Namn: Lösen:

Bäck


Det finns ingen klar definition av vad som utmärker ett vattendrag som skall kallas "bäck". Enligt en definition är bäcken ett litet strömmande vattendrag där det, till skillnad från rännilar och diken, strömmar vatten året om och inte bara vid regn eller snösmältning. Enligt en annan definition "rinner det mindre vatten i åarna än i älvarna och i bäckarna rinner vanligen minst", det finns dock regionala skillnader i begreppen och exempelvis kan en norrländsk bäck kan vara betydligt större än en gotländsk å.

Relaterade ord: Biflod Bifurkation Dike Flod Jokk Kvillområde Luoppal Savon Vatten Vattendrag Vårflod Å Älv
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER