Namn: Lösen:

Bassäng


Eng. Pool alt Basin

Ett öppet område med en vattensamling.

Konstgjord
Kan vara en simbassäng (badhus), ett hamnområde (hamnbassäng), en uppsamlingsplats för exempelvis regnvatten eller kylanläggning (kylbassäng på kärnkraftverk).

Naturliga
En havsbassäng är ett havsområde som är geografiskt och topografiskt skild från andra områden. Exempelvis i Östersjöområdet finns tre större bassänger, de syns inte så tydligt på ytan men skiljs från varandra av undervattenströsklar (grunda områden): Egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken.

Ordet kommer från fanskans bassin (bäcken).

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bass%C3%A4ng
http://sv.wiktionary.org/wiki/bass%C3%A4ng

Relaterade ord: Damm Fördämning Hamn Hav Kraftverksdamm Vatten Öppet vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER