Namn: Lösen:

AFS


Arbetsmiljöverkets Författningssamling

Allmännt:
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS som reglerar yrkesverksamhet. De är försedda med ett årtal och ett nummer, t.ex. AFS 2006:04.
Föreskrifterna finns som pdf-filer som kan hämtas hem gratis och kan även beställas i tryckt format.

Avsnitt relevanta för dykning:
- Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
- Användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1
- Besikning av trycksatta anordningar, AFS 2005:3
- Dykeriarbete, AFS 1993:57
- Gaser, AFS 1997:7
- Gasflaskor, AFS 2001:4
- Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5
- Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
- Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8
- Sprängarbete, AFS 2007:1
- Sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium, AFS 1996:11
- Sömlösa gasflaskor av stål, AFS 1996:10
- Tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
- Utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7

Externa länkar:
http://www.av.se/lagochratt/afs
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_57.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_10.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_11.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1997_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2002_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2003_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_08.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2007_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2007_05.aspx
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6verkets_f%C3%B6rfattningssamling

Relaterade ord: Yrkesdykare YrkesdykningAFS

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER