Namn: Lösen:

Alg


Växter av olika storlek som lever fritt flytande eller fastsittande i vatten. Det förekommer även alger fastsittande på fuktiga ytor på land.

Alger kan i storlek vara allt från mycket små mikroskopiska organismer (enbart någon tusendels millimeter stora) till mer än 50 meter långa (de stora brunalger som heter kelp).
Alger innehåller klorofyll och kan därför utföra fotosyntes. Alger kan vara bruna, gröna, gulgröna eller röda.

Mikroalger, som är encelliga organismer, kan vara fritt svävande i vatten (kallas planktonalger eller fytoplankton) eller leva fastsittande på större alger, på andra växter eller på bottnen. Mikroalger, tillsammans med särskilda bakterier, utgör tillsammans med större alger eller blomväxter på de solbelysta delarna av bottnen basen för det mesta av livet i en vattenmiljö. De svarar för en betydande primärproduktion som utgör den första byggstenen i den akvatiska näringsväven.

Makroalger, större brun-, grön- gulgröna- eller rödalger (makroalger), är inte fritt svävande, utan sitter fast på hårda bottnar - kelp är dock ett undantag som kan vara fritt svävande. De har dock inga rötter trots att de sitter fast, utan foten är endast för fäste och de tar ustället upp all näring direkt från vattnet.
De fleråriga makroalgerna är mycket viktiga som livsmiljö för vattenlevande djurarter. Trådformiga, grenade, kortlivade (ettåriga) och snabbväxande epifyter är en annan sorts makroalger. De växer på eller ofta över stora alger eller andra växter och benämns då påväxtalger.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alger

Relaterade ord: Algblomning Höstblomning Kelp Makrofyt Marinbiologi Mikrofyt Nekton Neuston Plankton Pleuston Sjögräs Tång Vårblomning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER