Namn: Lösen:

Algblomning


Algblomning är när stora mängder alger eller cyanobakterier delar sig och därmed blir synliga på vattenytan eller i vattenmassan som grön-, gul-, brun- eller rödaktiga lager.
Processen sker när det finns god tillgång på solljus och näring i vattnet, och är inte kopplat till att vattnet skall vara varm, exempelvis så är vårblomningen en årlig företeelse.

Algblomningar är en normal och viktig företeelse i vattenmiljöer (primärproduktionen, den första byggstenen i den akvatiska näringsväven), men blir ett problem när de inträffar alltför ofta, är mycket stora, pågår under en lång tid och eventuellt också bildar giftiga ämnen.

Se även: Alg, Höstblomning, Vårblomning


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER