Namn: Lösen:

Alternobar vertigo


Yrsel som uppkommer under uppstigning (dekompression, dvs trycksänkning), orsakad av tryckskillnader i öronen.

Alternobar = Tryckförändring
Vertigo = Yrsel

Åtgärd
Ingen åtgärd vid lättare fall då problemet normalt försvinner strax efter ankomst till ytan, vid kraftigare fall bör uppstigningen bromsas till dess att yrseln avtagit, innan man fortsätter. Avtar inte yrsel fort, kan dykaren gå ner några meter, och hjälper inte det, så kan aktiva tryckutjämningsåtgärder vidtas. Försvinner inte yrseln trots aktiv tryckutjämning, är orsaken till yrseln inte alternobar vertigo, utan annan orsak (exempelvis hypoxi, djupberusning, rundafönsterruptur eller koldioxidretention).

Relaterade ord: Dekompression Dykmedicin Dysbarism Rundafönsterruptur
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER