Namn: Lösen:

Abyssal


Djuphavszonen mellan 2.000-6.000 meters djup, omfattar exempelvis djuphavsslätterna (abyssalslätterna) som utgör botten i större delen av oceanerna.

Relaterade ord: Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER