Namn: Lösen:

Back


Sjöterm:
Sjöterm för den förliga upphöjda delen av däcket på ett fartyg. Backens uppgift är att skydda mot samt ge fatyget styrka att möta översköljande sjö genom att öka fartygets deplacement när det rullar och dyker i sjögång. Ej att förväxla med enklare form av överbyggnad för att vädertäcka den förliga delen av tex ett fiskefartyg vilket i stället kallas för "shelterdäck".

Backslag:
När ett fartyg ”slår back i maskin”, vilket görs med ett "backslag", så innebär det att man ändrar riktning på propellern, så att den roterar i riktning för att driva fartyget bakåt.

Backlag:
Grupp av besättningsmedlemmar som utspisas gemensamt. Backlaget ingår i samma vaktlag och på mindre fartyg kan det vara samma personer.

Dykutrustning:
Avser ofta den plastback som många dykare använder för att transportera dykturstning i, ofta kallad ”dykback”. Dykbacken är bra för bil och båtburna dykare eftersom den är hård och skyddare utrustningen mot stötar och slag, samt håller vatten inne så att det inte rinner ut i bilen – den är som regel dock svårare att bära än en väska.

Fiskeredskap:
Se backa för information om fiskeredskapet med snarlikt namn.

Relaterade ord: Dykback Dykutrustning Däck Fartyg Sjöterm
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER