Namn: Lösen:

Batypelag


Sv. Batypelagial

Vattenkolumnen mellan 1.000 och 4.000 m djup, alltså nivån som ligger under mesopelagen, som i sin tur är zonen under epipelagen där solljuset räcker för fotosyntes.

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER