Namn: Lösen:

BDT-vatten


Bad-, Disk- och Tvättvatten

Sv. Bad-, Disk- & Tvättvatten alt Gråvatten

Avloppsvatten från hushållens renhållning, uteslutet toalettavfall, som skall gå via reningsverk innan det får gå tillbaka till naturens kretslopp. Vattnet innehåller höga halter av fosfor. Om vattnet blandas med avfall från toaletter, så kallas det istället för svartvatten.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/BDT-vatten

Relaterade ord: Avloppsvatten Brunvatten Dagvatten Dränvatten Färskvatten Grundvatten Gråvatten Kloak Kommunalt vatten Modifierat vatten Reningsverk Restvatten Råvatten Slagvatten Spillvatten Svartvatten Utjämningsmagasin Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER