Namn: Lösen:

Akvifer


Eng. Aquifer

En underjordisk geologisk formation av en eller flera hålrum och gångar som rymmer så mycket friflödande vatten att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder.
Enligt definitionen i Vattendirektivet är en akvifer "ett eller flera lager under ytan, av berggrund eller andra geologiska skikt, med tillräcklig porositet och genomsläpplighet för att medge antingen en betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten".

Öppen akvifer
Vattnet i akviferen sammanfaller med grundvattnet.

Sluten akvifer
Genom exempelvis lager av lera, så är vattnet i akviferen är särskilt från övrigt grundvatten.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aquifer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akvif%C3%A4r

Relaterade ord: Aqua GrottdykningAkvifer
Illustration av en akvifer. Bild: Hans Hillewaert (Lycaon)


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER