Namn: Lösen:

Bassett


Tabeller framtagna av doktor Bruce Bassett, som är helt baserade på US Navy Dive Tables (NDT), men där man sänkt det kritiska gränsvärdet för kvävemättnad, tillämpar långsammare uppstigning och räknar med uppstigningstiden (och inte bara bottentiden som NDT).
Bassett-tabellen är mer konservativ än NDT.
Bassett-tabellen är främst använd i Australien.

Relaterade ord: Algoritm Dyktabell NDT USN
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER