Namn: Lösen:

AGE


Arterial Gas Embolism

Sv. Gasemboli alt Luftemboli. Eng. Arterial Gas Embolization, Arterial Gas Embolism, Cerebral Arterial Gas Embolism alt CAGE (förkortning).

AGE är en av tre olika kategorier av DCS (decompression sickness). Den uppstår oftast genom att man hållit andan under uppstigning och lungblåsor brustit och icke utvädrad gas kommer ut i blod och vävnader och orsakar svår skada.

Symptomen brukar visa sig 10-20 minuter efter avslutat dyk. Symptomen är liknande CNS tox, så som yrsel och huvudvärk samt ängslan. Mer dramatiska symptom är chock, kramper och att personen blir okontaktbar.

CAGE (Cerebral Arterial Gas Embolism) är en variant där gasbubblor kloggar igen blodkärlen i hjärnan.

Se gasemboli för mer information.

Relaterade ord: Barotrauma CAGE Dykmedicin Dysbarism Gasemboli Luftemboli
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER