Namn: Lösen:

ALVBOV / ALBOV


Automatic Loop Volume & Bailout Valve


En BOV med en inbyggd ADV, har därför också kallats ADBOV.

Sådana är planerade att levereras till Poseidon's Discovery Mk VI samt Deep Life's Open Revolution Apocalypse rebreather. I övrigt är ännu så länge ALBOV sällsynta. En bidragande orsak till det kan ligga i svårigheten att konstruera 2:a steget så att det har ett öppningstryck för OC (som är något lättare för att bli lättandad) och ett annat för ADV funktionen i CC som är något trögare för att undvika oönskad inblåsning av diluent i loopen.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER