Namn: Lösen:

ATPD


Ambient Temperature Pressure & Dry

En enhet som definierar fysikaliska förusättningar i gas vid mätning, och förutsätter att gasen definieras enligt rådande förhållanden.

Metoden används när man vill mäta och jämföra under samma förhållanden, dvs med samma temperatur, tryck och utan vatten (torr).

Jämför även ATPS, BTPS och STPD för mer information.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(thermodynamics)

Relaterade ord: ATPS BTPS Gas NL STPD
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER