Namn: Lösen:

Bar


En enhet för att ange tryck. Enheten är definierad som 100 kPa vilket motsvarar 100.000 Pa = 100.000 N/m² = 10 mVp.
1 bar är en ganska lättförstålig enhet när det gäller tryck, genom att 1 bar grovt motsvarar trycket av vikten 1 kg/cm². Genom att både bar och pascal baseras på SI-enheten för tryck N/m² (newton per kvadratmeter = pascal) kan båda begreppen användas där det endast skiljer på en faktor 10: 1 bar = 0,1 MPa.

Enheten är vanlig inom meteorologin och dykning eftersom 1 bar är ungefär lika med lufttrycket vid havsytan (± 5%).
Enheten används i övrigt allt mindre i Sverige men finns fortfarande kvar inom den kommersiella högtryckshydrauliken och på manometrar för dykflaskor (i de länder som inte använder psi).

Millibar är en äldre benämning på tryckenheten hektopascal (hPa). 1.000 mbar motsvarar 750 mmHg. En fysikalisk atmosfär (atm) är 1.013 millibar eller 760 mmHg. En teknisk atmosfär (at) är 736 mmHg.

I de anglosaxiska länderna, främst i USA, används dock fortfarande främst psi pound force per square inch, lbf/in²) som enhet för hydrauliskt (vätska) och penumatiskt (luft) tryck. 1 PSI = 0,068 948 bar.

Jämförelsetabell:
1 bar = 0,1 Mpa
1 bar = 100 kPa
1 bar = 100.000 Pa
1 bar = 1000 mbar
1 bar = 14,50 psi
1 bar = 749,9 mmHg (millimeter kvicksilver)
1 bar = 29,54 inHg (tum kvicksilver)
1 bar = 10,20 mH2O (meter vatten)
1 bar = 401,6 inH2O (tum vatten)
1 bar = 0,9872 atm

Se BAR för minnesregeln för parkontroll.

Online omvandling av enheter:
http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv2_s.htm#press
http://www.konvertera.nu/konvertera_tryck.php
http://www.engnetglobal.com/tips/convert.aspx?catid=17
http://www.onlineconversion.com/pressure.htm
http://online.unitconverterpro.com/unit-conversion/convert-alpha/pressure.html

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bar_(m%C3%A5ttenhet)

Relaterade ord: Absolut tryck ATA ATM Atmosfäriskt tryck fsw Hydrostatiskt tryck Hyperbar Manometer msw psi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER