andas och ge om nödvändigt konstgjord andning
Circulation = Puls, kontrollera puls och geo m nödvändigt hjärt-lugn-räddning
Disability = Neurologi, kontrollera om patienten är medveten, kontaktbar och har ömma punkter
Exposure = Åverkan, kontrollera om det finns ytterligare skador som behöver åtgärdas, om benbrott eller nackskador fixera kroppsdelarna
Farenheit (temperatur) = Temperatur, kontrollera att personen inte är överhettade eller nedkyld

Andra varianter av ABCDEF finns dock, exempelvis Defillibration, Decompression, Diagonosis, Deadly bleeding, Examine, Environment, Escaping Air, Elimination, Avaluate, Fluids, Family, mm.

Relaterade ord: ABC | Dykmedicin | HLR | L-ABC | SOS Alarm |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER