Namn: Lösen:

Bankeffekt


Om ett fartyg gör framfart och avståndet till kanalbank eller liknande minskar på den ena sidan, exempelvis babords sida, uppstår ett större tryck på babords bog medan trycket blir mindre utefter babords sida. Detta beror på att det snabbare strömmande vattnet på babordssidan på grund av strömningshastigheten har mindre bärighet. Fartyget får då en tendens att gira styrbord samtidigt som akterdelen, på grund av det mindre vattentrycket utefter babords sida, sugs babord över. Denna verkan kallas bankeffekt.

Vid seglats i floder och kanaler är det därför viktigt att hålla låg fart dels för att bankeffekten då blir mindre, dels för att man då har en kraftreserv om bankeffekten tenderar att ta överhand.

Vid kanaler med ojämnt inlopp (dvs öppningen ligger inte 90-grader mot en rak strand, utan kanalstranden börjar olika långt ut på respektive sida), så ökar bankeffekten risken för grundstötning, men problemet kan motverkas genom att man bygger yt en pir på ena sidan för att göra kanalens inlopp mer symetrisk.

Relaterade ord: Bank Bottenkänning Coandaeffekten Corioliseffekten Flott Förlisning Grundkänning Grundstötning Gå under Haveri Interaktion Isskruvning Kanal Kantra Kapsejsa Lägervall Marvatten Nedisning Ombordläggning Sjöfart Sjöförhör Sjöförklaring Sjönöd Sjöterm Skeppsbrott Slagsida Squat-effekten Strandning Sund Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER