Namn: Lösen:

Avloppsvatten


Avser vanligt vis förorenat vatten (från toaletter, industri, dagvattenbrunnar, mm), men kan även användas för att beskriva vatten som lämnar en plats (exempelvis vatten som rinner ut från en sjö vidare ut mot havet via en å).

Relaterade ord: BDT-vatten Dagvatten Dricksvatten Dränvatten Färskvatten Grundvatten Gråvatten Kloak Mineralvatten Modifierat vatten Reningsverk Restvatten Saltvatten Sjövatten Slagvatten Smältvatten Spillvatten Svartvatten Sötvatten Utjämningsmagasin Vatten Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER