Namn: Lösen:

Barlastshög


Barlast är material som medförs som extra vikt på ett fartyg för bättre sjöegenskaper.

Lastfartyg kan vid färd utan kommersiell last medföra barlast för att få bättre sjöegenskaper, (exempelvis stabilitet eller bättre framdrivning), vissa fartyg som exempelvis äldre tiders krigsskepp hade permanent barlast för stabilitetens skull.
Förr i tiden utgjordes barlast oftast av sten, men i dag är det vanligt med barlasttankar där fartyg pumpar in vatten som barlast, vilket avsevärt förenklar hanteringen.

Man kan idag finna två typer av barlasthögar:
- Tömd barlast: vanligt på lastningsställen dit fartyg seglade utan kommersiell last, och vid ankomst till lastningsplatsen sedan kastade barlasten över bord, ligger ofta i närheten, men inte direkt anslutning till själva lastningsplatsen. Ofta kan man hitta olika högar i närheten. Barlasthögar av denna sort avslöjar att det förekommit lastningsverksamhet på platsen.
- Vrakrest: om ett trävrak blivit helt nedbrutet så att inget trä längre finns kvar, så kan barlaststenen vara det enda större föremål som överlevt från förlisningen och idag avslöjar om att det är en gammal förlisningsplats.

Relaterade ord: Fartyg Fartygslämning Marinarkeologi Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER