Namn: Lösen:

Älv


I Sverige, Finland och Norge kallas de största och bredaste strömmande vattendragen fär älvar (i Norden används inte begreppet flod).
Det finns inga vedertagna definitioner för vad som kan kallas älv eller inte.
Utmärkande för norska och svenska älvar är att de har områden av kraftiga forsar med mellanliggande sträckor av lugnvatten, medan de finska älvarna har mindre branta fallsträckor.

Relaterade ord: Biflod Bifurkation Bäck Dike Flod Isälv Jokk Kvillområde Luoppal Mynning Savon Vatten Vattendrag Vårflod Å Älvdämme Älvsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER