Namn: Lösen:

Ålsax


Ett redskap som används för att fiska ål genom att den greppar ålen i en saxliknande konstruktion som sitter monterad på en stång.

Saxredskap får bara användas av yrkesfiskare eller den som har äganderätten alternativt nyttjanderätt.

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1716

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om 1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon,
2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,


2 kap. Fisket och vattenbruket

6 § Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet.
Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med andra redskap.

Relaterade ord: Fiskeredskap Gäddsax
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER