Namn: Lösen:

Argox


Gasblandning av argongas (Ar) och syrgas (O2) i valfri mix.

Argon är en inert gas och har en hög narkotisk effekt, högre än heluim (He), neon (Ne), väte (H2) och även kväve (N2).

Idag används inte Argox för praktisk dykning.

Åsikter och diskussioner
  • Deca med ArgOx?

    Externa länkar:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

    Relaterade ord: Andningsgas Ar Argon Blandgas Djupberusning Dräktgas Gas Gasblandning Heliair Heliox Helitrox Helox Hydreliox Hydrox Koldioxid Luft Mix Neox Nitrox O2 Oxygen Safe Air Syre Syrgas Trimix Triox
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER