Namn: Lösen:

Baslinje


Baslinjen är det begrepp som används för att ange varifrån en stat i enlighet med reglerna i FN:s havsrättskonvention kan beräkna sitt territorialhav (territorialvatten) och sin ekonomiska zon.
Den normala baslinjen för beräkning av bredden på territorialvattnet eller den ekonomiska zonen utgörs av lågvattenlinjen utmed kusten sådan den angivits i av kuststaten officiellt erkända sjökort.

För "släta" / raka kuster är baslinjen detsamma som strandlinjen. För "taggiga" (exempelvis med djupa vikar) och örika (exempelvis skärgårdar) kuster drar man så kallad räta baslinjer mellan de yttersta punkterna räknat från land. Då kan baslinjen vara linjen mellan skärgårdens ytterst belägna öar eller linjen mellan de yttersta punkterna där vikarna börjar.

Relaterade ord: Ekonomisk zon Inre vatten Kustvatten Sjökort Sjöterritorium Territorialvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER